Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2021

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2021

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0 2019-2021) kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja julkaisuista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-sivu MIPAverkosto.  MIPA 2.0 jatkaa aikaisempaa järjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2015-2018). Edellisen hankkeen tuloksiin voit tutustua täällä Katso koonti ja täällä Katso esitys.

 

Ajankohtaista:

Blogi: Valvotut huumeiden käyttöhuoneet - haittoja vähentävän työn seuraava askel?

Tutkimus: Köyhyys Helsingissä liittyy elämisen kalleuteen

Some-teemaviikko kokemusasiantuntijoiden työn merkityksestä 25.-29.5.

Blogi: Miten korona on vaikuttanut matalan kynnyksen toimintaan

Osallistu kyselyyn korona -poikkeustilan vaikutuksista toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Some-teemaviikko omaisten hyvinvoinnin tukemisesta 4.- 8.5.

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (1/2020): koronakuvioita ja tutkimustietoa

Opinnäyte: Terveysalan AMK-opiskelijoiden käsityksiä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisestä

Tutkimus: Päihdehoitoon hakeutuneiden kuolleisuus

Tutkimus: Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankiloissa syytä arvioida uudelleen

Raportti: C-hepatiitin hoito onnistuu korvaushoidon yhteydessä

Tutkimus: Sosiaalinen tuki tärkeää mielenterveys- ja päihdeomaisten omaisten mielen hyvinvoinnille - omaisten palveluissa kehitettävää

Tutkimus: Ehkäisevän ja edistävän työn ytimessä yleisen hyvinvoinnin parantaminen.

Tutkimus: Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä

Tutustu uusimpaan MIPA-uutiskirjeeseen (2/2019)

Lue kooste "Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet" -seminaarista 6.11.2019

 

Arkisto »

MIPA ryhmakuva
MIPA 2.0 -tutkijatiimi 2019 (vasemmalta oikealle): Heli Ringbom, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen ja Sari Jurvansuu.