Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016.

Tutkimus

Tutkimuksen tulosten perusteella alkoholin riskikäyttäjien ryhmä on aiempia arvioita huomattavasti suurempi ja ryhmä pitää sisällään runsaasti työssäkäyviä kansalaisia.

Kansalaiset testanneet Päihdelinkissä ahkerasti alkoholinkäyttöään, monella riskitasot selvästi kohonneet

Uutinen

Vuosina 2003–2016 kansalaiset ovat täyttäneet WHO:n AUDIT-kyselyä yhteensä 569 416 kertaa A-klinikkasäätiön verkkopalvelussa Päihdelinkissä. AUDIT-kysely sisältää 10 kysymystä alkoholinkäytöstä.

Sukupuolen ja aiemman vankeustuomion vaikutukset päihdeongelmaisen riskiin tehdä vankeuteen johtanut rikos

Tutkimustiivistelmä

Suomalaisessa tutkimuksessa huomattiin, että yleisesti päihdeongelmaisilla miehillä oli naisia suurempi riski tehdä vankilaan johtanut rikos. Erot naisten ja miesten välillä kuitenkin katosivat, kun tarkasteltiin vankilataustaisten päihdeongelmaisten riskiä tehdä omaisuusrikos.

The Effects of Gender and Previous Prison Sentence on the Risk of Committing Crime Among a Substance-Abusing Population

Tutkimus

The results suggest that women with prior convictions differ profoundly from other substance-abusing women.

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Uutinen

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Kriminaalipäihdetyö – Prison-tutkimushanke

Tutkimus

Pohjoismainen Prison-tutkimushanke on tuottanut tietoa vankeinhoidon päihdekuntoutuksen asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana ja päihdehoidosta vankiloiden toimintastrategian osana. Lisäksi hankkeessa on selvitetty päihdehoitoa toteuttavien työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista.

"Kriittisin on juurikin se eka piikki" Piikkihuumeiden käytön aloittaminen ja ennaltaehkäisy

Opinnäytetyö

Suonensisäisten huumeiden käytön aloittamiseen liittyvät sekä toissijaiset, ihmisen taustaan lukeutuvat syyt että ensisijaiset, ensimmäisellä piikittämiskerralla vaikuttavat välittömät syyt.

Kyselytutkimus: Työpaikoilla tarvitaan tukea alkoholihaittojen käsittelyyn

Uutinen

A-klinikkasäätiön kyselystä ilmenee, että enemmistö avainhenkilöistä arvioi, että alkoholihaittoihin ei puututa työpaikalla riittävän ajoissa. Kysely osoittaa, että työpaikoilla tarvitaan edelleen koulutusta alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn. Yli puolet kyselyyn vastanneista toivoi lisää tietoa alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä palautumisen näkökulmasta. 

Uusi kysely auttaa asiakkaan kokonaistilanteen selvittämisessä

Uutinen

Eurooppalainen tutkimushanke selvitti, että eri aivotoiminnan häiriöihin liittyy yhteisiä psykososiaalisia vaikeuksia. Tulosten pohjalta laadittiin työväline vaikeuksien selvittämiseen. PARADISE24-kysely kartoittaa psykososiaalisia vaikeuksia, joita esiintyy yleisesti päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä.

Korva-akupunktion vaikutus ahdistukseen, univaikeuksiin sekä päihteiden ja päihdepalvelujen käyttöön

Tutkimustiivistelmä

Korva-akupunktion vaikutukset eivät eronneet rentoutumisen vaikutuksista.

Sivut