Olet täälläEtusivu Läheiset

Läheiset

Sosiaalinen tuki ja toimijuuden rakentuminen alkoholiongelmaisten perheiden nuorten aikuisten elämänkokemuksissa

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa selvitettiin 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten merkityksiä sosiaalisesta tuesta ja toimijuuden rakentumisesta lapsuudessa ja täysi-ikäisenä, kun perheessä on alkoholiongelma. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella internetsivustolla: www.paihdelinkki.fi ja www.varjomaailma.fi. Yksi kirjoitus oli Helsingin Sanomien artikkelista.

"Se on se loppuuks tää joskus": Lapsen huumeiden käytön vaikutukset vanhemman elämään

Opinnäytetyö

Tutkimuksessa lähestyttiin huumeiden käyttöä läheisten näkökulmasta. Tutkimus rajautui huumeiden käyttäjien vanhempien kokemuksiin siitä, millaista heidän elämänsä on ja on ollut lapsen huumeiden käytön ympärillä. Lisäksi tutkittiin, millaisin keinoin vanhemmat ovat selviytyneet ja edistäneet omaa jaksamistaan.

Omaisten hyvinvointi

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat yksilön lähipiiriä monin tavoin. Omaiset voivat olla tärkeä tuki läheisensä toipumisessa, mutta heillä on myös omia hyvinvoinnin ongelmia, jotka jäävät usein huomioimatta palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten hyvinvointia ja sitä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä.

Läheinen tarvitsee tukea jaksaakseen

Ammatilliset lehdet

Läheisillä on usein tärkeä rooli päihteitä käyttävän ja riippuvuudesta kuntoutuvan tukemisessa, mutta läheiset tarvitsevat tukea myös omalle jaksamiselleen.

Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tutkimustiivistelmä

Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita motivoi toimintaan ammatillisen osaamisen hyödyntäminen. Halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta yhdistivät kaikkia toimijoita.

Läheisverkoston yhteistyö -mallin tarpeen kartoitus katkaisu- ja vieroitushoitoon

Opinnäytetyö

Läheisten tuki on katkaisu- tai vieroitushoidossa oleville tärkeää ja vaikuttaa elämään myös osastojakson jälkeen. Tuki voi olla psyykkistä tai konkreettista apua.

Nuoren toimijuus vanhempien päihdeongelman ja lähisuhdeväkivallan läheisyydessä : modaliteettianalyysi nuorten kirjoituksista Varjomaailma -internetsivustolla

Opinnäytetyö

Tutkielmassa on nostettu esiin lasten ja nuorten toimijuuden kokonaisuus heidän eläessään perheessä, jossa esiintyy alkoholisidonnaista lähisuhdeväkivaltaa.

Juomatapatutkimus: Kymmenesosassa kaikista alkoholinkäyttökerroista oli läsnä lapsia

Uutinen

Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa esitetään uusia tietoja Juomatapatutkimuksen kysymyksistä koskien asennoitumista alkoholinkäyttöön pienten lasten läsnä ollessa sekä lasten seurassa tapahtuneita alkoholinkäyttötilanteita.

Päihdeongelmaisten vanhempien perhetyypittely

Tutkimustiivistelmä

Hieman yli kymmenen prosenttia suomalaisista vuonna 1991 syntyneistä asui perheessä, jossa vanhemmalla oli päihdeongelma. Päihdeongelmaisen vanhemman lapset kohtaavat lapsuudessaan muita lapsia todennäköisemmin myös toimeentulo-ongelmia sekä vanhempien mielenterveysongelmia ja asumiseroja.

Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa

Tutkimus

MIPA-järjestökyselyn perusteella omaiset ovat paikallisyhdistysten toiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön resurssi.

Sivut