Olet täälläEtusivu Järjestötyö

Järjestötyö

Järjestötutkimus tavoittaa vaikeissa elämäntilanteissa eläviä kansalaisia

Uutinen

Järjestöjen kautta toteutetun MIPA-hyvinvointikyselyn ja THL:n Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vertailu osoittaa, että järjestöt tavoittavat yksinäisiä, vähäosaisia ja palvelujen ulkopuolelle jääviä henkilöitä, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella

Tutkimus

Tutkimus osoittaa, että järjestöt tavoittavat sellaisia yksinäisiä ja vähätuloisia, jotka eivät näy väestökyselyssä.

Terveys ja hyvinvointi (FinSote)

Tutkimus

Syksystä 2017 alkaen ATH-tutkimus on jatkunut nimellä FinSote-tutkimus. A-klinikkasäätiö osallistui RAY:n koordinoimaan järjestötutkimuksen verkostoon, joka hyödynsi THL:n Aikuisten terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestönäkökulmasta.

Katsaus järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin moniulotteisesta tutkimuksesta

Uutinen

Tutkimalla kansalaisten näkemyksiä omasta elämäntilanteestaan saadaan monipuolista tietoa hyvinvoinnista ja siinä esiintyvistä vajeista. Katsaus keskittyy yksilön kokeman hyvinvoinnin osa-alueisiin: terveys, materiaalinen hyvinvointi, mielekäs tekeminen, osallisuus ja ihmissuhteet.

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus

Ammatilliset lehdet

Vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen liittyvät käsitteet ovat erittäin moninaisia. Moninaisuuden lisäksi vapaaehtoisuuden muodot ovat jatkuvassa muutoksessa. Vapaaehtoistoiminnalla on edessään myös monia uhkia, kuten liika institutionalisoituminen. 

Korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimus (KAKE)

Tutkimus

Opioidien lääkkeellisen korvaushoidon arviointi- ja seurantatutkimuksessa (KAKE) haastateltiin potilaita ja henkilökuntaa viidellä klinikalla. Tutkimushanke alkoi vuonna 2008. Tavoitteena oli kerätä ja analysoida tietoa opioidien lääkkeellisen korvaushoidon toteuttamisesta, potilaskunnasta ja potilaiden hoidon etenemisestä.

Hankkeen julkaisut

Tietosivu

Hankkeen julkaisut sisältävät MIPA-hankkeessa tai sen yhteistyösuhteissa tehdyt julkaisut sekä MIPA-hankkeen tutkijoiden hankkeen aihepiiriin liittyvät uudet julkaisut.

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Tietosivu

Tutkimuksessa kartoittettiin, kuvattiin ja jäsennettiin vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden perustaa, merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutuksen tukemisessa.

Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa

Tietosivu

Tutkimushanke: Kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden käsitteet ja niiden soveltaminen päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa 4/2015-3/2017 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimi Mielenterveyden keskusliitto Tutkijat: Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Tietosivu

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät 2/2017-1/2019 Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Suomen Mielenterveysseura

Sivut