Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita A-klinikkasäätiö: MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2023

A-klinikkasäätiö: MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2023

A-klinikkasäätiön koordinoimassa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0 2019-2023) kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä järjestöjen ryhmätoimintojen merkityksistä osallistujille. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja julkaisuista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-sivu MIPAverkosto.  MIPA 2.0 jatkaa aikaisempaa järjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2015-2018). Edellisen hankkeen tuloksiin voit tutustua täällä Katso koonti (pdf) ja täällä Katso esitys (pdf). 

 

Ajankohtaista:

Tutustu Järjestökyselyn 2023 tulokset tiivistävään infograafijulkaisuun

Ilmoittaudu seuraavaan #TUTKIMUStutuksi-tilaisuuteen (14.12), jonka teemana on osallisuuden kokemukset ja korona-aika matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa

Tutkimus: Avoin kohtaamispaikka toi sisältöä kävijöiden arkeen ja vahvisti osallisuuden kokemuksia

Seuraavan #TUTKIMUStutuksi-tilaisuuden (15.11.) teemana on osatyökykyisten työllistämisen toimivat mallit 

Ilmoittaudu webinaariin "Kohti haasteita ja mahdollisuuksia: näkökulmia järjestöjen toimintaan ja tulevaisuuteen" (8.11.)

Tutkimus: Jär­jes­tö­jen ryh­mä­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen vai­kut­taa myön­tei­ses­ti ja mo­nia­lai­ses­ti osal­lis­tu­jien hy­vin­voin­tiin

Tut­ki­mus: mie­len­ter­veys- ja päih­de­työs­sä ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja­na toi­mi­mi­nen tu­kee myös omaa toi­pu­mis­ta

Lue artikkeli matalan kynnyksen kohtaamispaikoista toipumisorientaation näkökulmasta

Blogi: Digitaalinen tuki voi auttaa nuoria palvelukynnysten yli. 

Tutustu MIPA 2.0 -tutkimusohjelman uutiskirjeeseen 1/2023

Seuravan #TUTKIMUStutuksi-tilaisuuden (teams 30.5.) teemana on lastensuojelun kadonneet lapset 

Seuraavan #TUTKIMUStutuksi-tilaisuuden (teams 3.5.) teemana ovat mielenterveyteen kohdistuvat asenteet ja näkemykset mielenterveyspalveluista

Tutkimus: Kohtaamispaikkojen asiakaspolkuihin liittyy monia erilaisia toimijarooleja

Seuraavan #TUTKIMUStutuksi-tilaisuuden (teams 21.3.) teemana on suomalaisten huumeisiin liittyvät asenteet ja niiden käytännön vaikutukset

Ilmoittaudu seuraavaan työpajaan (27.3.), jossa keskustellaan järjestöjen ryhmätoimintojen merkityksistä osallistujille

Uusi julkaisu: Tutkimustiedon hyödyntämistä voi vahvistaa tiedolla johtamisen näkökulmasta

Seuraavassa #TUTKIMUStutuksi-tilaisuudessa (28.2) keskustellaan nuorten itsetuhoisesta käyttäytymisestä ja tuen saannin vaikeuksista

Tutustu MIPA 2.0 -tutkimusohjelman Uutiskirjeeseen 2/2022

Tutkimus: Näkökulmia järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhteistyön yhdyspintoihin

Tutkimus: Päihteitä käyttävien perheenjäsenten läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä.

Opinnäytetyö: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien puolisoiden jaksaminen

Tutkimus: Suomalaiset haluavat parempia palveluja masennusta sairastaville ja syrjäytymisen ehkäisemiseen

Tutustu tutkimusraporttiin Nuorten mielenterveyden tukeminen sosiaalihuollossa ja matalan kynnyksen toiminnassa: työntekijöiden ja nuorten näkemyksiä tarpeista ja toimintatavoista.

Ilmoittaudu työpajaan "Pintaa syvemmälle? Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen, kuntien sekä hyvinvointialueiden yhdyspintoja etsimässä" 8.11.

Tutustu  MIPA 2.0 -tutkimusohjelman Uutiskirjeeseen 1/2022

Podcast: Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden podcastissa keskustellaan opioidiriippuvuuden korvaushoidosta

Tutkimus: Korvaushoidon käytännöt ja lääkkeen valinnan perustelut vaihtelevat edelleen

Tutkimus: Päihdehoitoon hakeutuneiden ennenaikainen kuolleisuus on korkea ja itsemurhat yleisiä

Tutkimus: Päihdeongelmaisen vangin riski kuolla kahden viikon kuluessa vapautumista on korkea

Ilmoittaudu verkkotyöpajaan "Järjestötieto ja hyvinvointialueet - järjestöjen ääni kuuluvammaksi" (2.3.2022)

Tutkittua-artikkeli: Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt

Uutiskirjeessä 2/2021 tietoa uusista MIPA 2.0 tutkimuksista sekä muista päihde- ja mielenterveysalan tutkimusjulkaisuista 

Tutkimus: Vapaaehtoisvoimin toimivan päiväkeskuksen sosiaalinen pääoma syntyy vapaamuotoisesta yhdessäolosta

Tutkimus: Järjestökyselyn 2021 keskeiset tulokset infograafeina

Tutkimus: Myös vapaus olla osallistumatta voi luoda osallisuutta

Tutkimus: Henkilöstöjohtajien asennoituminen mielenterveysongelmiin

Ilmoittaudu verkkoseminaariin "Matalan kynnyksen kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina"

Tutkimus: Terveydentila yhteydessä kokemuksiin koronapoikkeutilasta

Tietopuu-artikkeli: Järjestötoimijoilta tukea poikkeusarkeen

Tutkittua-artikkeli: Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti

Kuuntele podcasteja rahapelihaittojen ehkäisystä, palvelutarpeiden hiljaisista signaaleista ja puheeksiotosta

Tutustu uusimpaan MIPA 2.0 -uutiskirjeeseen (1/2021) ja uusiin tutkimusjulkaisuihin

Tutkimus: Pienoisetnografia aktiivisesti päihteitä käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta

Tutkimus: Ammattilaiset pitävät mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoimintaa merkityksellisenä sekä yksilön että palvelujärjestelmän kannalta

Tutkimus: Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä.

Tutkittua-artikkeli: Kohtaamispaikka avunvälittäjänä

Tutkimus: Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista

 

Arkisto »

MIPA ryhmakuva
MIPA 2.0 -tutkijatiimi 2019 (vasemmalta oikealle): Heli Ringbom, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen ja Sari Jurvansuu.

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: