Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

JAA SOMESSA

Kolme naista ovat nostaneet yhteen liitetyt kädet ylös ja hymyilevät.

Näillä sivuilta löydät kootusti tietoa päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi. Kehitämistyössä on tarpeen huomioida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, eettiset näkökulmat sekä olla tietoinen jo meneillään olevista tai toteutuneista kehittämishankkeista. Olemme koonneet tietoa myös päihde- ja mielenterveystyöhön soveltuvista avustuksista ja hankerahoituksista. Rahoitus- ja avustuskriteerit määrittävät ja ohjaavat kehittämistyön painopisteitä.

Päihdetyön toimintaympäristön muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on välttämätöntä. Tietoa tarvitaan monipuolisesti, mm. poliittisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä päihteiden käytöstä.

  • Tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Toimintaympäristöanalyysi on osa suunnitelmallisia kehittämis- ja strategiaprosesseja.
  • Tietolähteitä -sivulla on kokoelma linkkejä päihdetyön tietoon, kansallisiin ohjelmiin, lakeihin ja asetuksiin, hallintoon ja valvontaan sekä alan julkaisuihin ja lehtiin.
  • Tilastotietoa –sivulla ylläpidetään kokoelmaa alan keskeisistä tilastotietojulkaisuista.

Päihdetyön eettisiä näkökulmia -sivuilla on on esitelty päihdetyön keskeisten eettisten kysymysten käsittelyä ja aineistoja.

Järjestö- ja hankerahoitus – sivuille on koottu tietoa alan kehittämistyötä rahoittavista avustuksista ja niiden kohderyhmistä, painopisteistä, hakukäytännöistä ja aikatauluista.