Olet täälläEtusivu Huumehaitta II -hanke (STM)

Huumehaitta II -hanke (STM)

Perustiedot
Hankkeen/toiminnan nimi ja rahoittajat: 
Huumehaitta II -hanke (STM)
Hankkeen yhteyshenkilö: 
Projektikoordinaattori Mervi Holm
Yhteystiedot: 

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki   

Hankkeen kesto: 
4/2016 - 12/2017
Kohdentaminen
Käyttötarkoitus: 
Avustus myönnettiin huumeiden käyttöön liittyvien terveydellisten haittojen vähentämiseen.
Hankkeen toteutustaso: 
valtakunnallinen
Toteutuspaikka/alue: 
Valtakunnallinen
Kohderyhmä: 

Hankkeen kohderyhmää olivat huumeidenkäyttäjien parissa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset (terveysneuvontapisteiden, korvaushoitoklinikoiden ja vankiloiden työntekijät) sekä tartuntatautien (hiv, C-hepatiitti) riskiryhmässä olevat huumeiden pistoskäyttäjät.

Keskeiset yhteistyökumppanit: 
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Virologian yksikkö & Päihteet ja riippuvuudet-yksikkö) sekä kaikki Suomen terveysneuvontapisteet.
Rahoitus
Hankkeen kuvaus
Toiminnan sisältö: 

Hankkeessa ylläpidettiin ja kehitettiin kahta internetsivustoa, joiden kautta välitettiin ajantasaista ja luotettavaa tietoa C-hepatiitista sekä huumeiden käytöstä johtuvien terveydellisten haittojen vähentämisestä. Hanke ylläpiti valtakunnallista terveysneuvontapisteiden yhteystietolistaa ja koordinoi valtakunnallista terveysneuvontapisteiden verkostoa. Hankkeessa tuotettiin nuorten C-hepatiittitietouden lisäämiseksi videoita sekä koulutusta ammattilaisille verkon, lähikoulutusten ja Valtakunnallisten Terveysneuvontapäivien kautta. Hanke toimi kiinteässä yhteistyössä THL:n ja terveysneuvontapisteiden kanssa kehittäen terveysneuvontapisteiden laatua sekä vaikuttamalla huumeidenkäyttäjien asemaan terveyspalvelujen käyttäjinä.

Se on veressä -sivusto

Verkko-vinkki -sivusto

Hankkeen päämäärä ja tavoitteet: 

Hankkeen päämääränä oli huumeiden pistoskäyttöön liittyvien terveydellisten haittojen (tartuntataudit, infektiot) ennaltaehkäisy ja vähentäminen viestinnällisin ja koulutuksellisin keinoin. Hanke jalkautti Suomen C-hepatiitti- ja hiv-strategioita.

Tavoitteena oli:

 • tuottaa ja välittää tietoa huumeiden pistoskäyttöön liittyvistä terveydellisistä haitoista,
 • lisätä ammattilaisten tartuntatautien ja infektioiden ehkäisyyn liittyvää osaamista sekä
 • lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, tiedonvaihtoa ja verkostoitumista.
Toteutuneet tuotokset, tulokset ja vaikutukset: 
 • Tietopankki C-hepatiitista seonveressa.fi-sivustolla päivitettiin sisällöllisesti. Sivustolta etsittiin tietoa C-hepatiitista vuonna 2016 yhteensä 106.505 kertaa ja vuonna 2017 yhteensä 119.376 kertaa. 
 • Nuorille suunnatut C-hepatiittivideot tavoittivat kohderyhmäänsä. "Tatuointi ei ole riskitön" tavoitti yli 98.000 katsojaa (tuotettu yhteistyössä Nuortenlinkin, A-klinikka Oy:n ja tubettaja Pahalapsen kanssa). "Mikä on C-hepatiitti ja miten se tarttuu?" tavoitti yli 1000 katsojaa (tuotettu yhteistyössä Nuortenlinkin kanssa).
 • Tietopankki huumeiden käyttöön liittyvistä terveyshaitoista Vinkki.info-sivustolla uudistettiin sisällöllisesti ja teknisesti viemällä sivusto uudelle Drupal-alustalle. Sivustolta etsittiin tietoa huumeiden käyttöön liittyvistä terveyshaitoista vuonna 2016 yhteensä 36.241 kertaa ja vuonna 2017 yhteensä 43.018 kertaa. 
 • Vinkki.info-sivustolle kerättiin ajantasainen yhteystietolista kaikista Suomen terveysneuvontapisteistä. Listaa hyödynsivät asiantuntijat, ammattilaiset ja huumeidenkäyttäjät yhteensä 7.433 kertaa.
 • Terveysneuvontapisteille lähetettiin palvelukysely niistä saatavien palvelujen kartoittamiseksi. Kyselyyn vastasi yhtä lukuunottamatta kaikki Suomen terveysneuvontapisteet.
 • Ammattilaisille tuotettiin opas C-hepatiitin ja hiv:n pikatestaamisesta terveysneuvontapisteissä.
 • Vankilahenkilökunnalle järjestettiin kaksi lähikoulutusta haittoja vähentävästä päihdetyöstä ja tartuntataudeista Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kutsusta. Koulutuksiin osallistui 60 vankilatyöntekijää.
 • Asumisyksikössä asuville vertaisille järjestettiin kaksi lähikoulutusta tartuntataudeista Sininauha Oy:n kutsusta. Koulutuksiin osallistui 24 henkilöä.
 • Terveysneuvontapisteiden työntekijöille järjestettiin yksi lähikoulutus tartuntatautien testaamisesta Oulun kaupungin kutsusta. Koulutukseen osallistui 20 henkilöä viidestä eri Pohjois-Suomen terveysneuvontapisteestä. Koulutus järjestettiin yhteistyössä THL:n virologian yksikön kanssa.
 • Vuoden 2016 Terveysneuvontapäivään (28.10.2016) osallistui 160 haittoja vähentävän päihdetyön ammattilaista ja vertaista. 
 • Vuoden 2017 Terveysneuvontapäiviin (5.-6.10.2017) osallistui molempina päivinä 150 haittoja vähentävän päihdetyön ammattilaista ja vertaista.
 • Valtakunnalliseen terveysneuvontapisteiden verkostoon oli hankekauden lopussa liittynyt 88 terveysneuvontapisteiden työntekijää. Jäseniä oli kaikista Suomen pisteistä.
 • Hankkeen Facebook-sivulla jaettiin huumeaiheisia uutisia, varoituksia liikkeellä olevista vaarallisista aine-eristä sekä keskusteltiin huumepolitiikasta ja huumehoidosta. Sivu sai yli 1200 seuraajaa.
 • Terveysneuvontapisteiden palvelukysely 2017 (pdf)

 

Toteutus
Seuranta ja arviointi