Olet täälläEtusivu Päihteet

Päihteet

Turun metamfetamiiniverkosto ja ehkäisevä päihdetyö

Tutkimus

Selvityksessä kuvataan turkulaisten päihteidenkäyttäijen yleisimmin käyttämiä päihteitä ja käyttäjien taustaa vuonna 2018.

Myöhäisillan juominen ja pahoinpitelyrikokset kodeissa ja julkisilla paikoilla

Tutkimustiivistelmä

Suomalaiset juovat alkoholia eniten viikonloppuisin ilta- ja yöaikaan, jolloin myös alkoholinkäytön välittömät haittavaikutukset ovat suurimmillaan.

Avio- ja avoeron jälkeinen riski kuolla alkoholiperäisiin syihin ja itsemurhaan

Tutkimustiivistelmä

Riski kuolla itsemurhaan tai alkoholiperäisiin syihin on koholla, kun avio- tai avoliitto on päättynyt eroon.

Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin

Tutkimustiivistelmä

Päihdehoidon saaminen pienentää alkoholiongelmaisten asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä

Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuonna 2014

Tutkimus

Puhtaat pistovälineet ovat tärkeitä huumeiden pistoskäytön yhteydessä leviävien tartuntatautien ehkäisyssä. Apteekeilla on tärkeä rooli ruiskujen ja neulojen myyjinä ja vastaanottajina.

Uutta tietoa toimintaympäristöstä: Alkoholin kulutus ja humalahaitat poikkeusoloissa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät rajoitustoimet ovat olleet voimassa kuukauden. Viime viikkoina julkisessa keskustelussa on pohdittu paljon, minkälaisia sosiaalisia seurauksia pitkittyneellä poikkeustilanteella saattaa olla. Yksinäisyyden ja ahdistuneisuuden lisäksi huolta on aiheuttanut erityisesti päihteiden käytön ja kotiväkivallan lisääntyminen.

Pauliina Oksanen: Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Koronavirusepidemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen myös järjestötyössä. A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, etsivän työn sekä verkossa tapahtuvan terveysneuvonnan ammattilaiset kertovat, miten poikkeusolot näkyvät heidän työssään ja millaisia tarpeita heidän asiakkaillaan on.

Uutta tutkimustietoa päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuudesta

Uutinen

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen kuolleisuuden riskiin. Rekistereihin pohjautuvassa seurantatutkimuksessa selvitettiin niiden henkilöiden kuolleisuutta, jotka olivat hakeutuneet hoitoon alkoholin, opioidien tai muiden päihteiden käytön takia. 

Päihdehoitoon hakeutuneiden henkilöiden kuolleisuus – rekistereihin pohjautuva seurantatutkimus

Tutkimustiivistelmä

Päihderiippuvuus on yhteydessä suureen kuolleisuuden riskiin pitkän aikaa hoidon tarpeen tunnistamisen jälkeen. Hoitopolkujen tulee olla riittävän pitkiä.

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.

Tutkimus

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistyminen on useissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä toiminnan lähtökohta ja arvopohja.

Sivut