Olet täälläEtusivu Järjestötyö

Järjestötyö

Kohtaamispaikkojen asiakaspolkuihin liittyy monia erilaisia rooleja  

Uutinen

Asiakkuus matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa on vaihtelevaa ja moninaista. Toimijaroolien moninaisuutta ja myönteisiä siirtymiä voidaan tukea verkostoitumalla muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Tutkimustiedon hyödyntämistä päihde- ja mielenterveysjärjestöissä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Uutinen

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijät näkevät tärkeänä, että järjestöjen toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Tietoa ei kuitenkaan aina seurata, koota tai hyödynnetä suunnitelmallisesti. Tämä käy ilmi Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) julkaisusta, joka perustuu kymmenen järjestön työntekijöiden (N=28) ryhmähaastatteluaineistoon.

Tilaa uusi päihdetyön kehittämisen uutiskirje!

Uutinen

Vuoden 2023 aikana A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta lanseeraa uuden uutiskirjeen.

Pienten päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen tulevaisuus hyvinvointialueilla herättää huolta

Uutinen

Hyvinvointialueiden valmistelijoiden sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden odotukset järjestöjen roolista hyvinvointialueilla ovat suhteellisen samanlaisia. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa, että huolta kannetaan etenkin pienempien järjestöjen tulevaisuudesta hyvinvointialueilla. 

Päihteitä käyttävien läheisten näkemykset palveluista kriittisiä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Valtaosa läheisistä pitää perheenjäsenensä saamia päihdepalveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua puutteellisena. Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjan tutkimus osoittaa myös, että läheiset hakevat itselleen tukea satunnaisesti. Siihen vaikuttaa myös perheenjäsenen hoitosuhde.

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti

Ammatilliset lehdet

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluita käyttävät sekä muut toimintaan osallistuvat arvioivat toimintaa myönteisesti, minkä lisäksi toiminnan koetaan tukevan ja ylläpitävän hyvinvointia.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tunnetaan yhdenvertaisuutta. Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia

Ammatilliset lehdet

Järjestöjen toimintaan osallistuminen lisää kokemusta kohdatuksi tulemisesta, mikä taas tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja

Ammatilliset lehdet

Koronapandemian aiheuttama poikkeustila vähensi fyysisiä kohtaamisia ja lisäsi verkkovälitteistä vuorovaikutusta järjestöjen matalan kynnyksen eri toimintamuodoissa. Ammattilaisten mukaan tilanne oli hankala erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, mutta kokemus opetti ja jotkin käytännöt vakiintuivat.

Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista

Ammatilliset lehdet

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöissä tutkimustietoa voidaan hyödyntää toiminnan moniin eri osa-alueisiin ja se voidaan nähdä organisaation perustana. Suunnitelmallisempi tiedon hyödyntäminen vaatii organisaatioilta panostusta.

Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt

Ammatilliset lehdet

Päihde- ja mielenterveysalojen järjestöjen rahoitusmuotoja selvittäneessä MIPA 2.0 -tutkimusohjelman teettämässä kyselyssä selvitettiin suurten ja pienten päihde- ja mielenterveysalojen järjestöjen rahoitusmuotoja ja niissä tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia. Kartoitus toteutettiin sähköisellä kyselyllä helmi- ja maaliskuussa 2021.

Sivut