Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2021

MIPA 2.0 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2019-2021

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0 2019-2021) kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, läheisten hyvinvoinnista, järjestöjen tarjoamasta osallisuudesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä ja mielenterveyttä edistävästä työstä. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja julkaisuista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-sivu MIPAverkosto.  MIPA 2.0 jatkaa aikaisempaa järjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2015-2018). Edellisen hankkeen tuloksiin voit tutustua täällä Katso koonti (pdf) ja täällä Katso esitys (pdf). 

 

Ajankohtaista:

Tutkimus: Terveydentila yhteydessä kokemuksiin koronapoikkeutilasta

Tietopuu-artikkeli: Järjestötoimijoilta tukea poikkeusarkeen

Tutkittua-artikkeli: Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti

Kuuntele podcasteja rahapelihaittojen ehkäisystä, palvelutarpeiden hiljaisista signaaleista ja puheeksiotosta

Tutustu uusimpaan MIPA 2.0 -uutiskirjeeseen (1/2021) ja uusiin tutkimusjulkaisuihin

Tutkimus: Pienoisetnografia aktiivisesti päihteitä käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta

Tutkimus: Ammattilaiset pitävät mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoimintaa merkityksellisenä sekä yksilön että palvelujärjestelmän kannalta

Tutkimus: Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä.

Tutkittua-artikkeli: Kohtaamispaikka avunvälittäjänä

Tutkimus: Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista

Tutustu mielenterveysbarometrin 2021 tuloksiin

Someteemaviikko koronan vaikutuksista järjestötyöhön ja ihmisten arkeen 22.-26.3.

Tutkittua-artikkeli: Tutkimustiedon johtaminen edellyttää suunnitelmallista johtamista

Tutkimus: Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana

Tutkimus: Yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat päihteidenkäytön lisääntymisen taustalla koronapoikkeustilan aikana

Katso Minna Kallungin, Petteri Pitkäsen ja Sari Jurvansuun alustukset Mielenterveysmessujen "Omaisen raskas ja rakas osa" -seminaarissa 17.11.

Katso Tarja Holmgrenin alustus Mielenterveysmessujen "Omaisen raskas ja rakas osa" -seminaarissa 17.11.

Verkkoseminaari "Matala kynnys - kohtaamisia ja osallisuutta?" 9.12: ilmoittaudu 30.11. mennessä

Tutustu uusimpaan MIPA 2.0 -uutiskirjeeseen (2/2020): tutkimustietoa ja verkkoseminaareja

Tutkimus: Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä (pdf)

Väitös: Edustuksellisuus edelleen tärkeää suomalaisille sosiaali- ja terveysjärjestöille

VäitösHuumeista riippuvaisten ihmisten toimijuutta voidaan vahvistaa matalan kynnyksen toiminnoissa

Tutkimus: Koronapoikkeustilan etäpalvelut tavoittivat vain osan avun tarvitsijoista (pdf)

Blogi: Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin

Blogi: Valvotut huumeiden käyttöhuoneet - haittoja vähentävän työn seuraava askel?

Tutkimus: Köyhyys Helsingissä liittyy elämisen kalleuteen (pdf)

Some-teemaviikko kokemusasiantuntijoiden työn merkityksestä 25.-29.5.

Blogi: Miten korona on vaikuttanut matalan kynnyksen toimintaan

Osallistu kyselyyn korona -poikkeustilan vaikutuksista toimintakykyyn ja hyvinvointiin

 

Arkisto »

MIPA ryhmakuva
MIPA 2.0 -tutkijatiimi 2019 (vasemmalta oikealle): Heli Ringbom, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen ja Sari Jurvansuu.