Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

Rahapelaamisen uskomukset ja tottumukset -tietoisku 26.5.2021

Paikka: Tietoisku Teams-palvelussa

E-Elokolo järjestää rahapelitietoiskuja jokaisen kuukauden viimeisenä keskiviikkona vaihtelevista rahapelaamiseen liittyvistä teemoista. Tietoiskun puhujana on asiantuntija EHYTin rahapelitiimistä. 

Keskiviikkona 26.5. tietoiskussa pureudutaan 26.5. rahapelaamiseen liittyviin uskomuksiin ja tottumuksiin. 

Kokemusasiantuntijat voimavarana sosiaali- ja terveysalan palveluissa 25.5.2021

Paikka: Webinaari Zoom-palvelussa

KAP-Vantaa hanke järjestää 25.5. webinaarin, jossa pohditaan mihin kaikkeen kokemusasiantuntija taipuu, minkälaista on kokemusasiantuntijatyö päihdepalveluissa ja miltä kokemusasiantuntijuus näyttää tulevaisuudessa. 

Webinaarissa selviää myös, mikä on kokemusasiantuntijapankki sekä milloin seuraava kokemusasiantuntijakoulutus alkaa. 

11th Nordic Conference on Child Abuse and Neglect 25.05.2021

Paikka: Etätapahtuma

NASPCAN (the Nordic Association for Preventing Child Abuse and Neglect) järjestää 25.5. Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan konferenssin teemalla Lasten ja nuorten äänen kuuleminen.

Webinaarin puhujina on muun muassa professori Howard Dubowitz (University of Maryland School of Medicine), Linnea Karlsson Turun yliopistosta ja Jonna Turunen Helsingin poliisista. Tapahtuma pidetään englanniksi. 

Kriminologian päivät 24.-25.5.2021

Paikka: Etätapahtuma

Suomen Kriminologinen Yhdistys järjestää 24.-25. toukokuuta ensimmäistä kertaa Kriminologian päivät teemalla Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma ja päivien aikana kuullaan kiinnostavia puheenvuoroja kriminologisen tutkimuksen etulinjasta. 

Päihdepäivät 19.-20.5.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma 

EPT-verkoston ja EHYT ry:n vuosittainen tapahtuma kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, vapaaehtoiset ja päättäjät kuulemaan ja keskustelemaan päihdealan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2021 Päihdepäivien teemana on päihteet, mieli ja nuorten hyvinvointi ja tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti verkossa.

Webinaari: Nainen ja alkoholin riskikäyttö 11.5.2021

Paikka: Etätapahtuma

Miten juomisen arkipäiväistyminen vaikuttaa meihin? Mitkä ovat alkoholin riskikäytön rajat ja millainen määrä on terveydelle haitallista? Entä mitä hyviä puolia juomattomuuteen liittyy?  

Tulevaisuustyöpaja 6.5.2021

Paikka: Etätapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Kohtaatko työssäsi päihteitä käyttäviä ihmisiä tai haluatko kehittää asiakaslähtöisiä palveluita? Oletko miettinyt, minkälaista apua, toimintamalleja tai yhteistyötä tarvitsisit työsi tueksi?

Tervetuloa A‐klinikkasäätiön järjestämään Tulevaisuustyöpajaan torstaina 6.5.2021.

Työpaja on suunnattu työssään päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaaville tai palveluita kehittäville ammattilaisille.

Webinaari: Huumeet liikenteessä 4.5.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Liikenneturva järjestää 4.5. webinaarin, jossa käsitellään huumeiden esiintymistä liikenteessä ja niiden vaikutuksia liikenneturvallisuuteen. Webinaarissa kuullaan poliisin, THL:n, Liikenneturvan ja EHYT ry:n näkökulmia aiheeseen sekä päivän päätteeksi paneelikeskustelussa pohditaan miltä konkreettiset ratkaisut voisivat näyttää.

Webinaari: Nuorten huumekuolemat − Osa I. 4.5.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää 4.5. webinaarin, jossa pohditaan, miksi nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet ja miten niitä voidaan ehkäistä. Webinaarissa avataan huumeiden käytön aiheuttamien kuolemien taustaa ja pohditaan, mikä rooli eri toimijoilla on kuolemien ehkäisyssä.

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön Tulevaisuusfoorumi 28.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

A-klinikkasäätiön arviointi- ja laatutiimi sekä A-klinikkakonsernin kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestävät 28.4. tulevaisuusfoorumin teemalla ”Kokemustiedon ja tutkitun tiedon vuoropuhelu päihde- ja mielenterveystyössä”.

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus 21.4.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa

EHYT ry järjestää 21.4.2021 koulutuksen, jonka teemana on rahapelaamisen puheeksiotto. 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ehkäisevän työn osaamista sekä lisätä ymmärrystä aikuisten rahapelaamisesta ja pelihaitoista. 

Koulutus on suunnattu kuntien, seurakuntien ja järjestöjen aikuisten parissa työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. 

Webinaari: Huono-osaisuus Suomessa -karttasivuston käyttö 20.4.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa

Sokra-hanke järjestää 20.4. webinaarin, jossa esitellään Huono-osaisuus Suomessa -karttasivuston käyttöä. 

Huono-osaisuus Suomessa -karttasivustolla voit tarkastella erilaisia huono-osaisuuden osoittimia eri aluetasoilla. Webinaarissa pohditaan muun muassa, miten karttasivustoa käytetään, millaista hyötyä siitä voi olla ja miksi huono-osaisuuteen tulisi kiinnittää huomiota. 

Webinaari on suunnattu päättäjille, hanketoimijoille, palveluiden kehittäjille, opiskelijoille ja kaikille huono-osaisuudesta kiinnostuneille.

Päihdefoorumi 15.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Päihdetyö Hämeenlinna järjestää etänä kaikille avoimen Päihdefoorumin 15.4.2021. Foorumin teemana on tänä vuonna vanhemmuus, nuoret ja päihteet.

Foorumissa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Millaisia käsityksiä nuorilla on päihteistä? Miten nuoren päihdekokeiluun pitäisi suhtautua? Entä voiko kokeiluja ennaltaehkäistä ja millä keinoilla? 

Kannabiksen haitat -webinaari 15.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Raittiuden Ystävät ry järjestää 15.4.2021 asiantuntijawebinaarin, jossa tarkastellaan kannabiksen käyttöön liittyviä haittoja. 

Mukana on puhujia muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Ehyt ry:ltä sekä Sisä-Suomen poliisilaitokselta.  

Vapaus ja velkavankeus – rikostaustaisten asuminen talouden näkökulmasta 13.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

VAT-verkosto ja Verkostokehittäjät järjestävät tiistaina 13.4.2021 webinaarin rikostaustaisten asumisesta talouden näkökulmasta.

Mukana on puhujia muun muassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:sta, Takuusäätiöltä, Helsingin kaupungin etsivästä lähityöstä ja Marttaliitosta. 

Palaset-malli – Tukea huumeita käyttävien nuorten läheisten auttamiseen 7.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Sininauhaliitto ja Irti Huumeista ry ovat yhdessä kehittäneet työkalun huumeita käyttävien läheisiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Palaset-malli tarjoaa ammattilaisille valmiin rungon läheisten kanssa työskentelyyn. 

Huhtikuussa Sininauhaliitto ja Irti Huumeista ry järjestävät kaksi webinaaria, joissa kerrotaan Palaset-mallista, sen sisällöistä ja hyödyntämisestä käytännön työssä. 

Yksinäisyyskoulutus 7.4.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Asunto Ensin Verkostokehittäjät ja Yksi meistä -hanke järjestävät 7.4.2021 koulutuksen yksinäisyydestä ja yksinäisyyden puheeksiotosta. Koulutuksessa tarkastellaan yksinäisyyttä sekä teorian että käytännön työn näkökulmista. 

Puheenvuorossaan Riitta Granfelt kertoo yksinäisyydestä sosiaalityön tutkimuksessa ja kaunokirjallisuudessa. Koulutuksessa esitellään myös yksinäisyystyön ja -kampanjoiden eri muotoja. 

The First 1000 Days -raportin julkistamistilaisuus 26.3.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin) 

The First 1000 Days in the Nordic Countries on yhteispohjoismainen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten Pohjoismaissa tuetaan ja edistetään vauva- ja pikkulapsiperheiden mielenterveyttä.

Kansalaisjärjestöakatemia 2. osa 25.3.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin) 

Kansalaisjärjestöakatemian tavoitteena on vahvistaa virkamiesten kansalaisjärjestötoiminnan tuntemusta sekä lisätä vuoropuhelua hallinnon ja järjestötoimijoiden välillä. Tilaisuuden järjestää valtiovarainministeriö yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja oikeusministeriön kanssa. 

Ikäihmisten rahapelaaminen -tietoisku 24.3.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma Teams-palvelussa

E-Elokolon tietoiskun aiheena on 24.3. ikäihmisten rahapelaaminen. Tietoisku on osa sarjaa, jossa joka kuukauden viimeinen keskiviikko järjestetään 30 minuutin tietoisku rahapelaamisen eri teemoista.

Tietoiskut ovat suunnattu kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaaehtoisille, yhdistystoimijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittaudu tapahtumaan 22.3. mennessä EHYT ry:n verkkosivuilla.