Olet täälläEtusivu Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi

Näillä sivuilta löydät kootusti tietoa päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tueksi. Kehitämistyössä on tarpeen huomioida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, eettiset näkökulmat sekä olla tietoinen jo meneillään olevista tai toteutuneista kehittämishankkeista. Olemme koonneet tietoa myös päihde- ja mielenterveystyöhön soveltuvista avustuksista ja hankerahoituksista. Rahoitus- ja avustuskriteerit määrittävät ja ohjaavat kehittämistyön painopisteitä.

Päihdetyön toimintaympäristön muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on välttämätöntä. Tietoa tarvitaan monipuolisesti, mm. poliittisista, lainsäädännöllisistä, taloudellisista ja palvelujärjestelmän muutoksista sekä päihteiden käytöstä.

  • Tiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja. Toimintaympäristöanalyysi on osa suunnitelmallisia kehittämis- ja strategiaprosesseja.
  • Tietolähteitä -sivulla on kokoelma linkkejä päihdetyön tietoon, kansallisiin ohjelmiin, lakeihin ja asetuksiin, hallintoon ja valvontaan sekä alan julkaisuihin ja lehtiin.
  • Tilastotietoa –sivulla ylläpidetään kokoelmaa alan keskeisistä tilastotietojulkaisuista.
  • Kootusti toimintaympäristötietoa -osioon kootaan päihde- ja mielenterveysalan toimintaympäristöä analysoivia tai tarkastelevia tekstejä. 

Päihdetyön eettisiä näkökulmia -sivuilla on on esitelty päihdetyön keskeisten eettisten kysymysten käsittelyä ja aineistoja.

PÄIVYT -yhteistyöverkosto -sivuilta löydät tietoa päihdetoimijoiden valtakunnallisesta yhteistyöverkostosta, joka toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä.

Järjestö- ja hankerahoitus – sivuille on koottu tietoa alan kehittämistyötä rahoittavista avustuksista ja niiden kohderyhmistä, painopisteistä, hakukäytännöistä ja aikatauluista.

MIPA-järjestötutkimusohjelma on hankesivu, jossa julkaistaan järjestöjen Päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma MIPAn aineistoja.

Arjen toimintakyky -hanke tukee järjestöjä seurantatiedon kokoamisessa ja hyödyntämisessä vuosina 2017 - 2020. Hankkeen asioiden lisäksi sivuille kootaan toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa myös laajemmin ammattilaisten ja järjestöjen käytettäväksi.

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön sivuille on koottuna tietoa, kirjallisuuslähteitä, linkkejä ja lyhyitä artikkeleita.