Olet täälläEtusivu Järjestötyö

Järjestötyö

Miten korona-aika on vaikuttanut järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäyttöön?

Uutinen

Valtaosa järjestöjen tavoittamista ihmisistä kertoi päihteidenkäyttönsä pysyneen ennallaan tai vähentyneen koronapoikkeustilan aikana. Kyselyn tulokset osoittavat kuitenkin, että koronakriisin haittavaikutukset ovat kohdistuneet eri tavoin eri väestöryhmiin.

Anna Järvinen: Nuorten kannabiskokemustarinat ammattilaisten työvälineenä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

YAD:n Anna Järvinen kirjoittaa blogissaan, että on tärkeää, että nuorille samaistuttavia kannabiskokemustekstejä on saatavilla näyttöön perustuvan tiedon rinnalla. Kokemustarinat toimivat myös ammattilaisille työvälineenä. Kokemuksia kannabiksesta/kertomuksia elämästä -kirjan avulla ammattilaiset voivat kehittää omaa osaamistaan nuorten kohtaamisessa, ymmärtää käytön moninaisuutta, rohkaista kannabiksen käytöstä kysymiseen sekä pysähtyä kuulemaan nuoren kokemuksia.

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä

Opinnäytetyö

Tiedolla johtamisessa korostuu toimintaan liittyvän tiedon tuottaminen, käyttäminen ja tietoon vetoaminen. Tutkimuksen mukaan tietoa tarvittiin järjestön tominnan vaikuttavuuden todentamiseksi ja kehittämiseksi yhteiskuntaa edistäväksi, rahoituksen turvaamiseksi sekä järjestökentän yhteistyön lisäämiseksi.

Naiserityisessä väkivaltatyössä yhdistyy asiakastyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Naiset näkyviksi -hankkeen projektipäällikkö Hanna Mäki-Tuuri ja kokemustyöntekijä Christine Saarinen kertovat työstään rikostaustaisten naisten parissa ja avaavat, mitä naiserityisyys tarkoittaa heidän työssään.  

Etäpalvelut eivät tavoita kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia asiakkaita

Uutinen

Keväällä 2020 päihde- ja mielenterveysjärjestöt joutuivat järjestämään uudelleen palveluitaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. A-klinikkasäätiön tutkijat haastattelivat työntekijöitä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ylläpitävistä ja jalkautuvaa työtä tekevistä järjestöistä. Haastattelujen perusteella matalan kynnyksen palveluiden merkitys korostui poikkeustilanteessa.

Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Tietosivu

MIPA 2.0 -järjestötutkimusohjelman osatutkimus kartoittaa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedonmuodostusta ja tutkimustiedon hyödyntämistä.

Kysely: Kerro kuinka koronakriisin aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut arkeesi ja hyvinvointiisi

Uutinen

A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky -hanke kerää kyselyn avulla tietoa koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksista ihmisten toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 

STEA:n ylimääräinen avustushaku vuoden 2020 koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen

Uutinen

STEA myöntää avustuksia koronavirusepidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin nopealla aikataululla. Haku on tarkoitettu yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Pauliina Oksanen: Matalan kynnyksen päihdepalvelut koronavirusepidemian aikana

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Koronavirusepidemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen myös järjestötyössä. A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen, etsivän työn sekä verkossa tapahtuvan terveysneuvonnan ammattilaiset kertovat, miten poikkeusolot näkyvät heidän työssään ja millaisia tarpeita heidän asiakkaillaan on.

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.

Tutkimus

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistyminen on useissa päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä toiminnan lähtökohta ja arvopohja.

Sivut