Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Huumeiden käyttöhuone – uhka vai mahdollisuus: Tampereen päihdepalveluissa työskentelevien ammattilaisten ajatuksia käyttöhuoneen mahdollisuuksista Tampereella

Opinnäytetyö

Kyselytutkimukseen osallistuneet päihdepalveluiden ammattilaiset ovat avoimia mutta skeptisiä sen suhteen, että Tampereella saataisiin käyttöhuone seuraavan viiden vuoden aikana. Ammattilaiset näkevät käyttöhuoneen kuitenkin tarpeellisena. Käyttöhuoneen tärkeimmiksi palveluiksi nimettiin sosiaaliohjaus, terveysneuvonta ja sairaanhoitajan vastaanotto. 

Heli Ringbom: Etätyöhanke herätti pohtimaan omia etätyöskentelyn tapoja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Heli Ringbom pohtii, millaisia seurauksia pitkällä etätyöjaksolla on ja kuinka suuri lasku lopulta tulee maksettavaksi. Jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat voivat jäädä piiloon, kun tavataan vain sovittuina aikoina ja virtuaalisesti. Tietoa ja tukea etätyössä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Heli Bringbom työskentelee hankkeessa, joka on tuottanut sähköisen tietopaketin päihdehaitattomaan etätyöhön.

Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät kohtaavat päihteitä käyttäviä ikääntyneitä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnan toteuttamissa tulevaisuustyöpajoissa ja selvityksissä on tullut myös esille ikääntyneille sopivien päihdepalveluiden saatavuuden haasteet. Yhteistyötä toivottaisiin enemmän päihdealan järjestöjen kanssa.

Koronapandemian vaikutukset nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin

Tutkimustiivistelmä

Uusi koronavirus (Covid-19) pandemia on tarjonnut mahdollisuuden syventää tietämystä kansanterveyskriisin vaikutuksista nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin. Tutkimus tarkasteli 14–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä huhtikuussa 2020 Kanadassa.

Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Uutinen

Valtaosa järjestöjen tavoittamista ihmisistä kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen ennallaan tai vähentyneen koronapoikkeustilan aikana. Kyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että koronakriisin haittavaikutukset ovat kohdistuneet eri tavoin eri väestöryhmiin.

COVID-19-riskit päihdeongelmista kärsivillä potilailla: digitaalisten potilaskertomusjärjestelmien analyysi Yhdysvalloissa

Tutkimustiivistelmä

COVID-19-pandemian uskotaan limittyvän opioidikriisin (OUD) ja muiden päihteiden ongelmakäytön (SUD) kanssa Yhdysvalloissa. Kesäkuussa 2020 oli tiedossa vain rajattu määrä tietoa koronaviruksen riskeistä, esiintyvyydestä ja seurauksista päihdeongelmista kärsivän väestön keskuudessa.

Psykologiset stressitekijät, jotka vaikuttavat alkoholin käytön lisääntymiseen koronakriisin aikana: kansallinen pitkittäistutkimus työntekijöistä Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Uuden koronaviruksen puhkeamisen aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi on lisännyt etätyötä nopeasti monessa maassa vuonna 2020. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa psykologisia stressitekijöitä, jotka ennakoivat alkoholin lisääntyneen käytön riskejä koronakriisin aikana. Lisäksi analysoitiin vastaajien yksilöllisiä ja sosiodemografisia eroja.

Anna Järvinen: Nuorten kannabiskokemustarinat ammattilaisten työvälineenä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

YAD:n Anna Järvinen kirjoittaa blogissaan, että on tärkeää, että nuorille samaistuttavia kannabiskokemustekstejä on saatavilla näyttöön perustuvan tiedon rinnalla. Kokemustarinat toimivat myös ammattilaisille työvälineenä. Kokemuksia kannabiksesta/kertomuksia elämästä -kirjan avulla ammattilaiset voivat kehittää omaa osaamistaan nuorten kohtaamisessa, ymmärtää käytön moninaisuutta, rohkaista kannabiksen käytöstä kysymiseen sekä pysähtyä kuulemaan nuoren kokemuksia.

Päihdeongelmaisen läheisenä: kun vanhempi juo

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Miten vanhempien päihdeongelma vaikuttaa lapseen ja aikuiseen? Vanhemman ja lapsen roolit voi kääntyä päälaelleen. Monella vaikean lapsuuden kokeneella oman lapsen saaminen voivat nostaa esiin kipeät muistot. Yhteisöllä ja yhteiskunnalla on mahdollisuuksia tukea päihdeongelmaisten vanhempien lapsia.

Opioidikorvaushoidossa olevien potilaiden kuvaus toivosta

Opinnäytetyö

Toivolla on keskeinen merkitys opioidikorvaushoidossa oleville ja sitä edistämällä voidaan mahdollistaa potilaiden parempaa sitoutumista korvaushoitoon. Toivo antaa positiivista voimaa ja luo myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Toivoa edistäviä tekijöitä korvaushoidossa ovat mm. yhteys toisiin, positiiviset ihmissuhteet ja tukea antava henkilökunta. Lisäksi toivoa tuo se, että korvaushoito mahdollistaa elämän monipuolisuuden.

Sivut