Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

Päihde- ja mielenterveystyön ja -palvelujen jatkuva kehittäminen edellyttää paljon monipuolista verkostoitumista, yhteistyötä, tiedon hankintaa ja käyttöä, kouluttautumista, arviointia, tutkimista. Yhteistyö vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa on osa tätä kokonaisuutta. Järjestöjen rooli ja tehtävä päihde- ja mielenterveystyössä ja sen kehittäjänä on tärkeä.

Näillä sivuilla tarjotaan tietoa päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi. Palvelu on suunnattu kaikille alan kehittämisestä kiinnostuneille, erityisesti päihde- ja mielenterveystyön järjestöissä ja palveluissa työskenteleville.

Päihdetyön toimintaympäristön muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on välttämätöntä. Tietoa tarvitaan monipuolisesti, mm. poliittisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä päihteiden käytöstä. Tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Toimintaympäristöanalyysi on osa suunnitelmallisia kehittämis- ja strategiaprosesseja. Tietolähteitä -sivulla on kokoelma linkkejä päihdetyön tietoon, kansallisiin ohjelmiin, lakeihin ja asetuksiin, hallintoon ja valvontaan sekä alan julkaisuihin ja lehtiin. Tilastotietoa –sivulla ylläpidetään kokoelmaa alan keskeisistä tilastotietojulkaisuista.

Päihdetyön eettisiä näkökulmia -sivuilla on on esitelty päihdetyön keskeisten eettisten kysymysten käsittelyä ja aineistoja.

Kehittämishanketietokannasta löytyy tietoa A-klinikkasäätiön piirissä meneillään olevasta ja päättyneestä kehittämistyöstä. Ajankohtaista tietoa kehittämistoiminnasta löytyy myös A-klinikkasäätiön hankkeita ja toimintaa-sivulta.

Järjestö- ja hankerahoitus – sivuille on koottu tietoa alan kehittämistyötä rahoittavista avustuksista ja niiden kohderyhmistä, painopisteistä, hakukäytännöistä ja aikatauluista.

MIPA-järjestötutkimusohjelma on hankesivu, jossa julkaistaan MIPAn, järjestöjen Päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelman 2015 – 2018 aineistoa. Arjen toimintakyky -hanke tukee järjestöjä seurantatiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä vuosina 2017 - 2020. Hankkeen asioiden lisäksi sivuille kootaan toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa myös laajemmin ammattilaisten ja järjestöjen käytettäväksi. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön sivuille on koottuna ajantasaista tietoa, kirjallisuuslähteitä, linkkejä ja lyhyitä artikkeleita.