Olet täälläEtusivu Etiikka

Etiikka

Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille

Opinnäytetyö

Korvaushoidossa olevat asiakkaat kokevat saavansa alempiarvoista kohtelua kuin muut ihmiset erityisesti terveydenhuollossa.

Helena Syväranta: Korona-virusta vastaan solidaarisuuden voimalla

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Maailmaa polvilleen laittavalle koronavirukselle ja sen salakavalan etenemisen pysäyttämiselle haetaan kuumeisesti keinoja. Rajat suljetaan ja poikkeuslait astuvat voimaan. Kriittisten alojen ammattirivistöjä tiivistetään ja hätäapupaketteja myönnetään.

Janne Nikkinen: Suomalaisen rahapelimonopolin tulevaisuus ja sääntelyn mahdollisuudet

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viime aikoina on käyty enenevässä määrin keskustelua siitä, mikä on kotimaisen rahapelimonopolin tulevaisuus muuttuvassa maailmantilanteessa. Rahapelien tarjonta on erityislaatuista toimintaa syystä, että ihmisten (todellista tai oletettua) pelihimoa käytetään hyväksi. Maailmassa n. 3/4 YK:n jäsenvaltioista sallii ja säätelee rahapelaamista eri tavoin. Laitonta pelaamista lainsäädännön näkökulmasta on suurista valtioista etenkin Brasiliassa ja Intiassa, lisäksi Kiina pyrkii voimakkaasti rajoittamaan pelaamista tietyille erityishallinto-alueille ja estämään internet-pelejä.

Arno Aranko: Venytyksiä, pistohaavoja ja amputaatioita – ihmisen ja lomakkeen yhteensovittamisesta

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Erinäisiä kyselyitä ja lomakkeita täytetään enenevissä määrin; tietoa halutaan kerätä kehittämisen, ymmärryksen ja vaikuttavuuden nimissä. Tiedolla johtaminen on päivän sana, johon voi sekoittua myös sokean edistysuskon piirteitä, jolloin tiedon keräämisen käytännön syitä tai seurauksia ei nähdä itseisarvoiseksi korotetun tiedon takaa.

Pirkko Hakkarainen: Taipuisiko ihmisarvo mittariksi?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Viime aikoina on käyty vilkasta keskustelua vanhusten hoivapalveluissa ilmenneistä vakavista puutteista. Toimintayksiköitä on jouduttu sulkemaan. Ongelmia on ollut niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Onko vikaa vain palvelua tuottavassa yksikössä vai myös siinä, ohjataanko ihmiset avun tarpeen mukaisesti oikeisiin palveluihin?

Päihde- ja mielenterveystyön muutosilmiöt

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Toimintaympäristön muutokset haastavat päihde- ja mielenterveysalan toimijat tunnistamaan muutosilmiöitä ja luomaan uusia ratkaisuja, toimintamalleja ja palveluja. A-klinikkasäätiöllä järjestettiin 30.10.2018 päihde- ja mielenterveysalan toimijoille Tulevaisuustyöpaja, jossa pohdittiin tulevaisuutta toimintaympäristön muutoksien sekä niiden synnyttämien uusien tarpeiden kautta.

Rauno Mäkelä: Asiakkaan velvollisuuksista ja kyvyistä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Rauno Mäkelä pohtii blogissaan, miten päihdehoidossa huomioitaisiin aiempaa enemmän potilaan oikeuksien lisäksi hänen velvollisuutensa. Kun päihderiippuvuuden ytimeen kuuluu alentunut kyky säädellä omaa päihteiden käyttöä, pitänee silloin korostaa hoitoonhakeutumisen velvollisuutta, on se sitten omaehtoista tai muiden vaatimaa. Hoidon tavoitteena on itsemääräämiskyvyn vähittäinen palautuminen ja velvollisuuksien uudelleen käyttöönotto.

Rauno Mäkelä: Eettinen kysymys päihdetyölle: Miksi vain pieni osa päihdeongelmaisista on hoidon piirissä?

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Alkoholiriippuvaisista vain pieni osa on aktiivisen hoidon piirissä. Rauno Mäkelän mukaan tämä on merkittävä eettinen kysymys päihdetyössä. Suomalainen hoitojärjestelmä arvostaa ihmisen autonomiaa, siis itsemääräämisoikeutta ja itsemääräämiskykyä. Entä jos itsemääräämiskyky on päihteen käytön vuoksi alentunut, niin että hoitoon lähteminen ei toimi?

Hyödyllisiä linkkejä

Tietosivu

Tälle sivulle on koottu linkkejä eettistä toimintaa ohjaaviin ja käsitteleviin lähteisiin. Löydät linkkejä keskeisiin säädöksiin, lakiaiheiseen verkkopalveluun, eettisiin ohjeisiin ja valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) julkaisuihin kootusti.

Etiikasta sanottua

Tietosivu

Sivulta löytyy lyhyitä tiivistelmiä päihdetyön eettisistä puheenvuoroista ja artikkeleista. 

Sivut