Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

A-klinikkasäätiön hanketietokannassa on meneillään olevia tai päättyneitä kehittämishankkeita vuodesta 2002 alkaen. Hankkeissa on kehitetty päihdetyön palveluja, ehkäisevää päihdetyötä ja työmuotoja erilaisille kohderyhmille. Tietokanta on palvellut samalla hankesuunnittelua ja tiedon välittämistä kehittämishankkeista. Eri aiheisia hankkeita haetaan niiden otsikoista sanahaulla. Lisäksi voit hyödyntää sivun oikeassa palkissa olevaa yleistä hakutoimintoa, jossa sanahaku kohdistuu kaikkeen sisältöön.

Hae sanalla tai sanan osalla.
Otsikko Toimintayksikkö ja yhteystiedot Alkamisvuosi Loppumisvuosi
Arjen toimintakyky (STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

2017 2020
Street-hanke (STM)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki   

2015 2017
Huumehaitta II -hanke (STM)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki   

2016 2017
OK-hanke - Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke (ESR)

Irina Köntti, Hankepäällikkö A-klinikkasäätiö, Kuusitie 36, 04480 Haarajoki, +358 50 308 7838

2016 2018
Muunto-hanke - Muuntohuumeet ja muuttuvat päihdekulttuurit (STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

2016 2019
Lasinen lapsuus -toiminta (STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

2016
Dopinglinkki 2016-2018 (OKM, STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki

2016 2018
Nuoret eteenpäin (STM)

A-klinikkasäätiö/ Itä-Suomen palvelualue
Kouvola

2014 2015
Völjy - Osallistavaa toimintaa ja asumisen tukea pistämällä huumeita käyttäville henkilöille (STEA)

Völjy-projekti, Ratinankuja 2, 33100 Tampere

2014 2017
Dopinglinkki - tarinoita vahvempaa

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Kehittämisyksikkö
Maistraatinportti 2 A
00240 Helsinki
p. 010 50 650

2013 2015
LASINEN LAPSUUS - SIRPALEINEN MIELI Tukea päihde- ja mielenterveysperheiden lapsille ja nuorille aikuisille

A-klinikkasäätiö
Keskustoimisto / kehittämisyksikkö
Maistraatinportti 2 A
00240 Helsinki

2012 2016
VERKOTTAJA - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua

A-klinikkasäätiö
Kehittämisyksikkö
Maistraatinportti 2 A
00240 Helsinki

2013 2017
VIRTUAALIKLINIKKA - PUHEEKSIOTON TYÖKALU

A-klinikkasäätiö
Keskustoimisto / viestintäyksikkö
Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki
09 6220 290

2011 2014
Järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystutkimuksen ohjelma (2014-2017): valmisteluhanke vuodelle 2013

A-klinikkasäätiön keskustoimisto, Paasivuorenkatu 2 A, 00530 Helsinki

2013 2014
Osis - vertaisten osallisuutta vahvistamassa (STEA)

Osis-hanke, Näkinkuja 4, 00530 Helsinki

2015 2018
Päihdesisältöjen tuottaminen SADe-yhteistyöhön

A-klinikkasäätiö, keskustoimisto, kehittämisyksikkö

2015 2016
Kosketuspinta

Turun Nuorisoasema
Yliopistonkatu 25 A, 2 krs.
20 100 Turku
P. 040-67 355 28

2012 2015
MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015-2018 (STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki  

 

2015 2019
Huumeidenkäyttäjien tartuntatautien ehkäisy ja haittojen vähentäminen 2016

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Maistraatinportti 2 a
00240 Helsinki

2013 2015
PÄIHDELINKKI (STEA)

A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki 

2007
PÄIHDETYÖN HOITOTUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksikkö

2008 2012
Avokuntoutusyksikkö Askel-kehittämishanke (korvaushoidossa oleville pääkaupunkiseudun opiaattiriippuvaisille)

A-klinikkasäätiö
Järvenpään sosiaalisairaala

2009 2012
Dopinglinkki

A-klinikkasäätiön Kehittämisyksikkö

2009 2012
PELIVOIMAPIIRIN VALTAKUNNALLISTAMISHANKE

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Viestintäosasto

2011 2012
Osis - Huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus

Helsingin terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkki
Helena Virokannas, projektipäällikkö
Liisa Osolanus Katuklinikka Vinkki
Tiina Varonen Verna
Omaiset Huumetyön Tukena ry

2011 2015
LIVING ROOM

Hämeenlinnan Living Room

2007
Helsingin terveysneuvontapiste Vinkin vertaistoiminnan yksikkö

Helsingin terveysneuvontapiste Vinkki

2009 2012
NAISTEN VIRTA

Kettutien A-poliklinikka Helsinki

2008 2011
PÄIHDELINKIN E-KONSULTAATIO

A-klinikkasäätiön keskustoimisto

2003 2005
NUORTENLINKKI

Kehittämisyksikkö, A-klinikkasäätiö
Maistraatinportti 2 A 00240 Helsinki
010 50 650

2012 2014
Huumeongelmaisen Käypä hoito -suositusten mukaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitomenetelmien kehittäminen

Lahden A-klinikka ja Järvenpään sosiaalisairaala

2007 2010
VOIMAPIIRI RAHAPELAAMISEEN LIITTYVIIN ONGELMIIN, PELIVOIMAPIIRI-HANKE

A-klinikkasäätiön keskustoimisto, viestintäosasto
Henna Vuorento

2009 2011
VIRTUAALISTEN NEUVONTAPALVELUIDEN KEHITTÄMISHANKE

A-klinikkasäätiön keskustoimisto, Helsinki

2004 2007
PSYCHONAUT 2008

A-klinikkasäätiön keskustoimisto Helsinki

2008 2009
AVEC KEHITTÄMISPROJEKTI

A-klinikkasäätiön keskustoimisto

2005 2009
MieliHuuko 2010-2012 - Yhteistyöllä hyviä palveluja päihde- ja mielenterveysongelmaisten terveyden edistämiseksi

A-klinikkasäätiö, kehittämisyksikkö

2010 2012
Messiin (KomMed, JoinUs)

A-klinikkasäätiö, Hilkka Lyden
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
Helsingin yliopisto

2004 2007
VOIMAPIIRI (VERTAISVERKKO) JUOMISEN HALLINTAAN

A-klinikkasäätiön keskustoimisto, Viestintäosasto

2005 2008
LASINEN LAPSUUS 2011

A-klinikkasäätiö Kehittämisyksikkö

2008 2012
VINKKU - Etsivän työn kehittämisprojekti alkoholin ja muiden päihteiden sekakäyttäjien parissa

A-klinikkasäätiö / Helsingin terveysneuvontapiste Vinkki

2007 2010
RIIPPUVUUSONGELMIEN HOIDON KEHITTÄMINEN - PELAAMINEN

A-klinikkasäätiön keskustoimisto

2007 2009
VIRRAT PUROIKSI

Kettutien A-poliklinikka
Kuusankosken A-klinikkatoimi
A-klinikkasäätiön keskustoimisto

2005 2008
VARJOMAAILMA - Sarjakuva- ja verkkokampanjaprojekti päihdeperheiden lapsille

Tiedotusyksikkö
Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki

2007 2008
SEUDULLISUUS ALKOHOLILUPIIN

Hämeenlinnan A-klinikkatoimi
Raatihuoneenkatu 7 A 3
13100 Hämeenlinna

2007 2008
OHJAT - OPIAATTIRIIPPUVUUDEN HOITOJATKUMO JA PSYKOSOSIAALINEN KUNTOUTUS

Järvenpään sosiaalisairaala

jouni.tourunen @ a-klinikka.fi

2003 2007
LINKKI -PROJEKTI - HUUMEHAITTOJEN VÄHENTÄMINEN VERTAISRYHMÄTOIMINTANA

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki

p. 09-6220 290

2004 2008
LASINEN LAPSUUS -INTERNETPALVELUT

A-klinikkasäätiö
Keskustoimisto
Tiedotusyksikkö
Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki

puh. (09) 6220 290

2004 2008
KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMISPROJEKTI

A-klinikkasäätiön keskustoimisto
Marja Merikallio

2002 2005
ENCARE III: Family violence and substance misuse with special attention to a child's perspective

Information department

Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI
+358 9 6220 290

2006 2008
Aura-Aypa -PROJEKTI / VENÄJÄNKIELISTEN PÄIHTEIDENKÄYTTÄJIEN VERTAISTYÖ- JA PALVELUPROJEKTI

Kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö

2004 2007

Sivut