Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari 9.3.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston kevätkokous ja -seminaari järjestetään 9.3.2021. Kevätkokous alkaa klo 12:00, jonka jälkeen seminaarissa pureudutaan päihde- ja riippuvuusstrategiaan.

Seminaarin puhujana on Elina Kotovirta (neuvotteleva virkamies STM). 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan PÄIVYTin sivujen kautta. 

Päihdelääketieteen päivät 4.–5.3.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin) 

Päihdelääketieteen päivät järjestetään tänä vuonna kaksipäiväisenä virtuaalitapahtumana. Torstain 4.3. teemana on kannabis ja perjantaina 5.3. syvennytään nuorten päihteidenkäyttöön ja päihdehoitoon. 

Tapahtuma on maksullinen: Päihdelääketieteen yhdistyksen jäsenille tapahtumamaksu on 190 euroa ja muille 250 euroa. Osallistujien on mahdollista katsoa aineistoa aina 31.12.2021 saakka.

Asiakkaan ääni sote-palveluissa -webinaari 3.3.2021

Paikka: Webinaari Zoom-palvelussa

Eduskunnan kuntoutusverkoston järjestämässä webinaarissa pohditaan, kuuluuko asiakkaan ääni riittävästi palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä miten tuleva sote-uudistus muuttaa tilannetta. 

Tilaisuuden puhujina ovat muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, lääkintöneuvos Taina Mäntyranta (STM) ja erityissuunnittelija Pirkko Excell (Helsingin kaupunki).

Sosiaalinen media yhdistyksen käytössä -koulutus 2.3.2021

Paikka: Koulutus Teams-palvelussa

EHYT ry:n koulutuksessa pureudutaan sosiaalisen median hyödyntämiseen järjestöjen viestinnässä. Koulutuksessa pohditaan muun muassa, miten näkyvyyttä voi lisätä sosiaalisessa mediassa, miten kohderyhmiä pystyy tavoittamaan tehokkaammin sekä millaisia sisältöjä sosiaalisessa mediassa kannattaisi ylipäänsä julkaista. 

Koulutuksen pääpaino on erityisesti Facebookin käytössä.

Rahapelaaminen ja mielenterveys -tietoisku 24.2.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

E-Elokolon avoimen tietoiskun aiheena on 24.2. rahapelaaminen ja mielenterveys. Tietoisku on suunnattu erityisesti kohtaamispaikkojen kävijöille, vapaaehtoisille sekä yhdistystoimijoille, mutta tapahtuma on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Puoli tuntia kestävän tietoiskun puhujana on asiantuntija EHYTin rahapelitiimistä.

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 18.-19.2.2021

Paikka: Virtuaalitapahtuma (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Sosiaalityön tutkimuksen päivien teemana on vuonna 2021 sosiaalityö professiona. Päivien aikana esitellään eri näkökulmista sosiaalityöhön ja sosiaalityöntekijöihin liittyvää tutkimustietoa.

Vastauksia etsitään esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia kamppailuja asiantuntijuudesta sosiaalityön kentällä käydään ja miksi? Millaisia ovat arjen pienet kamppailut sosiaalityössä? Entä millaisia eettisiä kysymyksiä ja ristiriitoja sosiaalityön arjessa kohdataan? 

Osallisuusviikko 15.–19.2.2021

Paikka: Teams-etätapahtuma

Osallisuusviikko 15.–19.2.2021 koostuu viidestä työpajasta, joissa esitellään Sokra-koordinaation kehittämiä osallisuutta edistäviä käytännön työkaluja. Työkalut tukevat osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelua, arviointia ja raportointia.

Työpajojen aiheina ovat muun muassa osallisuuden mittaaminen ja arviointi, osallisuuden apukysymykset sekä osallisuustyön johtaminen kunnissa. Voit ilmoittautua joko yksittäiseen työpajaan tai koko viikon ohjelmaan.

Asunto ensin – miksi ja miten? Webinaari 11.2.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Asunto ensin -malliin pohjautuva asunnottomuustyö on onnistunut vähentämään asunnottomuutta ja sen tavoitteena on poistaa asunnottomuus vuoteen 2027 mennessä.

Y-Säätiön webinaarissa kuullaan mallin kehittäjiä, jotka kertovat miten Asunto ensin -malli toimii sekä miten siitä on tullut keskeinen toimintatapa suomalaisessa asunnottomuustyössä. 

Ilmoittaudu webinaariin 10.2. mennessä Asunto ensin -verkkosivujen kautta. 

Mikä auttaa? -raportin julkaisuwebinaari 10.2.2021

Paikka: Webinaari Teams-palvelussa 

Webinaarissa esitellään Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tilaaman ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman Mikä auttaa -selvityksen tuloksia. Mikä auttaa? -selvitys käsittelee tutkimusperustaisia ja käytännössä toimivia työmenetelmiä teininä sijoitettujen lasten hoidossa.

Osallisuus rakentuu palanen kerrallaan – Osallisuustieto käyttöön! Webinaari 9.2.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra järjestää 9.2. webinaarin, jossa esitellään osallisuuden viitekehystä ja siihen perustuvia työkaluja. Työkalujen avulla voidaan lisätä erityisesti heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta.

Webinaari on johdatus viikolla 7 alkavaan osallisuusviikkoon ja se tarjoaa sekä käytännön esimerkkejä osallisuuden onnistuneesta toteutuksesta että osallisuustutkimusten tuloksia ja havaintoja.

Ehkäisevän päihdetyön osaaja: päihdeasioiden puheeksiotto 28.1.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

EHYT ry järjestää 28.1. koulutuksen ikäihmisten päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksiotosta. 

Koulutuksen aikana avataan puheeksioton merkitystä sekä esitellään puheeksioton menetelmiä ja materiaaleja. Koulutus on suunnattu kunnissa sekä sote-kuntayhtymissä työskenteleville eri alojen ammattilaisille sekä kaikille ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneille. 

Nuoret yhteiskunnan paineissa ─ ratkaisuja nuorten pahoinvointiin 19.1.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Tilaisuudessa perehdytään nuorisorikollisuuden taustatekijöihin, päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja rikolliseen toimintaan puuttumiseen. 

Tapahtuma on tarkoitettu opetus- ja nuorisotoimen henkilöstölle sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Puhujina on mm. KT, dosentti Tanja Äärelä Lapin yliopistosta sekä erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo THL:stä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen Aluehallintoviraston sivuilta.

Ensihuoli -verkkokoulutus 14.1.2021

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Ensihuoli-koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Koulutuksen tarkoituksena on antaa käytäänön työkaluja päihdehaittoihin puuttumiseen ja puheeksiottoon varhaisessa vaiheessa. 

Koulutus sisältää keskustelua, teoriaa ja käytännön vinkkejä. 

Digitaalinen dilemma - mitä tiedetään netin koukuttavuudesta ja muista haitoista? 16.12.2020

Paikka: Webinaari 

Ulkoministeriö järjestää yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n sekä Finnish Internet Forumin (FIF) kanssa 16.12. webinaarin lapsen oikeuksista sekä internetin digitaalisten laitteiden aiheuttamista riskeistä. 

Webinaarissa esitellään tutkittua tietoa sosiaalisen median ja pelien haitoista sekä pohditaan, miten lapsen oikeuksista ja perheiden hyvinvoinnista huolehditaan digitaalisessa maailmassa. 

Puhujina on muun muassa Facebookin yhteiskuntasuhteiden johtaja Christine Grahn sekä A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki. 

Digitaalisten etätyökalujen tietoturva -webinaari 15.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

SOSTEn Digiosaavat järjestöt -webinaarisarjassa pureudutaan 15.12. etätyökalujen tietoturvakysymyksiin. Webinaarissa pohditaan muun muassa, miten etäkokouksen järjestäjä voi parantaa tietoturvaa sekä mitä asioita etäkokouksen osallistujan tulisi huomioida. 

Webinaarin puhuja on Anu Laitila KyberVPK:sta. 

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan SOSTEn verkkosivuilla. 

Naiset näkyviksi -hankkeen loppuseminaari 10.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hankkeen tavoitteena on ollut rakentaa tukijatkumoita pääkaupunkiseudulla vankilasta vapautuville naisille. Hankkeen loppuwebinaarissa esitellään kolmivuotisen hankkeen toimintaa sekä jaetaan kokemuksia hankkeesta. Webinaarin puheenvuoroissa ääneen pääsee myös rikostaustaisten naisten parissa työskenteleviä asiantuntijoita.

Vaikuttavuus esiin -webinaari 9.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Ensi- ja turvakotien liiton webinaarin aiheena on vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen auttamistyössä. Webinaarissa esitellään Vaikuttavuus esiin -hankkeen arviointimittaria ja tuloksia.

Maksuton webinaari on suunnattu ETKL:n jäsenjärjestöille, muille järjestötoimijoille sekä kaikille vaikuttavuuden arvioinnista kiinnostuneille. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Ensi- ja turvakotien liiton sivuilla.

Rahapelaajan läheinen avuntarvitsijana – kuuleeko ammattilainen? Webinaari 8.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Peliklinikka, Peluuri, Tiltti, SOSPED ja A-klinikkasäätiö järjestävät 8.12. webinaarin, jonka aiheena on rahapelaajien asema suomalaisessa yhteiskunnassa.

Webinaarissa kokemusasiantuntijat, ammattilaiset, asiantuntijat sekä muut osallistujat keskustelevat muun muassa läheisten näkemyksistä ja kokemuksista rahapelaamisesta sekä siitä, miten läheisiä kohdataan palvelujärjestelmässä.

Päihteet omaishoitoperheissä -seminaari 3.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

Omaishoitajaliiton järjestämän webinaarin aiheena on omaishoitajien hyvinvointi, päihteiden käyttö sekä päihteiden käytön puheeksiotto.

Webinaarissa pureudutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tehdä, kun omaishoitajan päihteiden käyttö huolestuttaa? Miten auttaa ja tukea omaishoitoperhettä, jossa päihteet ovat haasteena? Miltä alkoholiriippuvuus tuntuu?

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön tulevaisuusfoorumi 2.12.2020

Paikka: Webinaari (ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin)

A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n kokemusasiantuntija- ja vertaistyön ohjausryhmä Kovery järjestää 2.12. tulevaisuusfoorumin, jonka aiheena on kokemustieto ja -taito ammatillisen tiedon ja taidon rinnalla. Tilaisuus tarjoaa tietoa ja kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta päihdetyössä.