Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Tapahtumat

Tapahtumat

Kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina -webinaari 17.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

Tapahtumassa MIPA-tutkijat esittelevät kolmessa järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettujen pienoisetnografisten tutkimusten tuloksia ja havaintoja. Mitä tulokset kertovat, mitä niistä pitäisi ajatella ja miten niiden pohjalta voisi kehittää järjestöjen toimintaa?

Päihteet puheeksi ikääntyvän kanssa 16.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams) 

EHYT ry:n koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ikäihmisten päihteiden käytöstä ja hyvinvoinnista sekä ikääntymisen ja päihteiden vaikutuksista. Koulutuksessa jaetaan tietoa, menetelmiä ja työvälineitä päihteiden käytön puheeksiotosta ja kunnioittavasta kohtaamisesta. 

Koulutus on suunnattu ikääntyvien kanssa työskenteleville, esimerkiksi kotihoidon, apteekin sekä järjestö- ja seurakuntatyön ammattilaisille. 

Eettinen foorumi: Rikollisen leima otsaan vai huumeriippuvaisten auttamista? 15.11.2021

Paikka: webinaari

Huumeita käyttävät ihmiset kohtaavat muita helpommin monenlaista syrjintää ja kielteistä leimaamista. Laittomien päihteiden käyttö nähdään pikemminkin moraalisena kuin kansanterveydellisenä kysymyksenä. 

Olisiko mahdollista nähdä huumeriippuvuus ennemminkin hoitoa vaativana sairautena kuin rikoksena? Löytyisikö eettisestä tarkastelusta apua stigman vähentämiseen niin ruohonjuuritason kohtaamisissa kuin rakenteidenkin tasolla?

Päihteiden käyttö haastaa vanhuspalvelut -webinaari 12.11.2021

Paikka: Webinaari

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n ja Päihdelääketieteen yhdistyksen webinaarissa pohditaan, miten pystymme vastaamaan päihdehoitotyön tarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Webinaarin puheenvuoroissa tarkastellaan muun muassa päihdehoitotyötä kotihoidossa, jalkautuvan päihdetyön mahdollisuuksia sekä kohtaamisen ja puheeksioton taitoja. 

Raha pelissä. Digi- ja rahapelaamisen hämärtyneet rajapinnat -seminaari 11.11.2021

Paikka: Helsingin keskustakirjasto Oodi (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki) ja etänä

EHYT ry:n digipeli- ja rahapelitiimit sekä Spelkunskap-hanke järjestävät marraskuussa kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman, jossa pohditaan muun muassa, millä eri tavoin rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen liittyvät toisiinsa sekä miten rahan ja pelaamisen digitalisaatio on muuttanut ihmisten peliongelmia. 

Päihdeasioiden puheeksiotto -koulutus 10.11.2021

Paikka: Webinaari (Teams)

EHYT ry järjestää ammattilaisille suunnatun koulutuksen, jossa syvennytään päihdeasioiden puheeksiottoon. Koulutuksessa pohditaan muun muassa, mikä merkitys haittojen ehkäisyllä on yksilöille ja yhteiskunnalle sekä jaetaan tietoa ja materiaaleja puheeksioton menetelmistä. 

Koulutuksen puhujina ovat muun muassa päihdelääketieteen apulaisprofessori Solja Niemelä sekä Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio. 

Ajankohtaista tietoa kannabiksesta -webinaari 9.11.2021

Paikka: Webinaari

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut ja EHYT ry järjestävät yhdessä koulutuksen, jossa välitetään ajankohtaista tietoa kannabiksesta sekä sen ehkäisystä ja puheeksiotosta. 

Koulutus on suunnattu työssään kannabista käyttäviä henkilöitä, erityisesti nuoria 16–29-vuotiaita, kohtaaville. Ilmoittaudu tapahtumaan 6.11. mennessä Aluehallintoviraston verkkosivuilla.  

Päihdetyön seminaari – Tiedon kautta toimintaan 1-2.11.2021

Paikka: Webinaari 

Kirkkopalveluiden Riippuvuustyön kehittämisyksikkö, Sovatek-säätiö ja Kuopion Päihdepalvelusäätiö järjestävät sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnatun kaksipäiväisen koulutustilaisuuden. 

Tapahtumassa luodaan katsaus päihderiippuvuuden syntyyn ja asenteisiin päihdehoitotyössä, esitellään toimivia työmenetelmä ja toimintamalleja sekä pohditaan asiakkaan oikeuksia ja päihdepalveluiden saavutettavuutta. 

Sosiaalipolitiikan päivät 28.-29.10.2021

Paikka: Etäkonferenssi

Sosiaalipolitiikan päivien teemana on tänä vuonna Hyvinvointivaltio politiikan käänteissä. Konferenssissa esitellään sosiaalipoliittisen tutkimuksen keskeisiä tuloksia ja järjestetään kiinnostavia työryhmiä. 

Päivien pääpuhujina ovat hyvinvointivaltion kehitystä tutkinut professori Bent Greve Roskilden yliopistosta sekä Britannian vähimmäisturvaan ja erityisesti lapsiperheiden asemaan perehtynyt Jane Millar Bathin yliopistosta.

Päihteet ja hoitotyö 28.10.2021

Paikka: Hotel Arthur (Vuorikatu 19) ja webinaari 

Tänä vuonna Päihteet ja hoitotyö -seminaari järjestetään yksipäiväisenä hybriditapahtumana. Tapahtumassa pureudutaan päihdehoitotyön ajankohtaisiin ja haastaviin ilmiöihin. 

Tapahtumassa kuullaan monipuolisesti erilaisia puheenvuoroja päihteisiin ja yliannostuksiin liittyen. Puhujina ovat muun muassa ensihoitolääkäri James Boyd HYKS akuutti ensihoidosta, sairaanhoitaja Tanja Hirschovits-Gerz Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä J.P Pääskysaari. 

Ikääntyneet ja alkoholi -tapahtuma 28.10.2021

Paikka: Ison Omenan palvelutori (Suomenlahdentie 1, 02230 Espoo)

Tilaisuus tarjoaa tietoa ikääntyneiden alkoholin käytöstä, sen riskeistä sekä keinoista juomisen vähentämiseksi. Lisäksi tilaisuuden tarkoituksena on madaltaa kynnystä avun hakemiseen ja ikääntyneiden alkoholinkäytöstä puhumiseen.

Tapahtumassa kuullaan puheenvuoroja ikääntyneiden alkoholinkäytöstä, riskirajoista ja alkoholin vaikutuksesta terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista (järjestöt ym. palvelut).

Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) – kunnan hyvinvointisuunnitelma osaksi arkea 26.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtuman tavoitteena on motivoida tietoon perustuvaan ja pitkäjänteiseen suunnitteluun ehkäisevässä päihdetyössä. Tapahtuma on suunnattu alueellisille ja paikallisille ehkäisevän päihdetyön toimijoille ja päätöksentekijöille. 

Tapahtumassa pohditaan muun muassa, millainen on hyvä pohja toiminnan suunnitteluun, miten ehkäisevä päihdetyö voidaan yhdistää eri suunnitelmissa sekä miten suunnitelmien toteutumista voidaan seurata ja arvioida. 

Osiksen 10-vuotiswebinaari 20.10.2021

Paikka: Etätapahtuma

A-klinikkasäätiön matalan kynnyksen vertaistoiminta Osis täyttää 10-vuotta. Juhlan kunniaksi järjestetään webinaari, jossa pohditaan, miten vertaisuus toteutuu Osiksessa ja miten tähän on tultu. 

Tapahtumassa keskustellaan myös laajemmin vertaistoiminnasta, haittoja vähentävästä työotteesta ja vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä. 

Pyöreän pöydän keskustelu: nuoret, päihteet ja palvelut 14.10.2021

Paikka: Etätapahtuma

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämässä pyöreän pöydän tilaisuudessa keskustellaan nuorista, päihteistä ja palveluista. 

Tapahtumassa luodaan tilannekuvaa, jaetaan toimivia käytäntöjä ja haetaan uusia ratkaisuja. Mukana keskustelussa on muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, ylilääkäri Margareeta Häkkinen sekä kokemusasiantuntijat Fanny Nortamo, Pesäpuu ry ja Vilma Vähämaa, Osallisuuden aika ry. 

Alkoholi ja hyvinvointi: Mitä tulisi tietää? 14.10.2021

Paikka: Sellon kirjasto (Leppävaarankatu 9, 02600 Espoo)

Miten alkoholi vaikuttaa uneen? Voiko krapulassa harrastaa liikuntaa? Onko mocktailista cocktailin korvaajaksi? Kuinka paljon on oikeastaan paljon? 

Muun muassa näistä aiheista keskustellaan A-klinikkasäätiön ja Espoon kaupunginkirjaston tapahtumassa 14. lokakuuta!

Päihteet, mielen hyvinvointi ja nuorten osallisuus - kohtaa ja kysy oikeita kysymyksiä 12.10.2021

Paikka: Webinaari 

Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä Sokra-hankkeen kanssa webinaarin, jossa jaetaan tietoa Itä-Suomen alueen nuorten ajankohtaisesta mielenterveys- ja päihdetilanteesta. 

Webinaarissa esitellään välineitä nuorten mielenterveys- ja päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn, keinoja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen sekä jaetaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. 

Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen – kunnan hyvinvointikertomustyöhön potkua 12.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Hyvinvointikertomukset- ja suunnitelmat ovat avainasemassa tietopohjaisen ja pitkäjänteisen ehkäisevän päihdetyön vahvistamisessa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän tapahtuman tavoitteena on innostaa ja motivoida alueellisia ja paikallisia toimijoita tähän työhön. 

Tapahtumassa kuullaan toimivista käytännöistä sekä jaetaan vinkkejä siitä, miten ymmärrystä alueen päihdeoloista voidaan hyödyntää suunnitelmallisen toiminnan pohjana. 

Huumeiden puheeksiotto -koulutus 5.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen teemana on 5.10. huumeiden puheeksiotto. 

Koulutuksessa esitellään ajankohtaista huumetilannetta Suomessa, kerrotaan huumeisiin liittyvästä stigmasta sekä jaetaan käytännön vinkkejä huumeiden puheeksiottoon sekä osallistavaan keskusteluun. 

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivät 5.10.2021

Paikka: Webinaari

Naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivien webinaarisarjan toisen osan teemana on Nainen ja päihteet.

Webinaarissa keskustellaan muun muassa naiserityisestä päihdetyöstä, vertaistyön merkityksestä, sote-alan ammattilaisten päihderiippuvuudesta sekä itsemyötätunnosta. Tapahtumassa luodaan myös katsaus naisten päihdetyön historiaan ja sen tulevaisuuteen.

Webinaari on maksuton ja sen järjestävät A-kiltojen liitto, Sininauhaliitto, Yhdessä kokoNAINEN -hanke, Tietoisesti kohti parempaa -hanke sekä Naiset näkyviksi -hanke.

Osallisuusviikko 4.–7.10.2021

Paikka: Etätapahtuma (Teams)

Osallisuusviikon aikana järjestetään useita tilaisuuksia, joissa esitellään käytännön osallisuustyön työkaluja. Osallisuusviikon tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa Sokra-koordinaation kehittämiä työkaluja, jotka tukevat osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelua, arviointia ja raportointia. 

Viikon aikana järjestetään tilaisuuksia muun muassa osallisuustyön johtamisesta kunnissa, osallisuuden kokemuksen mittaamisesta ja arvioinnista sekä osallisuuden apukysymyksistä.