Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Ajankohtaista

PÄIVYTin lausunto SOTE-lakiehdotuksiin

PÄIVYT jätti lausunnon 25.9.2020 koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valmiit lausunnot ja kannanotot

Vuosikokous ja "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaari pidetään ma 2.11.2020 klo 10-14:45

Kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari teemalla "Oikeus päihdehuoltoon". 

PÄIVYTin vuosikokouksessa  käsitellään tilinpäätös sekä valitaan PÄIVYTin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työvaliokunnan puheenjohtaja, työvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet tulevalle kaudelle. Jäsenjärjestöt voivat ehdottaa uusia henkilöitä mukaan toimintaan!

Laita kalenteriin! Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.

Tervetuloa!

PÄIVYT on jälleen mukana Päihdepäivillä omalla seminaarillaan vuonna 2021!

Päihdepäivät järjestetään 19.-20.5.2021 Helsingin kulttuuritalolla.

Päihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyö eri puolilla Suomea – kokemuksia ja ratkaisuja harvaan asutuilla seuduilla

Seminaarissa käsitellään päihdepalveluita, palveluiden tavoitettavuutta ja innovatiivisia yhteistyömalleja syrjäseuduilla. Päihdepäivät järjestetään keväällä 2021 Kulttuuritalolla.

Lue lisää.

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö sr
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliola 
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek-säätiö sr
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö sr
 • Stery Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

PÄIVYT

puheenjohtaja Liisa Kallio, varapuheenjohtaja Maarit Andersson ja sihteeri Virvatuli Uusimäki

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö
varapuheenjohtaja Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto
Yrmy Ikonen, A-kiltojen liitto – varajäsen Hannu Gustafsson, A-kiltojen liitto
Kari Kopra, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – varajäsen Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan ratatupa ry – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Hanna Putkonen, Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS – varajäsen Kati Vesterinen, Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
Sami Puumala, Kirkkohallitus – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen, Suomen AA – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Lausunnot ja kannanotot