Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen korvaushoitoa käsittelevä tutkimus kartoittaa potilaiden kokemaa psyykkistä oirehdintaa ja diagnosoituja psykiatrisia häiriöitä. Suurimmalla osalla potilaista todetaan olevan oirehdintaa ja häiriöitä. Häiriöiden ja oirehdinnan välillä todetaan olevan eroja.

Depression yhteys runsaaseen humalajuomiseen. Koko väestöä koskeva poikkileikkaus tutkimus

Tutkimustiivistelmä

Masennuksen ja runsaan humalajuomisen välillä on yhteys, joka ei selity alkoholin käytöstä. Runsaan humalajuomisen kohdalla tulisi arvioida myös mahdollista masentuneisuutta.

Sivut