Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Huono-osaisuus seuraa monia nuorena päihdehoidossa olleita

Ammatilliset lehdet

Mitä tapahtuu alaikäisenä päihdehoidossa olleiden elämässä heidän kasvaessaan aikuisiksi? Tätä tutkittiin rekisteritietojen avulla.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla

Ammatilliset lehdet

A-klinikkasäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella hoitoyksiköissä on pystytty kohtaamaan hyvin ja tasapuolisesti eri syistä päihdehoitoon hakeutuneet asiakkaat. Tyytyväisyyden taustalla vaikuttaa olevan toimiva hoitosuhde.

Problem drinking and psychological well-being: a five-year follow-up study from adolescence to young adulthood

Tutkimus

The psychological well-being of 651 Finnish adolescents (approximately age 17) was followed to young adulthood (age 22) and examined in terms of their drinking styles at age 22. The comparsion of the drinking style categories revealed that future problem drinkers had lower states of psychological well-being already in adolescence.

Lapsiperheiden hyvinvointi 2014

Tutkimustiivistelmä

Suomalainen lapsiperheiden hyvinvointia koskeva raportti on koottu muutaman vuoden välein. Viimeisin ilmestyi vuonna 2014 Johanna Lammi-Taskula ja Karvonen. Siihen on koottu uusinta tutkimustietoa lapsiperheiden arkea, terveyttä ja elintapoja sekä avun ja palvelun tarpeita koskien.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Tietosivu

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät 2/2017-1/2019 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Suomen Mielenterveysseura

Tietolähteitä

Tietosivu

Toimintaympäristötietoa on luokiteltu koskien päihde- ja mielenterveystyön eri muotoja, siihen liittyviä kansallisia ohjelmia ja suosituksia, keskeisiä alaan liittyviä lakeja ja asetuksia sekä hallintoa ja valvontaa koskien. Lisäksi lopuksi on koottu päihde- ja mielenterveystyöhön liittyiä lehtiä ja julkaisuja.

 

Terapiasuhteen ominaisuudet: tutkimustulokset ja hoitokäytännöt

Tutkimustiivistelmä

Terapiasuhteen ominaisuudet vaikuttavat terapian tuloksellisuuteen.

Eri aivotoiminnan häiriöille yhteiset psykososiaaliset vaikeudet

Tutkimustiivistelmä

Monet psykososiaaliset vaikeudet ja niihin vaikuttavat tekijät ovat yhteisiä eri aivotoiminnan häiriöistä kärsiville. Yhteiset vaikeudet mahdollistaisivat nykyistä enemmän yhteisiä hoidollisia interventioita eri kohderyhmille.

Terveyteen liittyvä elämänlaatu alkoholiriippuvuuden yhteydessä

Tutkimustiivistelmä

Tutkimusten mukaan alkoholiriippuvuus, masennus ja persoonallisuushäiriöt vaikuttavat keskeisesti terveyteen liittyvään elämänlaatuun (Health related quality of life, HRQOL). Hoitointerventiot puolestaan voivat parantaa merkittävästi koettua elämänlaatua.

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia

Tutkimustiivistelmä

Päihdehuollon avohoitoyksiköiden kyky hoitaa samanaikaisia päihde- ja mielenterveysongelmia ei ole riippuvainen systeemitason integraation toteutuksesta. Yksiköt voivat kompensoida integraation puutteita lääketieteellisellä osaamisella, yhteistyöverkostoilla ja vertaistuella.

Sivut