Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Associations between self-rated health, quality of life and symptoms of depression among Finnish inpatients with alcohol and substance use disorders

Tutkimus

In Finnish: Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä. Tiivistelmä 

Itsearvioitu terveys, elämänlaatu ja masennusoireet suomalaisilla laitosmuotoisessa päihdekuntoutuksessa olevilla henkilöillä

Tutkimustiivistelmä

Fyysinen sairastavuus, masennusoireet ja elämälaatu nivoutuvat yhteen alkoholi- ja päihdehäiriöistä kärsivillä.

Päihdeasiakkaiden mielenterveysongelmat

Tutkimustiivistelmä

Yli puolella päihdeasiakkaista esiintyy myös samanaikaisia mielenterveysongelmia

Maaret Virtanen: Varhainen puheeksi ottaminen työpaikalla on arvostettavaa vastuunottoa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Varhainen puheeksi ottaminen työpaikoilla nojaa vahvasti ajatukseen siitä, että työkykyisyyttä uhkaaviin tekijöihin on puututtava, ja ongelmat estettävä ennen kuin ne ehtivät syntyä.

Asunnottomien terveys ja palvelujen käyttö

Tutkimustiivistelmä

Asunnottomuuteen liittyy usein terveysongelmia ja suurentunut kuolemanriski.

Mikä on sairautta ja mikä ei?

Tutkimustiivistelmä

Päihde- ja peliriippuvuudet jakavat sekä ammattilaisten että maallikoiden käsityksiä sairaudesta

”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta.

Opinnäytetyö

Tulosten perusteella mielenterveyskuntoutujien odotukset järjestöjä kohtaan oli mahdollista jakaa neljään yläluokkaan: Osallisuus, sosiaalisuus, henkilökohtainen kehittyminen sekä yhteisön ilmapiiri. Valtaosa vastaajista totesi toiveidensa toteutuneen monesti yli odotustenkin.

Huumori hyvinvoinnin edistäjänä

Tutkimus

Huumori edistää hyvinvointia. Huumorilla on sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat tärkeitä hyvinvoinnille. Joillekin huumori on yhteydessä myös lepoon ja rentoutumiseen. Tämä voi olla yhteydessä siihen, että huumorin on todettu suojaavan stressiltä ja auttavan tunteiden hallinnassa.

Omaisten hyvinvointi

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat yksilön lähipiiriä monin tavoin. Omaiset voivat olla tärkeä tuki läheisensä toipumisessa, mutta heillä on myös omia hyvinvoinnin ongelmia, jotka jäävät usein huomioimatta palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten hyvinvointia ja sitä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä.

Nonni Mäkikärki: Järjestöissä kovatasoista osaamista, jota kannattaa vaalia

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Tämän päivän järjestötyö on usein vaativaa asiantuntijatyötä. Oman alan erityisosaamisen lisäksi työ vaatii laajempaa tuntemusta järjestötyöhön liittyen. Järjestöt ovat usein suhteellisen pieniä työpaikkoja ja työtehtävät vaihtelevat käytännön kokousvalmisteluista aina projektinhallintaan ja asiantuntijalausuntojen laatimiseen. Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa suoraan siihen, miten järjestö onnistuu tavoitteissaan. 

Sivut