Olet täälläEtusivu Tutkittua Tietopuun julkaisusarjat

Tietopuun julkaisusarjat

Tietopuun sähköiset julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi. Tietopuun julkaisusarjojen "Tutkimussarja" ja "Katsauksia ja näkökulmia" tarkoitus on vahvistaa päihde- ja mielenterveystyön yhteiskunnallista merkitystä. Julkaisusarjoissa keskitytään päihde- ja mielenterveyteen liittyviin teemoihin. Sarjat tarjoavat järjestöjen ja tutkijoiden käyttöön yhden uuden kanavan julkaista artikkeleita ja tuoda päihde- ja mielenterveystyön järjestönäkökulmaa paremmin esille, luettavaksi ja hyödynnettäväksi. Sarjoissa julkaistaan päihde- ja mielenterveystyön ja järjestöjen toiminnan kehittämistä tukevia tutkimuksia. Julkaisut sisältävät sekä uutta tietoa päihde- ja mielenterveystyön kentältä että politiikkaan ja käytännön toimintaan suunnattuja ehdotuksia.

Tietopuun Tutkimussarjassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia, jotka perustuvat aiemmin julkaisemattomiin aineistoihin ja tutkimustuloksiin. Tutkimussarjan julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. Tutkimussarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus ja A-klinikkasäätiö on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja: Vertaisarviointitunnuksen käytön edellytykset. A-klinikkasäätiö on myös sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin.

Tietopuun Katsauksissa ja näkökulmissa avataan tutkimusten tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi ja kannanotoiksi. Katsaukset ja näkökulmat ovat tyyliltään keskustelun avauksia. Kirjoitukset arvioi julkaisusarjojen toimituskunta. Julkaisusarjat ovat vapaasti luettavissa (open access) ja ne tarjoavat nopean julkaisuprosessin, alustan käytännönläheisille aiheille ja vertaisarvioinnin (Tutkimussarja).

Tietopuun julkaisusarjojen kirjoittajana voi toimia yksittäinen tutkija tai yhteisen tutkimusintressin jakava tutkijaryhmä. Kirjoittajat vastaavat koko kirjoituksen sisällöstä ja kannanotoista. Kirjoitukset julkaistaan näillä sivuilla. Käsikirjoitukset lähetetään: jouni.tourunen[at]a-klinikka.fi. Tietopuun julkaisusarjan toimituskunta: Jouni Tourunen (päätoimittaja), Kristiina Kuussaari (THL), Elina Virokannas (Helsingin yliopisto), Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Minna Magnusson (A-klinikkasäätiö) ja Kirsi Utoslahti (A-klinikkasäätiö).