Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus EU-rahoitus EU:n rakennerahastojen alueelliset hankkeet

EU:n rakennerahastojen alueelliset hankkeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) rahoittavat Euroopan unionin rakennerahastoihin liittyviä alueellisia hankkeita. Rakennerahastojen hallinnointi on keskitetty neljään ELY-keskukseen Pohjois-, Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomessa. Rahoitusta ohjaa valtakunnallinen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma. Kunkin alueen omalta rakennerahasto-sivustolta löydät tietoa ohjelmakauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, rakennerahastotoiminnalla rahoitettavien kehittämistoimien painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta alueella.  

Maakuntalähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, joiden tueksi laaditaan vuosittain toimeenpanosuunnitelmat. Nämä kattavat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tarjoamat mahdollisuudet.

Rahoittavat ELY-keskukset suuralueittain: 

Alueellisista hakuajoista on koottu tietoa, kunkin alueen omille sivuille.
 

ESR- ja EAKR -hankehaut

    Sokra-hanke on koonnut THL:n sivuille alueellisten tukien hakuajat koskien erityisesti  ESR:n toimintalinjaa 5 (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta). 

    Kansainvälisen yhteistyön haku

    Kansainvälisen yhteistyön hankehaku toteutetaan osana EU:n jäsenmaiden koordinoitua hakua. Kaikki hankkeet rahoitetaan "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" Suomen rakennerahasto-ohjelman alueellisesta ESR-rahoituksesta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina. Hankkeiden kesto on kolme vuotta.

    EU-jäsenvaltiot ovat sopineet yhteisistä teemoista, joissa ESR:n koordinoitu haku järjestetään. Suomi osallistuu toisella kierroksella hakuun neljässä teemassa: Työllisyys (Employment), Nuorten työllisyys (Youth employment), Koulutus ja ammattitaito (Learning and skills), Sosiaalinen osallisuus (Social inclusion). Hankehakemus on kansallisesti kohdennettava siihen Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-rahoitteiseen erityistavoitteeseen, johon se sisältönsä puolesta parhaiten sopii.

    Keskeistä on tunnistaa kansainvälisen yhteistyön tuoma lisäarvo hankkeessa kansallisesti toteutettavaan toimintaan nähden. Olennaista kansainvälisessä yhteistyössä on kumppanien välinen yhteinen kehittäminen ja vastavuoroinen oppiminen. Hankkeella on oltava vähintään yksi kansainvälinen kumppani toisesta EU-jäsenvaltiosta sekä kumppanien kesken tehty sopimus kansainvälisestä yhteistyöstä.