Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden vaikuttavuus

Tutkimustiivistelmä

Tutkimukset korostavat huumeiden käyttöhuoneiden positiivisia vaikutuksia, mutta kausaalinen näyttö on puutteellista.

Tutkimukseen osallistuneiden päihdetoipujien kokemuksia saamastaan säännöllisestä palautteesta

Tutkimustiivistelmä

Säännöllinen seuranta ja palaute voivat tukea päihdeongelmasta toipumista.

Olavi Kaukonen: Päihdehuolto märän sukupolven jälkeen?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdehuollon edellytykset vastata vaikeimpiin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin ovat ohentuneet yhteiskunnan muuttuessa. Erityispalveluiden rakenne ja toimintamallit nojaavat edelleen pääosin 1970-luvun innovaatioihin ja 1980-luvun toimintamalleihin.

Sisarukseni käyttää huumeita - Vertaistuki Päihdelinkin keskustelufoorumilta

Opinnäytetyö

Huumeiden käyttäjien läheisten elämä voi olla jopa vuosien mittainen stressitila, jossa läheinen pyrkii löytämään erilaisia selviytymiskeinoja. Vertaistuki on yksi läheisten merkittävä keino ajatusten ja tunteiden käsittelyyn. Tutkimuksesta "Sisarukseni käyttää huumeita" kävi ilmi, että huumeiden käytöllä on laajat vaikutukset sisarussuhteeseen, sisaruksen omaan hyvinvointiin sekä koko perheeseen. Lisäksi tutkimus osoitti, että huumeita käyttävien sisarukset kokivat saaneensa vertaistukea keskustelufoorumilta ja pitivät sitä merkityksellisenä. Erityisesti vertaistuen hakemista verkosta helpotti kasvottomuus ja nimettömyys.

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Fyysinen sairastavuus, masennusoireet ja elämälaatu nivoutuvat yhteen alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä.

Älypuhelinsovellus kannabiksen käytön hallintaan

Tutkimustiivistelmä

Älypuhelinsovellus voi auttaa kannabiksen käytön vähentämisessä

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimustiivistelmä

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Maaret Virtanen: Varhainen puheeksi ottaminen työpaikalla on arvostettavaa vastuunottoa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Varhainen puheeksi ottaminen työpaikoilla nojaa vahvasti ajatukseen siitä, että työkykyisyyttä uhkaaviin tekijöihin on puututtava, ja ongelmat estettävä ennen kuin ne ehtivät syntyä.

Hyvä vanhemmuus alkoholikasvatuksessa

Tutkimustiivistelmä

Alkoholin kohtuukäyttö on yhteinen tavoite, mutta näkemykset keinoista vaihtelevat

Sivut