Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

Väkivaltatyön foorumi 25.-26.8.2021

Paikka: Webinaari

Väkivaltatyön foorumi tarjoaa ammattilaisille ajankohtaista tietoa väkivaltaa käyttävien auttamisen näkökulmasta. Webinaarissa kuullaan kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita, sekä kotimaisia auttamisen ammattilaisia. 

Hyvinvointialueet tulevat – miten valtakunnalliset järjestöt löytävät paikkansa sote-Suomessa? 25.8.2021

Paikka: Webinaari

Miten valtakunnallisten sote-järjestöjen osaaminen saadaan mukaan tulevaisuuden sote-palveluihin sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen sote-Suomessa? Entä millaisin keinoin järjestöt voivat vaikuttaa asemaansa uudessa toimintaympäristössä ja kuka auttaa järjestöjä muutoksessa omalla alueellasi? Näitä kysymyksiä pohditaan valtakunnallisille sote-järjestöille ja niiden aluetyöntekijöille suunnatussa tilaisuudessa, johon on muutkin aiheesta kiinnostuneet tervetulleita. 

Kansainvälinen kesäwebinaari huumausainepolitiikasta 21.6.2021

Paikka: Webinaari (Zoom)

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston Huumetyöryhmän järjestämässä kansainvälisessä kesäwebinaarissa keskustellaan huumausainepolitiikan vaihtoehdoista ja tulevaisuudesta. 

Keskustelun aiheina ovat vallitsevan huumausainepolitiikan tämänhetkiset haasteet ja ongelmat, kansainvälisen huumausainepolitiikan keskeiset kehityskulut ja -trendit sekä huumeita käyttävien ihmisten asema ja oikeudet huumausainepolitiikassa. 

Webinaari ehkäisevän päihdetyön tutkimuksesta Suomessa 17.6.2021

Paikka: Webinaari

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran webinaarissa ehkäisevää päihdetyötä lähestytään työn arvioinnin sekä rahapeli- ja huumehaittojen ehkäisyn näkökulmista. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnille.

Sanoista tekoihin – keinoja huumekuolemien ehkäisyyn 10.6.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Tukikohta ry tarttuu tärkeään ja erittäin ajankohtaiseen aiheeseen webinaarissa Sanoista tekoihin – keinoja huumekuolemien ehkäisyyn. 

Webinaarissa pohditaan muun muassa mistä Suomen huumetilanteen huolestuttava kehityskulku johtuu, miltä huumekuolemat näyttävät tilastojen valossa sekä millä tavoin huumeiden käyttöön liittyviä haittoja ja kuolemia voidaan ehkäistä. 

Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa -tutkijaseminaari 10.6.2021

Paikka: Etätapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Nuorisotutkimusverkosto ja NUMPA-hanke järjestävät 10.6. kaikille avoimen tutkijaseminaarin, jonka aiheena on nuorten hyvinvointi ja tuen tarpeet sekä mielenterveys-, päihde- tai sosiaalityön käytännöt Suomessa ja Kanadassa. Seminaarissa tarkastellaan myös nuorisorikollisuutta ilmiönä, sen kompleksisuutta sekä tuodaan esiin palvelurakenteen haasteita. 

Yhteiskehittämisen aamupäivä 4.6.2021

Paikka: Etätapahtuma Teams-palvelussa

Innokylän yhteiskehittämisen aamupäivän tavoitteena on innostaa kuulijoita luottamuksen rakentamiseen ja osaamisen jakamiseen. Mukana on useita kiinnostavia ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja yhteiskehittämisestä. 

Tilaisuus on suunnattu sekä vanhoille Innokylän käyttäjille että uusille toimijoille.

Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan Innokylän sivuilla. 

Nikotiinittomuustyön uudet haasteet 3.6.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa

EHYT järjestää 3.6. Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jossa tarkastellaan tupakkalain uudistusta. Koulutuksessa avataan myös nikotiini-ilmiöiden muuttuvia muotoja ja pohditaan, mitä uudet markkinoille tulleet kannabinoideja ja nikotiinia sisältäviä tuotteet oikein ovat. 

Riippuvuudet ja maahanmuuttajat -webinaari 1.6.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Mapeli järjestää 1. kesäkuuta webinaarin Suomessa asuvien maahanmuuttajien riippuvuuksista, päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen liittyvistä kulttuurieroista ja pinnalla olevista vaikeuksista. Webinaarissa pohditaan myös, miten tilannetta voisi parantaa ruohonjuuritasolla.

Webinaari on suunnattu maahanmuuttajien kanssa työskenteleville ammattilaisille ja järjestötoimijoille. 

Rahapelaamisen uskomukset ja tottumukset -tietoisku 26.5.2021

Paikka: Tietoisku Teams-palvelussa

E-Elokolo järjestää rahapelitietoiskuja jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona vaihtelevista rahapelaamiseen liittyvistä teemoista. Tietoiskun puhujana on asiantuntija EHYTin rahapelitiimistä. 

Keskiviikkona 26.5. tietoiskussa pureudutaan 26.5. rahapelaamiseen liittyviin uskomuksiin ja tottumuksiin. 

Kokemusasiantuntijat voimavarana sosiaali- ja terveysalan palveluissa 25.5.2021

Paikka: Webinaari Zoom-palvelussa

KAP-Vantaa hanke järjestää 25.5. webinaarin, jossa pohditaan mihin kaikkeen kokemusasiantuntija taipuu, minkälaista on kokemusasiantuntijatyö päihdepalveluissa ja miltä kokemusasiantuntijuus näyttää tulevaisuudessa. 

Webinaarissa selviää myös, mikä on kokemusasiantuntijapankki sekä milloin seuraava kokemusasiantuntijakoulutus alkaa. 

11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect 25.05.2021

Paikka: Etätapahtuma

NASPCAN (the Nordic Association for Preventing Child Abuse and Neglect) järjestää 25.5. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan konferenssin teemalla Lasten ja nuorten äänen kuuleminen.

Webinaarin puhujina on muun muassa professori Howard Dubowitz (University of Maryland School of Medicine), Linnea Karlsson Turun yliopistosta ja Jonna Turunen Helsingin poliisista. Tapahtuma pidetään englanniksi. 

Kriminologian päivät 24.-25.5.2021

Paikka: Etätapahtuma

Suomen Kriminologinen Yhdistys järjestää 24.-25. toukokuuta ensimmäistä kertaa Kriminologian päivät teemalla Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma ja päivien aikana kuullaan kiinnostavia puheenvuoroja kriminologisen tutkimuksen etulinjasta. 

Päihdepäivät 19.-20.5.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma 

EPT-verkoston ja EHYT ry:n vuosittainen tapahtuma kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vapaaehtoiset ja päättäjät kuulemaan ja keskustelemaan päihdealan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2021 Päihdepäivien teemana on päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi ja tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti verkossa.

Webinaari: Nainen ja alkoholin riskikäyttö 11.5.2021

Paikka: Etätapahtuma

Miten juomisen arkipäiväistyminen vaikuttaa meihin? Mitkä ovat alkoholin riskikäytön rajat ja millainen määrä on terveydelle haitallista? Entä mitä hyviä puolia juomattomuuteen liittyy?  

Tulevaisuustyöpaja 6.5.2021

Paikka: Etätapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Kohtaatko työssäsi päihteitä käyttäviä ihmisiä tai haluatko kehittää asiakaslähtöisiä palveluita? Oletko miettinyt, minkälaista apua, toimintamalleja tai yhteistyötä tarvitsisit työsi tueksi?

Tervetuloa A‐klinikkasäätiön järjestämään Tulevaisuustyöpajaan torstaina 6.5.2021.

Työpaja on suunnattu työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville tai palveluita kehittäville ammattilaisille.

Webinaari: Huumeet liikenteessä 4.5.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Liikenneturva järjestää 4.5. webinaarin, jossa käsitellään huumeiden esiintymistä liikenteessä ja niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Webinaarissa kuullaan poliisin, THL:n, Liikenneturvan ja EHYT ry:n näkökulmia aiheeseen sekä päivän päätteeksi paneelikeskustelussa pohditaan miltä konkreettiset ratkaisut voisivat näyttää.

Webinaari: Nuorten huumekuolemat − Osa I. 4.5.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää 4.5. webinaarin, jossa pohditaan, miksi nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet ja miten niitä voidaan ehkäistä. Webinaarissa avataan huumeiden käytön aiheuttamien kuolemien taustaa ja pohditaan, mikä rooli eri toimijoilla on kuolemien ehkäisyssä.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön Tulevaisuusfoorumi 28.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestävät 28.4. tulevaisuusfoorumin teemalla ”Kokemustiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyössä”.

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus 21.4.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa

EHYT ry järjestää 21.4.2021 koulutuksen, jonka teemana on rahapelaamisen puheeksiotto. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ehkäisevän työn osaamista sekä lisätä ymmärrystä aikuisten rahapelaamisesta ja pelihaitoista. 

Koulutus on suunnattu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille.