Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Alkoholia ongelmallisesti käyttävien puolisoiden selviytymiskeinot arjessa - selontekoja selviytymiskeinoista

Opinnäytetyö

Alkoholiongelmaisen henkilön puolisolla on useita selviytymiskeinoja. Resilienssi näyttäytyy tulosten valossa vahvistuvan silloin, kun puolison selviytymiskeinot ovat itsenäisyyteen pyrkiviä.

SARS-epidemialle altistuneen sairaalahenkilökunnan alkoholin käyttö ja riippuvuusoireet

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli tutki vuonna 2003 SARS-viruksen aikaan työskennelleen sairaala- ja hoitohenkilökunnan post-traumaattista stressiä sekä alkoholin käyttöä ja riippuvuussuhdetta kolme vuotta epidemian puhkeamisen jälkeen Kiinassa. Eri asemissa työskennellä sairaalahenkilöstöllä oli eroavia taipumuksia alkoholin käyttöön.

Tutkimustiivistelmä: päihdeongelman yhteys itsemurhariskiin

Uutinen

Yhdysvaltalaistutkimuksesta ilmenee, että päihdeongelmat lisäävät itsemurhariskiä. Riskin kasvun taustalla on usein samanaikaisesti vallitseva mielenterveyden häiriö. Kuitenkin erityisesti miehillä päihdeongelma itsessään lisää itsemurhan riskiä, huolimatta samanaikaisista mielenterveyden ongelmista.

Päihdeongelmat ja itsemurhan riski Yhdysvaltain armeijassa palvelleilla

Tutkimustiivistelmä

Päihdeongelmat kasvattavat itsemurhan riskiä, mutta riskin kasvu johtuu usein samanaikaisesta mielenterveyden häiriöstä.

Alkoholiin liittyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käyntien yhteys kuolleisuuteen sekä alkoholiongelmasta toipumiseen

Tutkimustiivistelmä

Mielenterveyspalveluiden hyödyntäminen kasvatti alkoholiongelmasta toipumisen todennäköisyyttä. Alkoholiin liittyvien perusterveydenhuollon lääkärikäyntien määrän havaittiin kasvattavan kuolleisuutta, mutta kuolleisuutta laski erikoistuneen hoidon hyödyntäminen.

Avio- ja avoeron jälkeinen riski kuolla alkoholiperäisiin syihin ja itsemurhaan

Tutkimustiivistelmä

Riski kuolla itsemurhaan tai alkoholiperäisiin syihin on koholla, kun avio- tai avoliitto on päättynyt eroon.

Päihdepalvelut tuovat säästöjä alkoholiongelmaisten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin

Tutkimustiivistelmä

Päihdehoidon saaminen pienentää alkoholiongelmaisten asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja kuolemanriskiä

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.

Tutkimus

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistyminen on useissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä toiminnan lähtökohta ja arvopohja.

Kati Ahonen & Arno Aranko: Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavilla vaikeuksia toimintakyvyssä ja toimeentulossa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli ME/CFS-sairaus, josta käytetään Suomessa usein myös nimeä krooninen väsymysoireyhtymä, on vakavasti toimintakykyä ja siten myös työkykyä heikentävä sairaus. Työkyky ja se, millainen tulkinta työkyvyttömän ME/CFS-potilaan toimintakyvystä tehdään työkyvyttömyysetuuksista päätettäessä, määrittääkin pitkälti sairastuneen toimeentuloa.

Sivut