Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Omaisten hyvinvointi

Omaisten hyvinvointi

Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät

Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat yksilön lähipiiriä monin tavoin. Omaiset voivat olla tärkeä tuki läheisensä toipumisessa, mutta heillä on myös omia hyvinvoinnin ongelmia, jotka jäävät usein huomioimatta palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa tarkastellaan omaisten mielen hyvinvointia ja sitä vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Hyvinvointia tarkastellaan positiivisen mielen hyvinvoinnin näkökulmasta, jolla viitataan esimerkiksi elämänhallinnan tunteeseen, toiveikkuuteen ja kykyyn kohdata vastoinkäymisiä. Tutkimus tuottaa tietoa keinoista, joilla järjestöt voivat tukea paremmin omaisten jaksamista ja arjessa selviytymistä. Tulokset antavat myös aineksia yleisempään vaikuttamistoimintaan omaisten aseman ja palvelujen parantamiseksi.

Tutkimuksessa tehdään kysely päihde- ja mielenterveysomaisille. Aineistoa kerätään kesällä ja syksyllä 2019 MIPA-hankejärjestöjen omaisille suunnatuista toiminnoista ja järjestöjen verkkosivujen kautta. Tuloksista kirjoitetaan yksi laajempi julkaisu sekä lyhyitä juttuja järjestöjen jäsenlehtiin ja blogialustoille.

Lisätietoja tutkimuksesta:
Tutkija Sari Jurvansuu
sari.jurvansuu[at]a-klinikka.fi
046 921 0804