Olet täälläEtusivu Ajankohtaista PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Ajankohtaista

PÄIVYT on mukana TerveSos-päivien sivutapahtumassa 24.5.2022 klo 16:00-17:30 Lahden Sibeliustalolla!

Tilaisuuden otsikko on Yhdenvertaiset ja saavutettavat päihdepalvelut hyvinvointialueilla. Tilaisuus järjestetään 24.5.2022 klo 16:00-17:30 Lahden Sibeliustalon kokoustilassa Kuusi. Tilaisuus on maksuton, eikä ennakkoilmoittautumista vaadita. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Mukana keskustelussa:

 • Tuula Sillanpää, päihdeasiamies
 • Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja A-kiltojen liitto ry, PÄIVYT
 • Pia Pulkkinen, päihdepalvelujen päällikkö, Helsingin kaupunki
 • Taina Schneider, asiantuntija, väitöskirjatutkija, THL/Sokra

Järjestäjinä toimivat PÄIVYT ja Helsingin kaupunki.

LIsätietoja: https://tervesos.fi/ohjelma2022/tervesos-sivutapahtuma/ 

Tervetuloa!

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja Yrmy Ikonen, A-Kiltojen Liitto ry, yrmy.ikonen(at)a-kiltojenliitto.fi
Sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö sr
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliola 
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek-säätiö sr
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö sr
 • Stery Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry
 • Suoja-Pirtti ry
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

PÄIVYT

Puheenjohtaja Yrmy Ikonen, varapuheenjohtaja Pirkko Hakkarainen ja sihteeri Virvatuli Uusimäki.

Työvaliokunta

Puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Miia Pikulinsky - varajäsen Niina Kokko, Ensi- ja turvakotien liitto
Liisa Kallio, Stery ry – varajäsen Hannu Gustafsson, A-kiltojen liitto
Kari Kopra – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari - varajäsen Minna Kesänen, virkavapaan ajan sijaisena Matti Määttänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan ratatupa ry – varajäsen Marjatta Kaurala, Krits
Pirkko Hakkarainen - varajäsen Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö sr
Sami Puumala – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA
Kimmo Sainio - varajäsen Sini Korva, VAK ry 
Pirkko Paakeli-Kurronen – varajäsen Päivi Valta, Päihdepalvelusäätiö
Marko Kielinen – varajäsen Sanna Laine, Nuorten Ystävät ry

Kutsutut asiantuntijat

Tuula Sillanpää, päihdeasiamies
Marjo Tervo, lakimies
Tuuli Pitkänen, dosentti

Toimintastrategia

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Lausunnot ja kannanotot