Olet täälläEtusivu Tutkittua Julkaisusarjat Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia

Tietopuun Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia. Kirjoitukset arvioi julkaisusarjojen toimituskunta. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia ISSN 2343-3876.

 

2021

Jurvansuu, S. Kaskela, T. & Tourunen, J. Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021:1-14.

Helfer, A. & Pitkänen, T. Kun uupumus oli arkea muutenkin: koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021:1-15.

 

2020

Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13.

Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11.

Seppälä, T., Grönlund, H. & Mukkila, S. Katsaus helsinkiläiseen kaupunkiköyhyyteen ja kaupunkiköyhyystutkimukseen (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2020:1-18.

Jurvansuu, S. & Ringbom, H. Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020:1-13.

 

2019

Ringbom, H. Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019. 1-18.

Ringbom, H. & Jurvansuu, S. Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15.

Järvelin, R. Kokemusasiantuntijuus ja kohtaamisen mahdollisuudet verkossa – katsaus KokeNet -neuvontapalvelun viestiketjuihin (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 6/2019: 1-17.

Järvelin, R., Nahkuri, J., Kankaanpää, A., Gunnar, T., Kajos, M. & Kaskela, T. Huumausaineiden todellinen sisältö ja tiedon vaikutus käyttöpäätöksiin jäämänäytetutkimuksen valossa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2019: 1-19.

Ilomäki, T. Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14.

Jurvansuu, S. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13.

Jurvansuu, S. & Nieminen, N. Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

Valkonen, J. Huumori hyvinvoinnin edistäjänä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10.

 

2018

Ringbom, H. & Valkonen, J.  Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14.

Valkonen, J. & Ringbom, H. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne (pdf). Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

Jokelainen, S., Holm, M., Ahonen J. & Pitkänen, T. Tartuntatautitietoutta huumeiden käyttäjille: kokemuksia Street -hankkeesta 2015 -2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2018: 1-10.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11.

 

2017

Valkonen, J. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.

Kuussaari, K., Tourunen, J., Knuuti, U., Lind, H. & Ämmälä, A-J. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017: 1-19.

Nieminen, N. & Jurvansuu, S. Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017

Pitkänen T., Jokelainen S., Sironen J. & Glad T. Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017

 

2016

Elovainio M., Pitkänen T., Hakkarainen P. & Simojoki K. Itsehoitoa ja riskitietoutta – Puoli miljoonaa Päihdelinkin AUDIT-testiä vuosina 2003-2016 (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2016

Jurvansuu S. & Rissanen P. Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: 1-11.

Pitkänen T. & Tourunen J. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: 1-16.

 

2015

Pitkänen T. & Tourunen J. Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan (pdf).
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: 1-6.