Olet täälläEtusivu Läheiset

Läheiset

Omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi

Uutinen

MIPA-järjestökyselyn perusteella omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi. Omais- tai läheistyötä tehdään joka neljännessä vastanneista päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä.

Suomalaisaikuisista 23 % kokenut lapsuudenkodissaan haittoja aikuisten alkoholinkäytöstä

Uutinen

Koetuista haitoista yleisimpiä olivat kodin riitaisuus ja nimittely, yörauhan puute, perheen rutiinien kärsiminen ja henkinen painostaminen, selviää Lasinen lapsuus -toiminnan teettämästä väestökyselystä. Häpeä oli kaikkein tavallisin haittakokemus. Häpeä myös nostaa kynnystä hakeutua haittavaikutuksia korjaavien tekijöiden piiriin.

Läheisen huomiointi päihdeongelmaisen hoidossa -opas päihdetyöntekijöille

Opinnäytetyö

Päihderiippuvaisen läheiset kokivat saamansa vertaistuen hyödylliseksi, jaksamista lisääväksi tukimuodoksi. Tämän lisäksi kaivattiin lisää tietoa päihderiippuvuudesta ja eri hoitomuodoista.

Viiden askeleen malli läheisten auttamiseksi: periaatteet ja käytännön toteutus

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuusongelmat aiheuttavat läheisille paljon stressiä. Viiden askelen ohjelma on tutkimustietoon pohjautuva käytännöllinen menetelmä läheisten auttamiseksi.

Läheisten kokemuksia: kooste laadullisista tutkimuksista kahden vuosikymmenen ajalta

Tutkimustiivistelmä

Artikkeli perustuu yhdeksän laadullisen tutkimusten tuloksiin. Haastatteluihin on osallistunut yhteensä yli 800 läheistä. Suurin osa haastatelluista on päihteiden ongelmakäyttäjien vaimoja ja äitejä, mutta joukossa on myös muita läheisiä.

Läheisen riippuvuus on yleinen mutta laiminlyöty aikuisten terveyteen vaikuttava tekijä

Tutkimustiivistelmä

Riippuvuusongelmaisen henkilön läheiset jäävät usein huomiotta. Artikkeli sisältää viitekehyksen ja kuvauksen keskeisistä käsitteistä (kuormittaa – kuluttaa – selviytyä – tukea). joiden pohjalta läheisille tarkoitettu viiden askeleen interventio on kehitetty.

Sivut