Olet täälläEtusivu Ajankohtaista PÄIVYT -yhteistyöverkosto

PÄIVYT -yhteistyöverkosto

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Ajankohtaista

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin 25.10.2023

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin 25.10.2023 hybridimuodossa. Syysseminaarin teemoina olivat mm. hallitusohjelma päihdetyön kannalta ja laitosmuotoinen päihdekuntoutus

Seminaarin ohjelma:
13:00 Laitosmuotoinen päihdehoito ja -kuntoutus – katsaus menneeseen ja nykytilan arviointia, Kristiina Kuussaari, erikoistutkija, THL
13:45 Kahvi
14:15 Ajankohtainen ehkäisevä päihdetyö ja päihdepolitiikka, Juha Mikkonen, toiminnanjohtaja, EHYT ry
15:00 Ajankohtaista päihdepalveluista hallitusohjelman pohjalta, Tuula Sillanpää, päihdeasiamies

Kiitos kaikille puhujille ja osallistujille!

PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari pidettiin torstaina 20.4.2023

PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari pidettiin 20.4.2023 hybridimuodossa. Kevätseminaarin teemana oli uudistunut päihdelainsäädäntö ja minkälaisia mitetteitä eri toimijoilla oli siitä. Puhujina toimivat Kirsi Jokela (Vakry ry), Anne Knuutinen (Sovatek-säätiö) ja Piia Karhu (hyvinvointialue). 

Kiitos kaikille osallistujille ja puhujille!

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin torstaina 17.11.2022

PÄIVYTin syyskokous ja -seminaari pidettiin 17.11.2022 hybridimuodossa. Syysseminaarin teemana oli "Tuoko käyttötila helpotusta huumeongelmaan?

Seminaarin ohjelmana oli:

13:00       Sanna Kailanto, erityisasiantuntija, THL
13:30       Mikko Tamminen, Helsingin kaupungin psykiatri- ja päihdepalvelujen johtaja
14:00       Kahvi
14:30       Sirpa Pursiainen, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu
15:00       Elli Peltola, Sininauha Oy, yksikön päällikkö, Pääkaupunkiseudun kotiin vievät palvelut
15:30       Jussi Suojasalmi, Päivytin työvaliokunnan puheenjohtaja, Loppuyhteenveto

Kiitos kaikille puhujille ja osallistujille!

Ota yhteyttä

Päivyt ry:n ja työvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö sr, jussi.suojasalmi(a)sovatek.fi
Sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö sr
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliola 
 • Karjaan ratatupa ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Riippuvuuspsykiatrian yksikkö, HUS
 • Sovatek-säätiö sr
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö sr
 • Stery Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät ry
 • Suoja-Pirtti ry
 • Suomen AA
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • Toimiva ry
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 100 euroa pienille yhteisöille, 200 euroa keskisuurille yhteisöille ja 300 euroa suurille yhteisöille. Hakemus lähetetään sihteerin kautta työvaliokunnalle, joka esittelee hakemuksen keväällä järjestettävän vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

PÄIVYT

Päivyt ry:n ja työvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö sr, jussi.suojasalmi(a)sovatek.fi
Sihteeri Virvatuli Uusimäki, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Päivytin hallituksen jäsenet:
Pia Mittinen, Suoja-Pirtti ry
Arto Pasanen, A-Kiltojen Liitto ry
Heikki Luoto, EHYT ry
Fanni Ali-Melkkilä, Sininauhaliitto
Kimmo Sainio, VAK ry

Varajäsenet: 
Lisbeth LIndström, Karjaan Ratatupa
Pirkko Paakeli-Kurronen, Päihdepalvelusäätiö Kuopio

Työvaliokunnan jäsenet ja varajäsenet

Miia Pikulinsky – varajäsen Niina Kokko, Ensi- ja turvakotien liitto
Kari Kopra – varajäsen Minna Hämäläinen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Minna Kesänen – varajäsen Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Lisbeth Lindström, Karjaan Ratatupa ry – varajäsen Marjatta Kaurala, Krits
Sami Puumala – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Kimmo Sainio – varajäsen Sini Korva, VAK ry 
Pirkko Paakeli-Kurronen – varajäsen Päivi Valta, Päihdepalvelusäätiö
Marko Kielinen – varajäsen Hanna Eskola, Nuorten Ystävät ry
Yrmy Ikonen – varajäsen Arto Pasanen, A-Kiltojen Liitto ry
Fanni Ali-Melkkilä – varajäsen Marja Vuorinen, Sininauhaliitto
Pia Miettinen – varajäsen Inka Somermäki, Suoja-Pirtti ry
Liisa Kallio, Stery ry
Aila Ronkanen, Päihdetyön Talentia

Kutsutut asiantuntijat

Pekka Virtanen – Olli Turunen
Tuula Sillanpää, päihdeasiamies
Tuuli Pitkänen, dosentti

Toimintastrategia

Tutustu verkoston strategiaan (pdf) ja toimintasääntöihin (pdf)
Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Lausunnot ja kannanotot