Olet täälläEtusivu Tutkittua Julkaisusarjat Tietopuu: Tutkimussarja

Tietopuu: Tutkimussarja

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. Julkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta. Tietopuu: Tutkimussarja ISSN 2343-3884.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus

2021

Soronen, K.  Arvioivan katseen alla vai aitoa yhteistyötä? Kokemusasiantuntijoiden positioiden rakentuminen päihde- ja mielenterveystyössä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2021: 1-23.               

2019

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019: 1-17.               

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20.

 

2018

Rissanen, P. & Jurvansuu, S. "Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15.

 

2017

Heinonen, M. & Pitkänen, T. Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Kaskela T., Pitkänen T., Solin P., Tamminen N., Valkonen J. & Kaikkonen R. Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: 1-15.

Jurvansuu S. & Rissanen P. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatio-kehityksen näkökulmasta (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: 1-14.

 

2016

Pitkänen, T., Perälä, J. & Tammi T. Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö (pdf). Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: 1-10.