Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

Aikuistuvien nuorten tuki hyvinvointialueiden aikakaudella 14.12.2022

Paikka: Hybriditilaisuus Seinäjoen Ammattikorkeakouluussa, Kampusranta 11, sekä verkossa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen YEE-hanke järjestää yhteiskehittämisen foorumin, jonka tavoitteena on toimia näköalapaikkana lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuen ja palveluiden sujuvaan järjestämiseen erityisesti hyvinvointialuesiirtymän näkökulmasta.

Muutosvoimaa!: Kohti nuorten kokemusasiantuntijuutta -koulutus 1.12.2022

Paikka: Etätapahtuma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen YEE-hankkeen maksuton Muutosvoimaa! -koulutuspäivä kokoaa hankkeen tärkeimpiä oppeja yhteen. Etätapahtumassa saa tietoa muun muassa siitä, miten kokemuksellisuus voidaan tuoda osaksi omaa työtä ja miten parhaiten ottaa työpariksi tai kollegaksi kokemusasiantuntija. Tilaisuudessa pohditaan lisäksi sitä, miten kokemusasiantuntijatoimintaa kannattaa organisoida, jotta se tukee kaikkien hyvinvointia. Tapahtumassa on kouluttajina nuoria, joilla on omakohtainen kokemus kokemusasiantuntijuudesta. 

Päihdetyön eettinen foorumi 28.11.2022

Paikka: Tieteiden talo, Helsinki ja striimaus

A-klinikkasäätiön päihdetyön eettisen toimikunnan järjestämässä tilaisuudessa pohditaan päihteitä käyttävien palvelupolkuja hyvinvointialueilla. Tilaisuudessa tuodaan esiin, millaisia avun saannin esteitä, mahdollisuuksia ja tarpeita hyvinvointialueilla on.

Lisäksi pohditaan, millaisia institutionaalisia ongelmia päihteisiin liittyy ja mikä merkitys niillä on yksilön kärsimykselle, millaisia keinoja asiakkaalla on tarpeen mukaisen avun saamiselle sekä miten pystytään kehittämään parempia palvelupolkuja.

Löydä parhaat vuotesi -yleisötilaisuus 23.11.2022

Paikka: Hybriditilaisuus Espoon Sellon kirjastossa (Leppävaarankatu 9) ja verkossa 

Minkälaista järjestötoimintaa Espoossa on tarjolla eläkeikäisille? Entä miten voit vahvistaa hyvinvointiasi sekä saada uutta sisältöä arkeesi? Tule tutustumaan järjestöjen toimintaan 23.11. klo 14:00 alkaen Sellon kirjastossa. Tapahtumassa kuullaan lisäksi puheenvuoroja mielen hyvinvoinnin edistämisestä sekä alkoholin riskikäytön terveysvaikutuksista. 

Mielenterveysmessut 22.-27.11.2022

Paikka: Etätapahtuma verkossa

Mielenterveyden keskusliitto järjestää Mielenterveysmessut 22.-27.11.2022. Messuilla on tarjolla ajankohtaisia ammattilaisille suunnattuja seminaareja, joissa kuullaan alan asiantuntijoiden sekä erilaisista haasteista selvinneiden henkilöiden kokemuspuheenvuoroja. Seminaarien tarkoituksena on tukea ammattilaisten työtä ja asiakkaiden kohtaamista. 

Lisäksi messuilla on tarjolla runsaasti maksutonta, kaikille avointa yleisöohjelmaa sekä palveluita, tukea ja kumppaneita esittelevä näyttely.

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöjen teemapäivä 9.11.2022

Paikka: Porvoon pääkirjasto, Papinkatu 29, 06100 Porvoo

Tarvitsetko sinä tai läheisesi tukea päihde- tai mielenterveyskysymyksissä? Haluatko muuten lisätä tietoasi aiheesta? Tule tutustumaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden ja järjestöjen toimintaan Porvoon kirjastossa 9.11.2022!

Kirjaston aulassa olevilla esittelypisteillä voit tutustua seuraavien järjestöjen ja palveluiden toimintaan:

Työpaja: Pintaa syvemmälle? Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen sekä hyvinvointialueiden yhdyspintoja etsimässä 8.11.2022

Paikka: Hybriditilaisuus (Diakonia-ammattikorkeakoulu, tila nro 332 (3. krs), Kyläsaarenkuja 2, Helsinki ja Zoom)

A-klinikkasäätiön koordinoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0) järjestää 8.11. työpajan teemalla Pintaa syvemmälle? Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen, kuntien sekä hyvinvointialueiden yhdyspintoja etsimässä.

Saatavuuden ehkäisy osana kuntien ja alueiden ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta 8.11.2022

Paikka: Etätapahtuma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän webinaarin aiheena on saatavuuden ehkäisy osana päihdetyötä. Webinaarin puheenvuoroissa avataan, miksi alkoholin saatavuuden ehkäisy on tärkeää sekä annetaan tilannekuvaa päihteiden saatavuudesta kouluterveyskyselyn ja ostokokeiden valossa. 

Webinaarissa esitellään lisäksi alueellisia toimia saatavuuden ehkäisemiseksi. 

Terveysneuvontapäivät 2.-3.11.2022

Paikka: Fellmannia-auditorio, Kirkkokatu 27, Lahti ja etänä

Terveysneuvontapäivien tavoitteena on välittää ajankohtaista tietoa terveysneuvontatyöstä sekä haittojen vähentämisestä. Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja muun muassa A-klinikkasäätiön Kadulta labraan -hankkeesta, jalkautuvasta päihdetyöstä sekä päihdehaittojen ehkäisystä. 

Tapahtuman osallistumismaksu on 120 € kahdelta päivältä tai 80 € yhdeltä päivältä. 

Lasten ja nuorten perustason mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen tulevilla hyvinvointialueilla -webinaari 1.11.2022

Paikka: Etätapahtuma

Valviran järjestämässä webinaarissa keskustellaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä, palveluiden oikea-aikaisuudesta ja riittävyydestä. Webinaarissa julkaistaan myös lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluita tulevilla hyvinvointialueilla kartoittavan kyselyn tuloksia. 

Webinaari on suunnattu tulevien hyvinvointialueiden ja kuntien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaaville, esihenkilöille, asiantuntijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. 

Kynnystä voi vielä madaltaa -julkaisuseminaari 31.10.2022

Paikka: Hybriditilaisuus (Tieteiden talo huone 505, Kirkkokatu 6, Helsinki ja Teams)

Numpa-hankkeen seminaarissa esitellään uutta raporttia nuorten mielenterveyden tukemisesta sosiaalihuollossa ja matalankynnyksen toiminnassa. Seminaarissa tuodaan esiin muun muassa nuorten näkökulmia sosiaalihuollon mielenterveys- ja päihdetyöhön, pohditaan yhteistyön katkoksia ja mahdollisuuksia sekä esitetään tutkijaryhmän suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia. 

Kokemusasiantuntija- ja vertaistyö rahapelihaittojen vähentämisessä ja Lasinen lapsuus -toiminnassa 26.10.2022

Paikka: Etätapahtuma

A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta järjestää 26.10. webinaarin, jonka tavoitteena on välittää tietoa järjestöissä toimivista kokemus- ja vertaistoiminnan
malleista.

Tulevaisuustyöpaja 13.10.2022

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Miltä tulevaisuuden yhteistyö päihde- ja riippuvuusalan järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välillä näyttää, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille? 

A-klinikkasäätiön järjestämässä tulevaisuustyöpajassa pohditaan 13.10. tätä kysymystä sekä käsitellään sote-uudistuksen etenemistä ja järjestöjen roolia palvelukentässä. 

Ehkäisevä päihdetyö lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukijana kouluissa ja oppilaitoksissa -webinaari 10.10.2022

Paikka: Etätapahtuma

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestävät webinaarin, jossa käsitellään ehkäisevän päihdetyön toteuttamisista kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Webinaarin yhteydessä julkaistaan verkkosivusto, jonne on koottu tutkimustietoon perustuvia vinkkejä, ideoita ja lisätiedon lähteitä ehkäisevän työn toteuttamiseksi. 

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivät 4.10.2022

Paikka: Etätapahtuma

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivän teemana on 4.10. Nainen ja ihmiskauppa. Webinaarissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta, ihmiskaupan uhreista vankilassa sekä seksuaaliväkivaltaan liittyvästä ihmiskaupasta. 

Tapahtuman järjestää A-Kiltojen Liitto ry, Kirkkopalvelut ry, Kriminaalihuollon tukisäätiö sr, Supernovat-hanke, Riksu-hanke ja VEERAT-hanke. 

Kansanterveyspäivä 19.9.2022

Paikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166, Helsinki ja etänä

Kansanterveyspäivän teemana on tänä vuonna terveyden eriarvoisuuden kaventaminen. Tapahtumassa kuullaan asiantuntijoiden näkökulmia aiheesta sekä tarjotaan ratkaisuja eriarvoisuuden vähentämiseen. 

Puheenvuoroissa käsitellään muun muassa päihteisiin, tupakointiin ja rahapelaamiseen liittyvän eriarvoisuuden vähentämistä sekä mielenterveyshäiriöihin liittyvää syrjintää. 

Asiakasosallisuuden teematiistai 13.9.2022

Paikka: Etätapahtuma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen webinaarisarjassa syvennytään asiakasosallisuuteen ja palveluiden käyttäjien osallistumiseen palvelujen toteutuksessa. 

13.9. Teemana on mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä kokemustoiminta. Tapahtumassa kuullaan tutkijoiden ja asiantuntijoiden puheenvuoroja aiheesta. 

Ilmoittaudu mukaan 9.9. mennessä THL:n verkkosivuilla. 

Miten puhua kannabiksesta -etäkoulutus 6.9.2022

Paikka: Etätapahtuma

Ehyt ry:n koulutuksessa pureudutaan kannabiksen käytön ehkäisyyn ja puheeksiottoon. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa kannabiksen vaikutuksia ja seuraamuksia sekä tarjotaan vinkkejä ja työkaluja puheeksioton tueksi. 

Koulutus on suunnattu 2. asteen henkilökunnalle, nuorisopalveluiden työntekijöille, sosiaalialan henkilöstölle sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu tapahtumaan 5.9. mennessä Ehyt ry:n verkkosivuilla. 

Mikä tehoaa alkoholihaittojen vähentämiseen -seminaari 2.9.2022

Paikka: Etätapahtuma

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Alkoholitutkimussäätiö järjestävät 1.9. seminaarin, jossa esitellään kansainvälistä tutkimustietoa alkoholihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tarpeesta sekä vaikuttavista keinoista.

Seminaarissa pohditaan myös, miten ja millä edellytyksillä tutkimusnäyttöön perustuvat politiikka-, ehkäisy- ja hoitotoimet soveltuvat suomalaiseen yhteiskuntaan.

Läheisriippuvuus-webinaari 1.9.2022

Paikka: Etätapahtuma

Naistenkartano järjestää 1.9. webinaarin läheisriippuvuudesta. Webinaarissa pohditaan läheisriippuvuuden määritelmää ja syntymekanismeja sekä miten haitallisesta toimintatavasta on mahdollista päästä eroon.

Webinaarin puhujina ovat Naistenkartanon asiakaskoordinaattori Sini Astrén ja kokemusasiantuntija Tuula Schoultz. 

Webinaariin ei ole ennakkoilmoittautumista. Lue lisää tapahtumasta Naistenkartanon verkkosivuilta.