Olet täälläEtusivu Järjestötyö

Järjestötyö

Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet.

Tutkimus

Järjestöjen toimintoihin osallistuneet kokivat toiminnan vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa merkittävästi. Erityisesti henkilöt, joiden elämäntilanne oli ollut erityisen hankala toimintoihin mukaan tullessa, olivat keskimääräisesti kokeneet suuria myönteisiä muutoksia.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen

Tutkimus

Katsausartikkelissa tarkastellaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeita ja palvelutarpeita.

Jukka Valkonen: Promootio päihde- ja mielenterveystyössä - mistä puhutaan, kun puhutaan terveyden edistämisestä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdetyön logiikka on usein ongelmalähtöinen, ongelman poistoon, hallintaan tai ehkäisyyn pyrkivä, kun taas promotiivinen työ ajatellaan terveyslähtöiseksi. Jukka Valkonen pohtii blogissaan terveyden edistämistä ja terveyslähtöisyyttä päihdetyössä. 

Arjen toimintakyky -hankkeen julkaisuja

Tietosivu

Sivustolle on koottu kaikki Arjen toimintakyky -hankkeen yhteydessä tehdyt julkaisut. 

Tietoa hankkeesta

Tietosivu

Ihmisen kokonaistilanne ja toimintakyky on tärkeä ottaa huomioon sairauksien ja elämän vastoinkäymisten yhteydessä. Monesti oireisiin keskittyminen johtaa kuitenkin siihen, että ihmisen toimintakykyä ei selvitetä tai seurata.

Arjen toimintakyky

Tietosivu

A-klinikkasäätiön toteuttamassa Arjen toimintakyky -hankkeessa on tuotettu järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan.

Uutuusjulkaisu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisestä

Uutinen

Verkottajan kammareissa -kirjanen kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Yhteisiä valmennuksia rakennettiin ammattilaisille, asiantuntijoille sekä kokemusasiantuntijoina toimiville asiakkaille.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuminen lisää kansalaisten hyvinvointia

Uutinen

Tuore julkaisu Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet tuo esiin, että järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuminen vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen monella tavoin myönteisesti.

Paikallisyhdistyksillä asiantuntemusta päihde- ja mielenterveysongelmien esiintymisestä yhdessä

Uutinen

Yhdistykset kohtaavat ja auttavat merkittävässä määrin ihmisiä, joilla on sekä päihde- että mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, jotka putoavat helposti julkisen sektorin palveluista ja jotka tarvitsevat samanaikaisesti monenlaisia palveluita.

Uudessa oppaassa haittoja vähentävän työn hyvistä käytännöistä

Uutinen

A-klinikkasäätiön Völjy-hankkeen julkaisemassa oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittojen vähentävän työn hyviä käytäntöjä. Lisäksi oppaassa sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa.

Sivut