Olet täälläEtusivu Mikä on Tietopuu-sivusto?

Mikä on Tietopuu-sivusto?

JAA SOMESSA

Tietopuu-sivusto tarjoaa tietoa ja tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Sisältö painottuu tällä hetkellä päihdetyöhön. Sivusto palvelee alan asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä. Sisällöstä voivat hyötyä myös muut alan toimijat ja opiskelijat. Sivuston tavoitteena on viedä eteenpäin alan kehittämistoimintaa ja tiedon käyttöä päihde- ja mielenterveystyön laadun parantamiseksi. Tietopuu-sivusto on A-klinikkasäätiön tuottama palvelu ja sitä ylläpidetään Veikkauksen voittovaroin.

Kuvaukset Tietopuun eri osioista

Ajankohtaista-sivuilta löydät päihde- ja mielenterveysalan ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä käsitteleviä blogeja, uutisia ja artikkeleita sekä alaan liittyviä tapahtumia. 

Tutkittua sisältää Tutkimusjulkaisutietokannan, josta voi hakea A-klinikkasäätiön piirissä tehtyjä päihde- ja mielenterveysalan sekä peliriippuvuusaiheisia tutkimuksia. Tutkimustiivistelmätietokantaan suomalaiset päihdetyön asiantuntijat kirjoittavat suomenkielisiä lyhyitä esittelyjä päihde- ja mielenterveystyöhön, päihdehoitoon ja alan järjestötoimintaan liittyvistä tutkimuksista. Julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.Tiimi-lehteen kirjoitetut Tutkittua erillisartikkelit on koottu omalle sivulleen. Tutkittua-sivuille on myös koottu tietoa A-klinikkasäätiön tutkimushankkeista sekä A-klinikkasäätiön tutkimuksia, joihin liittyy kansainvälistä yhteistyötä tai joita on julkaistu englanniksi. 

Arviointi kokoaa tietoa arvioinnista ja siinä käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Hankearvioinnin prosessi kuvaa sen keskeiset vaiheet ja sisällöt. Sen tarkoituksena on tukea hankkeiden arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Sivustolla on myös linkkejä arviointiin liittyen.

Kehittämisen tueksi -sivuilla on tietoa päihdetyön toimintaympäristötiedosta ja sen hyödyntämisestä sekä esitellään päihdetyön eettisiä näkökulmia. Järjestö- ja hankerahoitus-osio kokoaa alaa palvelevia rahoituslähteitä. 

Info -sivuilla on sivuston yleinen esittely sekä yhteystiedot, josta tavoittaa sivuston kehittämiseen, sisältöjen tuottamiseen ja ylläpitoon osallistuvien henkilöt.  A-klinikkasäätiön tutkimuslupiin liittyvä ohjeistus kertoo, miten hakea lupa A-klinikkasäätiön piirissä tehtäville opinnäytetöille ja tutkimuksille. Sivuilta löydät myös tietoa sivuston tietosuojasta sekä saavutettavuudesta.