Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Diversion of opioid maintenance treatment medications and predictors for diversion among Finnish maintenance treatment patients

Tutkimus

The object of this study was to examine the prevalence and predictors for diversion of the opioid maintanense treatment (OMT) medications buprenorphine-naloxone (BNX) and methadone (MET) among Finnish OMT patients.

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Tutkimus

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) haastateltiin potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä.

Onko alkoholin kohtuukäyttäjien kuolleisuusriski oikeasti alhainen?

Tutkimustiivistelmä

Tulokset kohtuukäyttäjien alhaisesta kuolleisuusriskistä ovat saattaneet johtua tutkimusmenetelmällisistä valinnoista

Huumeiden käyttäjät -QUAF2-osahanke

Tutkimus

A-klinikkasäätiön toteuttama tutkimus tuotti tietoa Helsingin huumeidenkäyttäjistä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan.

Rauno Mäkelä: Asiakkaan velvollisuuksista ja kyvyistä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Rauno Mäkelä pohtii blogissaan, miten päihdehoidossa huomioitaisiin aiempaa enemmän potilaan oikeuksien lisäksi hänen velvollisuutensa. Kun päihderiippuvuuden ytimeen kuuluu alentunut kyky säädellä omaa päihteiden käyttöä, pitänee silloin korostaa hoitoonhakeutumisen velvollisuutta, on se sitten omaehtoista tai muiden vaatimaa. Hoidon tavoitteena on itsemääräämiskyvyn vähittäinen palautuminen ja velvollisuuksien uudelleen käyttöönotto.

Ohjaajan ominaisuuksien ja käyttäytymisen vaikutus runsaasti juoviin nuoriin miehiin kohdistuvan motivoivan lyhytintervention tehokkuuteen

Tutkimustiivistelmä

Motivoiva lyhytinterventio oli tehokas tapa vähentää alkoholinkäytön riskirajat ylittävien nuorten miesten juomista. Työntekijän kokemus, taidot ja asennoituminen vaikuttavat keskeisesti motivoivan lyhytintervention onnistumiseen.

Kuolleisuusriski perusterveydenhuollon metadonikorvaushoidossa ja sen ulkopuolella

Tutkimustiivistelmä

Metadonihoito ehkäisee huumekuolemia Irlannissa. Kuoleman riski oli suurinta ensimmäisen kuukauden aikana hoidon päättymisen jälkeen.

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen lapsiperheiden hyvinvointia koskeva raportti on koottu muutaman vuoden välein. Viimeisin ilmestyi vuonna 2014 Johanna Lammi-Taskula ja Karvonen. Siihen on koottu uusinta tutkimustietoa lapsiperheiden arkea, terveyttä ja elintapoja sekä avun ja palvelun tarpeita koskien.

Vähäisen ja kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys syöpäriskiin

Tutkimustiivistelmä

Kohtuullisen alkoholinkäytön yhteys lisääntyneeseen yleiseen syöpäriskiin on vähäinen. Naisilla jo kohtuullinen käyttö lisäsi alkoholiin liittyviin syöpiin sairastumisen riskiä, miehillä riski oli yhteydessä tupakointiin.

Alkoholin ja huumeiden käytön yhteys uneen nuorilla. Norjalainen väestö tutkimus 16-19 –vuotiaille nuorille.

Tutkimustiivistelmä

Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö ja ongelmakäyttö olivat yhteydessä unen lyhyyteen, suurempiin vaihteluihin viikonlopun ja arjen unimäärissä, sekä unettomuuteen. Päihteiden runsaan käytön tullessa esiin uniongelmat kannattaa ottaa puheeksi nuoren kanssa.

Sivut