Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Työkaluja rippikoulutyön tueksi 26.1.2022

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n koulutus tarjoaa rippikoulutyötä tekeville työkaluja päihteiden käytöstä keskusteluun ja päihteiden puheeksiottoon. Koulutuksessa jaetaan myös ajankohtaista tietoa nuorten päihteiden käytöstä ja pelaamisesta sekä tarjotaan tukea leirin nikotiinittomuussääntöjen päivittämiseen. 

Koulutus on suunnattu nuoriso-ohjaajille, isosille ja muuta rippikoulutyötä tekeville.

Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö kunnallisessa nuorisotyössä -koulutus 18.1.2022

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n koulutus tarjoaa perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä kunnallista nuorisotyötä tekeville. 

Koulutuksessa syvennytään ehkäisevän päihdetyön käsitteisiin ja yhteystyömuotoihin eri toimijoiden kanssa. Lisäksi koulutuksessa välitetään tietoa toimivista ehkäisevän päihdetyön käytännöistä. 

Ilmoittaudu koulutukseen 16.1. mennessä EHYT ry:n sivuilla. 

The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in Finland 13.12.2021

Paikka: Zoomissa

SILE-hankkeen päihde-, mielenterveys- ja velkaongelmia tutkivan työpaketin seminaarisarjassa kuullaan alustus aiheesta The Complexity of Drug Consumption Room Policy and Progress in Finland. Puolen tunnin mittaisen alustuksen pitää vieraileva tutkija, PhD, Ali Unlu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Alustuksen jälkeen on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

Tietoisku riippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskevista suosituksista 13.12.2021

Paikka: Etätapahtuma

Palveluvalikoimaneuvoston tietoiskussa käsitellään riippuvuuksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaalisia menetelmiä koskevia suosituksia. 

Palko toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on antaa suosituksia terveydenhuollon menetelmien kuulumisesta julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.

Mielenterveysstrategia: Päihdeosaaminen osana mielenterveysosaamista 7.12.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää 7.12. webinaarin, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakas- ja kehittämistyötä tekevien päihdeosaamista. Webinaarissa käsitellään muun muassa päihdehoidon kokonaisuutta, päihteitä käyttävien ihmisten palveluissa kohtaamia haasteita sekä päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamista ja päihteiden käytön puheeksiottoa.

Ikääntyvä nainen, päihteet ja väkivalta -Webinaari 1.12.2021

Paikka: Webinaari

Maria Akatemia ja A-kiltojen liitto järjestävät 1.12. webinaarin, jonka aiheena on ikääntyvä nainen, päihteet ja väkivalta. Webinaarissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: rajat ja rajattomuus, tunteiden poispainaminen sekä ylisukupolvisuus. Aihetta käsitellään myös läheisten näkökulmasta. Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu webinaariin Maria Akatemian sivuilla.

Riippuvaisen läheisenä -tapahtuma 25.11.2021 Sellon kirjastossa

Paikka: Sellon kirjasto (Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo)

Läheisen ihmisen päihde- ja muut riippuvuusongelmat kuormittavat lähipiiriä monin tavoin. Läheiset jäävät liian usein yksin vaikeissa elämäntilanteissaan.

A-klinikkasäätiön Arviointi- ja laatutiimin ja Espoon kaupunginkirjaston tapahtumassa kuulet, miltä riippuvuus näyttäytyy läheisen näkökulmasta. Tilaisuudessa saat tietoa, millaista apua ja tukea järjestöillä on tarjota päihteistä riippuvaisten tai rahapelelejä ongelmallisesti pelaavien läheisille.

Vantaan päihdefoorumi 25.11.2021

Paikka: webinaari

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön järjestämän Päihdefoorumin teemana on tänä vuonna nuoret ja päihteet. Tapahtuma on suunnattu asiakastyötä tekeville työntekijöille, järjestöille, yhdistyksille ja aiheesta kiinnostuneille kuntalaisille.

Ohjelmassa on muun muassa Tampereen yliopiston tutkijan Iina Savolaisen puheenvuoro nuorten addiktiokäyttäytymisen kytkeytymisestä kaverisuhteisiin ja A-klinikkasäätiön ylilääkäri Margareeta Häkkisen esitys Nuoret huumeidenkäyttäjät ja hoitopolun haasteet. 

Mielenterveysmessut 24.-28.11.2021

Paikka: virtuaalitapahtuma

Mielenterveysmessjen maksulliset ammattiseminaarit järjestetään 23. - 24.11.

Tiiastaina 23.11. seminaarien teemoina:

  • Mielenterveysbarometri ja mielenterveyspalvelujen toimivuus
  • Maahanmuuttajat ja mielentrevyden moninaisuus
  • Digiauttaminen
  • Nuoren sukupuoli-identiteetti

Keskiviikkona 24.11. seminaarien teemoina:

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus päihdetyön kehittämisessä 23.11.2021

Paikka: Webinaari, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tilaisuus tarjoaa kokemuksia ja näkökulmia kokemusasiantuntijoiden ja vertaisten osallistumisesta päihdetyön kehittämiseen. Kuinka yhdessä kehittäminen käytännössä toimii ja millaista hyötyä siitä on palveluiden asiakaslähtöisyyden lisäämisessä sekä työn tukena riippuvuuksista haittoja kokevien auttamisessa.

Ehkäisevä päihdetyö – vanhemmuuteen tukea ja varhaisen tunnistamisen turvaa 23.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät 23.11. webinaarin, joka tarjoaa tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä, vanhemmuuden tuesta ja puheeksiotosta tilanteissa, joissa herää huoli vanhemman päihteiden käytöstä tai rahapelaamisesta. 

Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja muun muassa erilaisista vanhemmuuden tuen malleista, rahapelaamisen puheeksiotosta sekä konkreettisista esimerkeistä kentältä. 

Lastensuojelun kokemusasiantuntijuuden monet kasvot 17.11.2021

Paikka: Webinaari

Kokemusasiantuntijuus lastensuojelussa -verkosto järjestää 17.11. webinaarin kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa. 

Aihetta tarkastellaan pienten lasten, nuorten ja vanhempien näkökulmasta. Tapahtuman tavoitteena on lisätä tietoisuutta kokemusasiantuntijuudesta, sen moninaisuudesta ja mahdollisuuksista lastensuojelussa. 

Kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina -webinaari 17.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Tapahtumassa MIPA-tutkijat esittelevät kolmessa järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettujen pienoisetnografisten tutkimusten tuloksia ja havaintoja. Mitä tulokset kertovat, mitä niistä pitäisi ajatella ja miten niiden pohjalta voisi kehittää järjestöjen toimintaa?

Päihteet puheeksi ikääntyvän kanssa 16.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams) 

EHYT ry:n koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ikäihmisten päihteiden käytöstä ja hyvinvoinnista sekä ikääntymisen ja päihteiden vaikutuksista. Koulutuksessa jaetaan tietoa, menetelmiä ja työvälineitä päihteiden käytön puheeksiotosta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. 

Koulutus on suunnattu ikääntyvien kanssa työskenteleville, esimerkiksi kotihoidon, apteekin sekä järjestö- ja seurakuntatyön ammattilaisille. 

Eettinen foorumi: Rikollisen leima otsaan vai huumeriippuvaisten auttamista? 15.11.2021

Paikka: webinaari

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat muita helpommin monenlaista syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Olisiko mahdollista nähdä huumeriippuvuus ennemminkin hoitoa vaativana sairautena kuin rikoksena? Löytyisikö eettisestä tarkastelusta apua stigman vähentämiseen niin ruohonjuuritason kohtaamisissa kuin rakenteidenkin tasolla?

Päihteiden käyttö haastaa vanhuspalvelut -webinaari 12.11.2021

Paikka: Webinaari

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n ja Päihdelääketieteen yhdistyksen webinaarissa pohditaan, miten pystymme vastaamaan päihdehoitotyön tarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Webinaarin puheenvuoroissa tarkastellaan muun muassa päihdehoitotyötä kotihoidossa, jalkautuvan päihdetyön mahdollisuuksia sekä kohtaamisen ja puheeksioton taitoja. 

Raha pelissä. Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaari 11.11.2021

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki) ja etänä

EHYT ry:n digipeli- ja rahapelitiimit sekä Spelkunskap-hanke järjestävät marraskuussa kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman, jossa pohditaan muun muassa, millä eri tavoin rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen liittyvät toisiinsa sekä miten rahan ja pelaamisen digitalisaatio on muuttanut ihmisten peliongelmia. 

Päihdeasioiden puheeksiotto -koulutus 10.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

EHYT ry järjestää ammattilaisille suunnatun koulutuksen, jossa syvennytään päihdeasioiden puheeksiottoon. Koulutuksessa pohditaan muun muassa, mikä merkitys haittojen ehkäisyllä on yksilöille ja yhteiskunnalle sekä jaetaan tietoa ja materiaaleja puheeksioton menetelmistä. 

Koulutuksen puhujina ovat muun muassa päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelä sekä Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio. 

Ajankohtaista tietoa kannabiksesta -webinaari 9.11.2021

Paikka: Webinaari

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja EHYT ry järjestävät yhdessä koulutuksen, jossa välitetään ajankohtaista tietoa kannabiksesta sekä sen ehkäisystä ja puheeksiotosta. 

Koulutus on suunnattu työssään kannabista käyttäviä henkilöitä, erityisesti nuoria 16–29-vuotiaita, kohtaaville. Ilmoittaudu tapahtumaan 6.11. mennessä Aluehallintoviraston verkkosivuilla.  

Päihdetyön seminaari – Tiedon kautta toimintaan 1-2.11.2021

Paikka: Webinaari 

Kirkkopalveluiden Riippuvuustyön kehittämisyksikkö, Sovatek-säätiö ja Kuopion Päihdepalvelusäätiö järjestävät sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun kaksipäiväisen koulutustilaisuuden. 

Tapahtumassa luodaan katsaus päihderiippuvuuden syntyyn ja asenteisiin päihdehoitotyössä, esitellään toimivia työmenetelmä ja toimintamalleja sekä pohditaan asiakkaan oikeuksia ja päihdepalveluiden saavutettavuutta.