Olet täälläEtusivu Mikä on Tietopuu-sivusto?

Mikä on Tietopuu-sivusto?

Tietopuu-sivusto tarjoaa tietoa ja tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Sisältö painottuu tällä hetkellä päihdetyöhön. Sivusto palvelee alan asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä. Sisällöstä voivat hyötyä myös muut alan toimijat ja opiskelijat. Sivuston tavoitteena on viedä eteenpäin alan kehittämistoimintaa ja tiedon käyttöä päihde- ja mielenterveystyön laadun parantamiseksi. Tietopuu-sivusto on A-klinikkasäätiön tuottama palvelu ja sitä ylläpidetään Veikkauksen voittovaroin.

Kuvaukset Tietopuun eri osioista

Ajankohtaista-sivulta löydät koottuna etusivulla julkaistut uutiset, blogit ja tapahtumatiedot. Voit myös tarkatella alasivuilla erikseen blogeja ja tapahtumia.

Tutkittua sisältää Tutkimusjulkaisutietokannan, josta voi hakea A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä opinnäytetöitä ja muita päihde- ja mielenterveysalan sekä peliriippuvuusaiheisia tutkimuksia. Tutkimustiivistelmätietokantaan suomalaiset päihdetyön asiantuntijat kirjoittavat suomenkielisiä lyhyitä esittelyjä ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdehoitoon liittyvistä tutkimuksista. Julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.Tiimi-lehteen kirjoitetut Tutkittua erillisartikkelit on koottu omalle sivulleen. Tutkittua-sivuille on myös koottu tietoa A-klinikkasäätiön piirissä tehdystä tutkimuksesta teemoittain.

Arviointi kokoaa tietoa arvioinnista ja siinä käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Hankearvioinnin prosessi kuvaa sen keskeiset vaiheet ja sisällöt. Sen tarkoituksena on tukea hankkeiden arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Sivustolla on myös linkkejä arviointiin liittyen.

Kehittämisen tueksi -sivuilla on tietoa päihdetyön toimintaympäristötiedosta ja sen hyödyntämisestä sekä esitellään päihdetyön eettisiä näkökulmia. Järjestö- ja hankerahoitus-osio kokoaa alaa palvelevia rahoituslähteitä. Järjestötutkimusohjelma on hankesivu, jossa julkaistaan MIPAn, järjestöjen Päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelman 2015 – 2018 aineistoa. Arjen toimintakyky -hankkeen sivulle kootaan hankkeen asioiden lisäksi toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa myös laajemmin ammattilaisten ja järjestöjen käytettäväksi. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön sivuille on koottuna aihepiiriin liittyvää tietoa, kirjallisuuslähteitä, linkkejä ja lyhyitä artikkeleita. 

Research -sivuille on koottu A-klinikkasäätiön tutkimuksia, joihin liittyy kansainvälistä yhteistyötä tai joita on julkaistu englanninkielellä. 

Info -sivuilla on sivuston yleinen esittely sekä yhteystiedot, josta tavoittaa sivuston kehittämiseen, sisältöjen tuottamiseen ja ylläpitoon osallistuvien henkilöt.  A-klinikkasäätiön tutkimuslupiin liittyvä ohjeistus kertoo, miten hakea lupa A-klinikkasäätiön piirissä tehtäville opinnäytetöille ja tutkimuksille. Tutkimushanketietokannassa on meneillään olevien luvan saaneiden hankkeiden tutkimussuunnitelmia. Tietosuoja-sivulla informoidaan henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolla.