Olet täälläEtusivu Tutkittua A-klinikkasäätiön Tietopuun julkaisusarjat

A-klinikkasäätiön Tietopuun julkaisusarjat

A-klinikkasäätiön Tietopuun sähköiset julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Tietopuun Tutkimussarja- ja Katsauksia ja näkökulmia -julkaisusarjojen tarkoitus on vahvistaa päihde- ja mielenterveystyön yhteiskunnallista merkitystä. Julkaisusarjoissa keskitytään päihde- ja mielenterveyteen liittyviin teemoihin.

Julkaisusarjat tarjoavat:

  • järjestöjen ja tutkijoiden käyttöön yhden uuden kanavan julkaista artikkeleita ja tuoda päihde- ja mielenterveystyön järjestönäkökulmaa paremmin esille, luettavaksi ja hyödynnettäväksi 
  • päihde- ja mielenterveystyön ja järjestöjen toiminnan kehittämistä tukevia tutkimuksia 
  • uutta tietoa päihde- ja mielenterveystyön kentältä
  • politiikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia

A-klinikkasäätiön Tietopuun julkaisusarjojen kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai yhteisen tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä. Kirjoittajat vastaavat koko kirjoituksen sisällöstä ja kannanotoista. Kirjoitukset julkaistaan näillä sivuilla. Käsikirjoitukset lähetetään: jouni.tourunen[at]a-klinikka.fi. Tietopuun julkaisusarjan toimituskunta: Jouni Tourunen (päätoimittaja), Kristiina Kuussaari (THL), Elina Virokannas (Helsingin yliopisto), Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura) ja Senja Peltola (A-klinikkasäätiö).

A-klinikkasäätiön Tietopuun Tutkimussarja

Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. Tutkimussarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja A-klinikkasäätiö on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja. Tietoa vertaisarviointitunnuksen käytön edellytyksistä löydät Tieteellisten seurain valtuuskunnan sivuilta. A-klinikkasäätiö on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin (pdf).

A-klinikkasäätiön Tietopuun Katsauksia ja näkökulmia

Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia. Kirjoitukset arvioi julkaisusarjojen toimituskunta. Julkaisusarjat ovat vapaasti luettavissa (open access) ja ne tarjoavat nopean julkaisuprosessin ja alustan käytännönläheisille aiheille.