Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. 

PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Ajankohtaista

Webinaari Hyvistä käytännöistä korona-aikana 28.5 klo 12-14

PÄIVYTin järjestämässä webinaarissa käsitellään hyväksi havaittuja käytäntöjä hoitotyössä sekä jaetaan eri tahojen kuulumisia ja päihdepalveluiden toimintaan liittyviä kokemuksia koronaepidemian aikana. Webinaari järjestetään Microsoft Teams -palvelussa ja linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen webinaariin päättyi sunnuntaina 17.5.

Tervetuloa!

Kevätkokous ja "Oikeus päihdehuoltoon" -seminaari pidetään ma 2.11.

PÄIVYTin kokouksen uusi kellonaika ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksen yhteydessä järjestetään seminaari teemalla "Oikeus päihdehuoltoon". 

PÄIVYTin kokouksessa  käsitellään tilinpäätös sekä valitaan PÄIVYTin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työvaliokunnan puheenjohtaja, työvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä toiminnantarkastaja tulevalle kaudelle. Jäsenjärjestöt voivat ehdottaa uusia henkilöitä mukaan toimintaan!

Laita kalenteriin!

PÄIVYT on jälleen mukana Päihdepäivillä omalla seminaarillaan vuonna 2021!

Päihdepäivät järjestetään 19.-20.5.2021 Helsingin kulttuuritalolla.

Päihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyö eri puolilla Suomea – kokemuksia ja ratkaisuja harvaan asutuilla seuduilla

Seminaarissa käsitellään päihdepalveluita, palveluiden tavoitettavuutta ja innovatiivisia yhteistyömalleja syrjäseuduilla. Päihdepäivät järjestetään keväällä 2021 Kulttuuritalolla.

Harvemmin asuttujen seutujen saavutettavien palveluiden järjestäminen on haastavaa pitkien välimatkojen ja leimautumisen pelon takia. Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston (PÄIVYT) seminaarissa pureudutaan ennaltaehkäisevän ja korjaavan päihdetyön alueellisiin haasteisiin ja ratkaisuihin tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin. Seminaarin sisältö on suunnattu päättäjille, kuntien- ja sote-palvelunjärjestäjien edustajille ja opiskelijoille.

Minkälaisia haasteita liittyy alueelliseen palveluihin? Miten nuoria ja päihdeongelmista kärsiviä ihmisiä on tavoitettu harvemmin asutuilla alueilla? Minkälaisia alueellisia ratkaisuja on kehitetty matalan kynnyksen toiminnan, ehkäisevän työn, erityispalveluiden ja moniammatillisen yhteistyön saroilla? Esitykset ja paneelikeskustelu tarjoavat vastauksia näihin, ja moniin muihin teemaan liittyviin kysymyksiin.

Syrjäseutujen erityiskysymyksiä päihdeasioiden ja palvelujen järjestämisen osalta
Dosentti Tuuli Pitkänen, Arjen toimintakyky -hanke, A-klinikkasäätiö

Alueelliset palvelurakenteet, palveluiden alueellinen saatavuus ja saavutettavuus
Erikoissuunnittelija Minna Kesänen, THL

Palveluiden vaikea saatavuus, esimerkkejä Raaseporista
Kaupunginvaltuuston jäsen Frank Holmlund, Raasepori

Päihdeongelmaisen palvelupolut - kuluja vai investointeja? -kokemuksia Pohjoisen Suomen kunnista
Projektipäällikkö Sanna Laine, Nuorten Ystävät ry

Erityistason palveluita koko maakunnalle
Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Meri-Lapin alueen laajan yhteistyön malli
Rikoskomisario Reko Silvenius, Lapin poliisilaitos

Paneeli/yleisökeskustelu syrjäseutujen ratkaisuista.
Panelisteina seminaarin esiintyjät.

Tervetuloa.

Lisätietoa löydät Päihdepäivien verkkosivuilta.

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehyt ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliolan Kannatusyhdistys ry
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö
 • Stery ry Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto/Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö
varapuheenjohtaja Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto
Yrmy Ikonen, A-kiltojen liitto – varajäsen Hannu Gustafsson, A-kiltojen liitto
Kari Kopra, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – varajäsen Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan ratatupa ry – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Hanna Putkonen, Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS – varajäsen Kati Vesterinen, Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
Sami Puumala, Kirkkohallitus – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen, Suomen AA – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA

Lausunnot