Olet täälläEtusivu Järjestötyö

Järjestötyö

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.

Tutkimus

Tutkitulla tiedolla on järjestöissä monia käyttömahdollisuuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.

Tutkimus

Terveyslähtöinen päihde- ja mielenterveystyö kohdentuu sairauksien ja ongelmien ehkäisyn sijaan ihmisen hyvinvointiin.

Tutkimus: Toimijoiden osallistumisen vahvistaminen vaatii päihde- ja mielenterveysjärjestöiltä aktiivisia toimenpiteitä

Uutinen

Kolmanneksessa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä kohderyhmien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen arvioitiin vähäiseksi. Kohderyhmien osallistuminen järjestöjen toimintaan vaihtelee järjestöjen toimintaympäristön ja kolmannelle sektorille asemoitumisen mukaan. Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu mielenterveys- ja päihdeyhdistysten johdolle tehtyyn kyselyyn.

Yhteistyö, osaaminen ja tieto päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön Tulevaisuustyöpajassa pohdittiin eri toimijoiden tarpeita päihteitä käyttävien ihmisten kohtaamisessa sekä palveluketjujen ja niiden tuntemisen merkitystä päihteitä käyttävien ihmisten auttamisessa.

Tutkimus: Kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan osallistumisella on monia myönteisiä yhteyksiä hyvinvointiin

Uutinen

Tutkimuksessa ilmeni, että päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta tukee toimijoiden koettua hyvinvointia laaja-alaisesti.  Keskeistä hyvinvoinnin kannalta on toiminnan tarjoama mielekäs tekeminen, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöllisyys.

Omaisia kohtaavissa palveluissa tulisi tunnistaa omaisten kokemien tunteiden ristiriitaisuus ja tuen tarpeet

Uutinen

Mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyvät ongelmat kuormittavat myös lähipiiriä. Omaisten tunteet päihde- tai mielenterveysongelmaista läheistään kohtaan ovat usein moninaisia ja ristiriitaisia, paljastaa tuore tutkimus. Tulokset valottavat omaisten elämäntilanteiden kuormittavuutta, huolenpidon intensiivisyyttä sekä tarvetta saada tukea omalle jaksamiselle ja kattavia mielenterveys- ja päihdepalveluja läheiselle.

Soile Törrönen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkostoyhteistyö Uudellamaalla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Asiantuntijuuden ja tiedon vaihtoa sekä aktiivista osallistumista. Siinä on uusmaalainen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston resepti. Kumajan koordinoima päihde- ja mielenterveysjärjestöjen verkosto toimii siltana uusmaalaiselle järjestöyhteistyölle ja mahdollisuutena oppia toisilta alan toimijoilta. Järjestöillä on ollut mahdollista vaikuttaa sote-valmisteluun verkostoyhteistyöllä.

Aiemmat tutkimukset

Tietosivu

Alla olevista linkeistä löydät Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2015-2018) aiemmin toteutettujen kuuden tutkimushankkeen keskeiset tiedot.

Sivut