Olet täälläEtusivu Päihde- ja järjestötyön kehittämisen tueksi

Päihde- ja järjestötyön kehittämisen tueksi

Kolme naista ovat nostaneet yhteen liitetyt kädet ylös ja hymyilevät.

Näillä sivuilta löydät kootusti tietoa päihde- ja järjestötyön kehittämisen tueksi. Kehitämistyössä on tarpeen huomioida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Olemme koonneet tietoa myös toiminnan arvioimiseksi.

Päihdetyön toimintaympäristön muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on välttämätöntä. Tietoa tarvitaan monipuolisesti, mm. poliittisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä päihteiden käytöstä.

  • Tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Toimintaympäristöanalyysi on osa suunnitelmallisia kehittämis- ja strategiaprosesseja.
  • Tietolähteitä -sivulla on kokoelma linkkejä päihdetyön tietoon, kansallisiin ohjelmiin, lakeihin ja asetuksiin, hallintoon ja valvontaan sekä alan julkaisuihin ja lehtiin.
  • Tilastotietoa –sivulla ylläpidetään kokoelmaa alan keskeisistä tilastotietojulkaisuista.

Arviointi -osiossa on esitelty arvioinnin käsitteitä, näkökulmia, työkaluja sekä hankearvioinnin prosessia.

Kokemustieto-sivut tarjoavat näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta päihde- ja riippuvuustyössä.