Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2023

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2023

JAA SOMESSA

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0 2019-2023) kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja julkaisuista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-sivu MIPAverkosto.  MIPA 2.0 jatkaa aikaisempaa järjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2015-2018). Edellisen hankkeen tuloksiin voit tutustua täällä Katso koonti (pdf) ja täällä Katso esitys (pdf). 

 

Ajankohtaista:

Tutkittua-artikkeli: Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt

Uutiskirjeessä 2/2021 tietoa uusista MIPA 2.0 tutkimuksista sekä muista päihde- ja mielenterveysalan tutkimusjulkaisuista 

Tutkimus: Vapaaehtoisvoimin toimivan päiväkeskuksen sosiaalinen pääoma syntyy vapaamuotoisesta yhdessäolosta

Tutkimus: Järjestökyselyn 2021 keskeiset tulokset infograafeina

Tutkimus: Myös vapaus olla osallistumatta voi luoda osallisuutta

Tutkimus: Henkilöstöjohtajien asennoituminen mielenterveysongelmiin

Ilmoittaudu verkkoseminaariin "Matalan kynnyksen kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina"

Tutkimus: Terveydentila yhteydessä kokemuksiin koronapoikkeutilasta

Tietopuu-artikkeli: Järjestötoimijoilta tukea poikkeusarkeen

Tutkittua-artikkeli: Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti

Kuuntele podcasteja rahapelihaittojen ehkäisystä, palvelutarpeiden hiljaisista signaaleista ja puheeksiotosta

Tutustu uusimpaan MIPA 2.0 -uutiskirjeeseen (1/2021) ja uusiin tutkimusjulkaisuihin

Tutkimus: Pienoisetnografia aktiivisesti päihteitä käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta

Tutkimus: Ammattilaiset pitävät mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoimintaa merkityksellisenä sekä yksilön että palvelujärjestelmän kannalta

Tutkimus: Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä.

Tutkittua-artikkeli: Kohtaamispaikka avunvälittäjänä

Tutkimus: Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista

 

Arkisto »

MIPA ryhmakuva
MIPA 2.0 -tutkijatiimi 2019 (vasemmalta oikealle): Heli Ringbom, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen ja Sari Jurvansuu.

 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: