Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Kokemustieto Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muotoja päihdealan järjestössä

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muotoja päihdealan järjestössä

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan muodot jakautuvat neljään toiminnan osa-alueeseen: palveluiden kehittämiseen, koulutukseen, asiakastyöhön sekä kokemustietoon. Kokemustiedolla on tärkeä rooli toimintojen keskiössä ja se luo perustan muille toiminnoille. 

Alla oleva mallinnus perustuu A-klinikkasäätiön hankkeissa ja toiminnoissa tapahtuvaan kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan.

 

Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan eri muotoja päihdealan järjestössä. Kuvan sisältö löytyy tekstistä.

Toiminnan osa-alueet:

Kokemustieto

 • Kokemusasiantuntijoilta, vertaisilta, palvelun käyttäjiltä, palveluita tarvitsevilta sekä kansalaisilta saatu tieto
 • Kokemustiedon lähteet: chatit, neuvontapalvelut, keskustelupalstat, työryhmät, asiakaspalautteet, tarvekyselyt, kehittämistyöryhmät, tapahtumat, seminaarit ja webinaarit

Asiakastyö

 • Trio-malli (kokemusasiantuntija, ammattilainen ja asiakas)
 • Työparityöskentely (vertainen tai kokemusasiantuntija ja ammattilainen)
 • Kokemusasiantuntijan tapaamiset
 • Vertaisryhmien ohjaaminen
 • Vertaisena toimiminen
 • Neuvontapalvelun vastaajana toimiminen

Koulutus

 • Kokemus- ja vertaistoiminnan mallien ja hyvien käytäntöjen välittäminen 
 • Kokemus- ja vertaistiedon välittäminen työn tueksi
 • Ammatillisen tiedon ja tutkimustiedon rikastaminen kokemustiedolla

Kehittäminen

 • Kokemustieto kehittämisen välineenä: kerätyt palautteet, tarvekyselyt sekä eri lähteistä (chat, neuvontapalvelu, keskustelupalstat) nousevat asiakkaiden tarpeet asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen tukena
 • Yhdessä kehittäminen: vuorovaikutuksellinen kohtaava kehittäminen yhdessä kokemusasiantuntijan tai vertaisen kanssa mm. toimintamallien testaaminen/palautteenanto, kehittämistyöpajat ja työryhmät

Lähde: Mallinnus pohjautuu A-klinikkasäätiön hankkeissa ja toiminnoissa tehtävään kokemusasiantuntija- ja vertaistoimintaan.

Julkaisutyyppi: