Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Ryhmätoiminta ja hyvinvointi

Ryhmätoiminta ja hyvinvointi

A-klinikkasäätiö

Kuntoutujille ja omaisille suunnatut ryhmätoiminnot ja hyvinvointi

Teemme A-klinikkasäätiön koordinoimassa MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa hankekaudella 2022-2023 ryhmätoimintoihin kohdistuvaa tutkimusta. Ryhmämuotoinen tuki on päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ydintoimintaa. Sen kehittämiseksi tarvitaan tutkittua tietoa siitä, millaisia vaikutuksia ryhmätoimintoihin osallistumisella on osallistujien hyvinvointiin ja millaisia merkityksiä se saa ihmisten elämässä. Tutkimushanke pyrkii täyttämään tätä tiedon tarvetta.

Tutkimus kohdistuu 1) päihde- tai mielenterveyskuntoutujille ja 2) omaisille järjestettäviin ryhmätoimintoihin. Kuntoutumisen alkuvaiheessa olevat ihmiset tarvitsevat usein tukea arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Järjestöissä on kehitetty monia toimintoja tähän vaiheeseen, mutta niiden vaikutuksia tai hyötyjä osallistujille ei usein arvioida tutkimuksellisilla menetelmillä. Päihde- ja mielenterveysomaisten tiedetään kärsivän monenlaisista hyvinvoinnin vajeista ja arjesta selviytymisen vaikeuksista. Heille suunnattuja tukipalveluja on kuitenkin vähän ja heidän palvelukokemuksistaan ja palvelujen vaikuttavuudesta on vain vähän tutkittua tietoa.

Selvitämme tutkimuksessa seuranta-asetelmalla, millaisia vaikutuksia ryhmätoimintoihin osallistumisella on osallistujien hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja osallisuuden kokemuksiin. Näitä kartoitamme yleisesti tutkimuksissa käytetyillä ja vertailtavuuden mahdollistavilla mittareilla (esim. mielen hyvinvointi, elämänlaatu, resilienssi, toimintakyky, osallisuus). Kartoitamme kokemuksia kyselyillä toimintaan osallistumisen alussa, lopussa ja 3 kk toiminnan jälkeen, jolloin saamme arvokasta tietoa ryhmätoiminnan aikana ja jälkeen tapahtuvista hyvinvoinnin muutoksista. Tutkimuksessa on mukana sekä kasvokkaisia että verkkoryhmiä. Syventävää tietoa ryhmätoiminnan merkityksistä keräämme myös haastattelemalla ryhmiin osallistujia.

Tulokset raportoimme tieteellisinä ja katsausartikkeleina sekä lyhyempinä juttuina esimerkiksi järjestöjen omissa lehdissä. Tuemme myös järjestöjen omaa kehittämistoimintaa antamalla tutkimukseen osallistuneille järjestöille järjestökohtaisia palautteita niiden omista ryhmätoiminnoista.

Keräämme tutkimusaineistoa ryhmistä kevään ja syksyn 2022 aikana. Jos järjestössäsi on tänä aikana päihde- tai mielenterveyskuntoutujille tai -läheisille suunnattuja ryhmätoimintoja (vähimmäiskesto 1 kk) ja haluaisitte osallistua tutkimukseen, annamme mielellämme lisätietoja!

Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö [email protected] (040) 136 8058

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö [email protected] (046) 921 0804

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: