Olet täälläEtusivu Ajankohtaista PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

JAA SOMESSA

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Ajankohtaista

 

PÄIVYTin syysseminaari ja -kokous pidettiin 22.11.2021!

Syysseminaari ja -kokous pidettiin Teamsissa. Seminaarin teemana oli Tulevaisuuden sote-keskukset: päihde- ja mielenterveyspalvelut. Kiitos Helena Vormalle (STM), Anu Vähäniemelle (THL) ja Juha Fräntille (THL) mielenkiintoisten esitysten pitämisestä. Esitysten diat on lähetetty osallistujille sähköpostitse. Esitysten jälkeen oli vuorossa hedelmällistä keskustelua esitysten aiheista.

Kiitos kaikille osallistujille!

 

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö sr
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliola 
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek-säätiö sr
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö sr
 • Stery Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry
 • Suoja-Pirtti ry
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

PÄIVYT

puheenjohtaja Liisa Kallio, varapuheenjohtaja Maarit Andersson ja sihteeri Virvatuli Uusimäki

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Maarit Andersson - varajäsen Miia Pikulinsky, Ensi- ja turvakotien liitto
Yrmy Ikonen – varajäsen Hannu Gustafsson, A-kiltojen liitto
Kari Kopra – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Minna Kesänen – varajäsen Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan ratatupa ry – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Pirkko Hakkarainen - varajäsen Minna Magnusson, A-klinikkasäätiö
Sami Puumala – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA
Kimmo Sainio, VAK ry

Päihdeasiamies, Tuula Sillanpää, EHYT ry

Kutsutut asiantuntijat
Marjo Tervo, lakimies
Tuuli Pitkänen, dosentti

Toimintastrategia

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Lausunnot ja kannanotot