Olet täälläEtusivu Ajankohtaista PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Ajankohtaista

PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari pidetään torstaina 20.4.2023!

PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari pidetään 20.4.2023 hybridimuodossa. Tarkemmat tiedot, ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan myöhemmin.

Tervetuloa! 

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin torstaina 17.11.2022

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin 17.11.2022 hybridimuodossa. Syysseminaarin teemana oli "Tuoko käyttötila helpotusta huumeongelmaan?

Seminaarin ohjelmana oli:

13:00       Sanna Kailanto, erityisasiantuntija, THL
13:30       Mikko Tamminen, Helsingin kaupungin psykiatri- ja päihdepalvelujen johtaja
14:00       Kahvi
14:30       Sirpa Pursiainen, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu
15:00       Elli Peltola, Sininauha Oy, yksikön päällikkö, Pääkaupunkiseudun kotiin vievät palvelut
15:30       Jussi Suojasalmi, Päivytin työvaliokunnan puheenjohtaja, Loppuyhteenveto

Kiitos kaikille puhujille ja osallistujille!

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Yrmy Ikonen, A-Kiltojen Liitto ry, yrmy.ikonen(at)a-kiltojenliitto.fi
Sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö sr
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliola 
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek-säätiö sr
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö sr
 • Stery Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry
 • Suoja-Pirtti ry
 • Suomen AA
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • Toimiva ry
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

PÄIVYT

Puheenjohtaja Yrmy Ikonen, varapuheenjohtaja Pirkko Hakkarainen ja sihteeri Virvatuli Uusimäki.

Työvaliokunta

Puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Miia Pikulinsky – varajäsen Niina Kokko, Ensi- ja turvakotien liitto
Liisa Kallio, Stery ry – varajäsen Hannu Gustafsson, A-kiltojen liitto
Kari Kopra – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari – varajäsen Minna Kesänen, virkavapaan ajan sijaisena Matti Määttänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan ratatupa ry – varajäsen Marjatta Kaurala, Krits
Pirkko Hakkarainen – varajäsen Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö sr
Sami Puumala – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA
Kimmo Sainio – varajäsen Sini Korva, VAK ry 
Pirkko Paakeli-Kurronen – varajäsen Päivi Valta, Päihdepalvelusäätiö
Marko Kielinen – varajäsen Sanna Laine, Nuorten Ystävät ry

Kutsutut asiantuntijat

Tuula Sillanpää, päihdeasiamies
Marjo Tervo, lakimies
Tuuli Pitkänen, dosentti

Toimintastrategia

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Lausunnot ja kannanotot