Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Päihdetyön eettisiä näkökulmia

Päihdetyön eettisiä näkökulmia

Näiden sivujen taustalla on A-klinikkasäätiön päihdetyön eettisen toimikunnan toive päihdetyön keskeisten eettisten kysymysten käsittelystä ja aineistosta. Toimikunta on jo yli 30 vuoden ajan käsitellyt tutkimuslupahakemuksia ja lisäksi keskustellut jatkuvasti kulloinkin ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja teemoista. Päihdetyön ja -palvelujen, asiantuntijatyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen piirissä muotoutunutta arvopohjaa haluttiin koota näkyville. Tähän tehtävään tarttui säätiöllä pitkään työskennellyt ja eläkkeelle siirtynyt johtava ylilääkäri Rauno Mäkelä.

A-klinikkasäätiön arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. Päihdetyön arvoista tärkein on ihmisarvo. Alla olevassa jäsennyksessä (Mäkelä 2015) siitä on johdettu päihdetyöhön liittyvät alueet, joissa eettistä asiakastyötä, asiantuntijatyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista voidaan avata. Kuvasta pääsee linkkien kautta kunkin kohdan tarkempaan määrittelyyn. Näistä ja muista eettisiin näkökulmiin liittyvistä kysymyksistä voit lähettää palautetta.

IHMISARVO
     ASIAKASTOIMINTA:
     IHMISKESKEISYYS

     PÄIHDETYÖN
     ASIANTUNTIJUUS


     IHMISARVOISEN
     YHTEISKUNNAN
     EDISTÄMINEN


Näiden sivujen taustalla on A-klinikkasäätiön eettisen toimikunnan toive päihdetyön keskeisten eettisten kysymysten käsittelystä ja aineistosta. Toimikunta on jo yli 30 vuoden ajan käsitellyt tutkimuslupahakemuksia ja lisäksi keskustellut jatkuvasti kulloinkin ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä ja teemoista. Päihdetyön ja -palvelujen, asiantuntijatyön ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen piirissä muotoutunutta arvopohjaa haluttiin koota näkyville. Tähän tehtävään tarttui säätiöllä pitkään työskennellyt ja eläkkeelle siirtynyt johtava ylilääkäri Rauno Mäkelä.

A-klinikkasäätiön arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus. Päihdetyön arvoista tärkein on ihmisarvo. Alla olevassa jäsennyksessä (Mäkelä 2015) siitä on johdettu päihdetyöhön liittyvät alueet, joissa eettistä asiakastyötä, asiantuntijatyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista voidaan avata. Kuvasta pääsee linkkien kautta kunkin kohdan tarkempaan määrittelyyn. Näistä ja muista eettisiin näkökulmiin liittyvistä kysymyksistä voit lähettää palautetta.

IHMISARVO     ASIAKASTOIMINTA:
     IHMISKESKEISYYS
     PÄIHDETYÖN
     ASIANTUNTIJUUS
     IHMISARVOISEN
     YHTEISKUNNAN
     EDISTÄMINEN