Olet täälläEtusivu Mikä on Tietopuu-sivusto?

Mikä on Tietopuu-sivusto?

A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto tarjoaa ajankohtais- ja tutkimustietoa päihde-, mielenterveys- ja riippuvuustyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Sisältö painottuu tällä hetkellä päihdetyöhön. Sivustolla julkaistaan A-klinikkasäätiön piirissä tehtyä tutkimusta, kootaan päihdetyön näkökulmasta keskeisiä tietolähteitä ja tukimateriaaleja sekä viestitään alan ajankohtaisista aiheista. 

Tietopuu palvelee alan asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä. Sisällöstä voivat hyötyä myös muut alan toimijat ja opiskelijat. Sivuston tavoitteena on tukea päihde- ja riippuvuustyön kehittämistä ja laadun parantamista. Tietopuu-sivusto on A-klinikkasäätiön tuottama palvelu ja sitä ylläpidetään Veikkauksen voittovaroin.

Kuvaukset Tietopuun eri osioista

Ajankohtaista-sivuilta löydät päihde- ja mielenterveysalan ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä käsitteleviä blogeja, uutisia ja artikkeleita sekä alaan liittyviä tapahtumia. 

Tutkittua sisältää Tutkimusjulkaisutietokannan, josta voi hakea A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä päihde- ja mielenterveysalan sekä peliriippuvuusaiheisia tutkimuksia. Tutkimustiivistelmätietokantaan suomalaiset päihdetyön asiantuntijat kirjoittavat suomenkielisiä lyhyitä esittelyjä päihde-, riippuvuus- ja mielenterveystyöhön, päihdehoitoon ja alan järjestötoimintaan liittyvistä tutkimuksista. Julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.Tiimi-lehteen kirjoitetut Tutkittua erillisartikkelit on koottu omalle sivulleen. Tutkittua-sivuille on myös koottu tietoa A-klinikkasäätiön tutkimushankkeista sekä A-klinikkasäätiön tutkimuksia, joihin liittyy kansainvälistä yhteistyötä tai joita on julkaistu englanniksi. 

Etiikka -sivuilta löytyy tietoa päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvistä eettisistä näkökulmista ja periaatteista.

Päihdetyön tueksi -sivuilla on tietoa päihdetyön toimintaympäristötiedosta ja sen hyödyntämisestä. Arviointi-osio kokoaa tietoa arvioinnista ja siinä käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Kokemustieto-sivut tarjoavat näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta ja vertaisuudesta päihde- ja riippuvuustyössä. 

Info -sivuilla on sivuston yleinen esittely sekä yhteystiedot, josta tavoittaa sivuston kehittämiseen, sisältöjen tuottamiseen ja ylläpitoon osallistuvien henkilöt.  A-klinikkasäätiön tutkimuslupiin liittyvä ohjeistus kertoo, miten hakea lupa A-klinikkasäätiön piirissä tehtäville opinnäytetöille ja tutkimuksille. Sivuilta löydät myös tietoa sivuston tietosuojasta sekä saavutettavuudesta.