Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

NUMPA - Nuorten päihde- ja mielenterveystyö

Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: Tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi (NUMPA) -hanke toteutetaan yhteistyössä A-klinikkasäätiön, Nuorisotutkimusseuran, Mieli ry:n ja SPR:n turvatalotoiminnan kanssa. Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. NUMPA-hanke on osa Valtioneuvoston kanslian rahoittamaa tutkimus- ja selvitystoimintaa (VN TEAS).

Yhteishankkeen tarkoituksena on kartoittaa nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. Hankkeessa selvitetään toimijoiden välistä yhteistyötä ja työnjakoa sekä kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä tavoitetaan laajasti ammattilaisia ja päättäjiä. Olennaista on saada esille myös nuorten näkökulmia, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan palvelutarpeistaan ja palvelujen käytön esteistä sekä kokemuksistaan päihde- ja mielenterveyspalveluista. Tietoa kerätään haastattelujen ja sähköisten palvelujen kautta.

Aiemman tutkimusten perusteella tiedämme, että osa nuorista voi huonosti: huumeita käyttävien nuorten osuus on kasvanut, alaikäisten nuorten alkoholinkäytön vähentymisen kehitys on pysähtynyt ja pieni joukko nuoria syyllistyy entistä vakavampiin rikoksiin. Koronan aiheuttama poikkeusaika on lisännyt monien nuorten kokemaa ahdistusta, masennusta ja yksinäisyyttä.

Meneillään olevassa ensimmäisessä vaiheessa (03-11/2021) tietoa kootaan hyvistä käytännöistä, joten eri puolelta Suomea tulevat vinkit pienistäkin toimiviksi havaituista käytännöistä sekä hankkeista ovat tervetulleita. Vinkkejä voi lähettää vastaamalla Webropol-kyselyyn.

Nuoret mielenterveys-, päihde- ja sosiaalityön sokkeloissa -tutkijaseminaari

Kesäkuussa, torstaina 10.6. klo 12–18 järjestetään NUMPA-hankkeen avoin tutkijaseminaari. Siellä on mahdollista esitellä omia tutkimustuloksia sekä saada tietoa ajankohtaisista tutkimuksista.

Lisätietoa tutkijaseminaarista ja ilmoittautuminen 

Lisätietoja hankkeesta

A-klinikkasäätiön tutkimustiimi

Jouni Tourunen
Tutkimuspäällikkö, dosentti
[email protected]
040-1368058
Hankkeen vastuuhenkilö A-klinikkasäätiön puolella

Alix Helfer
Tutkija, YTM
[email protected]
050-5603956
Kartoitus kirjallisuudesta ja olemassa olevista hyvistä käytännöistä
Paikkakuntakohtaiset palvelukartoitukset

Teemu Kaskela
Tutkija, YTM
050-4300545
[email protected]
Nuorten palvelujen työntekijöiden näkemykset palveluista

Janne Takala
Kehittämiskoordinaattori, tutkija, VTM
050-3629014
[email protected]
Nuorten näkemykset ja odotukset palveluista

Julkaisutyyppi: