Olet täälläEtusivu Mielenterveys

Mielenterveys

Mistä voimia pitkittyneeseen poikkeustilaan?

Ammatilliset lehdet

Kyselyllä kartoitettiin ihmisiltä, miten he näkivät koronapandemian ensimmäisen aallon aiheuttaman poikkeustilan vaikuttaneen omaan vointiinsa keväällä 2020.

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä.

Ammatilliset lehdet

Koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana huolestuneisuus lisääntyi erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien kuormittamilla henkilöillä.

Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Uutinen

Koronapandemia ja sen rajoitustoimet ovat koetelleet ihmisiä eri tavoin. Erityisesti terveysongelmista kärsivien arki on muuttunut vaikeammaksi.

Heli Ringbom: Etätyöhanke herätti pohtimaan omia etätyöskentelyn tapoja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Heli Ringbom pohtii, millaisia seurauksia pitkällä etätyöjaksolla on ja kuinka suuri lasku lopulta tulee maksettavaksi. Jaksamiseen ja elämänhallintaan liittyvät ongelmat voivat jäädä piiloon, kun tavataan vain sovittuina aikoina ja virtuaalisesti. Tietoa ja tukea etätyössä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Heli Bringbom työskentelee hankkeessa, joka on tuottanut sähköisen tietopaketin päihdehaitattomaan etätyöhön.

Koronapandemian vaikutukset terveysongelmista kärsivien nuorten mielenterveyteen

Tutkimustiivistelmä

Koronaepidemialla näyttää olevan merkittävästi enemmän vaikutuksia terveysongelmista kärsivien mielenterveyteen verrattuna perusterveisiin nuoriin.

Koronapandemian vaikutukset nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin

Tutkimustiivistelmä

Uusi koronavirus (Covid-19) pandemia on tarjonnut mahdollisuuden syventää tietämystä kansanterveyskriisin vaikutuksista nuorten mielenterveyteen, päihteiden käyttöön ja hyvinvointiin. Tutkimus tarkasteli 14–28-vuotiaiden nuorten mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä huhtikuussa 2020 Kanadassa.

Psykologiset stressitekijät, jotka vaikuttavat alkoholin käytön lisääntymiseen koronakriisin aikana: kansallinen pitkittäistutkimus työntekijöistä Suomessa

Tutkimustiivistelmä

Uuden koronaviruksen puhkeamisen aiheuttama maailmanlaajuinen kriisi on lisännyt etätyötä nopeasti monessa maassa vuonna 2020. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa psykologisia stressitekijöitä, jotka ennakoivat alkoholin lisääntyneen käytön riskejä koronakriisin aikana. Lisäksi analysoitiin vastaajien yksilöllisiä ja sosiodemografisia eroja.

Virvatuli Uusimäki ja Alix Helfer: Vaikeudet eivät saa kaatua omaisten harteille poikkeustilan aikana

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on tuntunut jokaisen arjessa. Arjen toimintakyky -hankkeen aloitteesta touko-kesäkuussa toteutetun verkkokyselyn ja siihen liittyneiden puhelinhaastattelujen perusteella poikkeustilan vaikutukset iskivät rajusti moniin jo valmiiksi heikossa asemassa oleviin ihmisiin. Kyselyn ja haastattelujen vastauksista kuulsi mielenterveys- ja päihdeongelmien lisääntyminen. Omaisten huoli ja tuen tarve oli kasvanut.

Lyhyt mielenterveysseula koronaviruksen aiheuttamalle ahdistuneisuushäiriölle

Tutkimustiivistelmä

Sosiodemografisilla tekijöillä on merkitystä koronaviruksen aiheuttaman ahdistuksen ja pelon kokemiseen.

Masennukseen liittyvän terveystiedon etsimisen muutokset päivittäin: tapaustutkimus käyttäen Googlen kehityssuuntadataa Suomesta

Tutkimustiivistelmä

Internetistä haettava tieto masennuksesta vaihtelee tietyn päivittäisen rytmin mukaan.

Sivut