Olet täälläEtusivu Etiikka

Etiikka

Uudet lait muuttavat päihde- ja riippuvuuspalveluita

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja riippuvuuspalveluja tulee saada tarpeen mukaan, ja lakeihin on nyt kirjattu myös aivan uusia palveluja. Nämä keskeiset muutokset löytyvät vuoden 2023 alussa voimaan tulleista sosiaalihuoltolaista ja terveydenhuoltolaista. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä kaikkea uutta ne sisältävät.

Päihdeongelman ei pidä vaikeuttaa riittävien palveluiden saantia

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Miten päihdepalveluja tarvitsevien ihmisten tarpeet huomioidaan – saavatko he tarvitsemansa avun hyvinvointialueilla? Tätä kysymystä pohdittiin loppuvuodesta 2022 A-klinikkasäätiön päihdetyön eettisen toimikunnan järjestämässä Eettisessä foorumissa. Foorumissa nousi esiin kolme viestiä palveluiden kehittääjille.  

Stigman purkamista tarvitaan edelleen

Ammatilliset lehdet

Päihteiden käyttöön ja mielenterveyteen liittyvät aiheet mielletään usein vaikeiksi keskustelunaiheiksi ja teemoista esitetyt näkökulmat ovat usein kapeita. Mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvää häpeää tulisi vähentää ja stigmanvastaista keskustelukulttuuria luoda ja tukea. 

Eettinen foorumi pohtii hyvinvointialueiden päihdepalveluja

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

A-klinikkasäätiön eettinen toimikunta nostaa Eettisessä foorumissa pöydälle tärkeän teeman: päihteitä käyttävien palvelupolut hyvinvointialueilla. Marraskuun tapahtuman ilmoittautuminen on käynnissä.

Päihdetyön eettinen foorumi pureutui huumeriippuvuuden stigmaan ja sen vähentämiseen

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Eettisen foorumin esityksissä tarkasteltiin, mitä moninaisia vaikutuksia stigmalla on huumeita käyttävien ihmisten elämään ja perusoikeuksien toteutumiselle sekä pohdittiin keinoja ennakkoluulojen vähentämiseksi. 

Lasse Murto ja Rauno Mäkelä: Paljon tukea tarvitsevien palvelujen eettiset haasteet tulevassa sote-järjestelmässä

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihde- ja mielenterveystyössä kohdataan ihmisen elämän ilkeimpien ongelmien koko kirjo. Eettisesti korkeatasoisissa palveluissa on ymmärrettävä, ettei näihin ongelmiin löydy yksinkertaisia ratkaisuja. Ratkaisut löytyvät räätälöinnin, pitkäjänteisyyden ja vastuullisuuden arvopohjasta, kirjoittavat Lasse Murto ja Rauno Mäkelä blogissaan.

Eettinen foorumi haastaa pohtimaan huumeita käyttäviin kohdistuvia leimaavia mielikuvia ja käytäntöjä

Uutinen

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat sosiaalisessa kanssakäymisessä ja erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Paula Rautoja: Kilpailutus vaarantaa asiakkaan edun

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Päihdepalveluiden kilpailutusprosessin toteuttaminen ja sopimuskauden aikaisen yhteistyön tiiviys vaihtelevat kuntien ja palvelun tilaajien välillä valtavasti. Sopimuskauden aikana hyvään yhteistyöhön käytetty työaika on kannattava sijoitus, sillä lopulta hyötyjänä on itselleen sopivaa ja oikea-aikaista palvelua saava asiakas, -kirjoittaa Paula Rautoja. 

Stigma hankaloittaa avun saamista ja hakemista päihde- ja mielenterveysongelmiin

Blogi tai ajankohtaisartikkeli

Ihmiset, joilla on päihteisiin tai riippuvuuksiin liittyviä ongelmia, kohtaavat erilaisissa palveluissa muita helpommin syrjintää, kielteistä leimaamista ja ennakkoluuloja. Aina eettiset ihanteet eivät realisoidu arjen hoito- ja asiakastilanteissa. 

Päihdetyön arvot ja etiikka

Tietosivu

Päihde- ja mielenterveystyössä tulee aina ottaa huomioon arvot ja etiikka. Työn tärkeimpänä eettisenä periaatteena voidaan pitää ihmisarvon kunnioittamista. A-klinikkasäätiön arvoihin kuuluu tämän lisäksi luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Sivut