Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit

Tutkimushanke: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit 4/2015-3/2017

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Tutkija: Sari Jurvansuu

Tutkimuksen taustalla oli tarve tuottaa tarkempaa, vertailukelpoista tietoa päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnasta sekä siinä tapahtuvista muutoksista. Tutkimuksen pääasiallisena kiinnostuksen kohteena olivat järjestöjen keskeiset toimintamuodot päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi ja kansalaisten auttamiseksi. Toimintaa tarkasteltiin kansalaistoiminnan eri muodoista järjestöjen tuottamiin palveluihin.

Hankkeessa toteutettiin keväällä 2016 laaja kysely päihde- ja mielenterveysjärjestökentän toimijoille. Se kohdistettiin tutkimusohjelmassa mukana olevien järjestöjen ja niiden paikallisyhdistysten ja jäsenjärjestöjen lisäksi Ehkäisevän päihdetyön verkostoon, Mielenterveyspooliin ja MPNet-verkostoon kuuluviin järjestötoimijoihin. Kyselyssä tarkasteltiin järjestöjen kohderyhmiä, toimintamuotoja, palvelutuotantoa, toiminnan voimavaroja (jäsenistö, vapaaehtoistoimijat, palkatut työntekijät), järjestötoimijoiden näkemyksiä toimintaan kohdistuvista ajankohtaisista haasteista ja kehittämistarpeista sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välisen yhteistyön mahdollisuuksia ja haasteita. Kyselyssä oli mukana paikallisyhdistyksiä, valtakunnallisia keskusjärjestöjä ja säätiöitä. Vastauksia saatiin 215 järjestötoimijalta. Suuri kiitos kaikille vastanneille! 

Osahankkeen puitteissa on julkaistu tieteellisiä artikkeleita päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaistoiminnasta (pdf) sekä järjestökentän hybridisaatiokehityksen ja vapaaehtoistoiminnan välisistä yhteyksistä (pdf). Tietopuun katsauksia ja näkökulmia -sarjan julkaisuissa on tarkasteltu päihde- ja mielenterveysyhdistysten omais- ja läheistyötä (pdf) sekä sitä, missä määrin ja miten päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät paikallisyhdistysten toiminnassa (pdf).

Hankejärjestöille, joilla on paikallistason toimintaa, on toimitettu sisäiseen käyttöön järjestökohtaiset raportoinnit niiden omasta jäsen- tai paikallisyhdistyskentästä toiminnan kehittämisen tueksi. Näiden pohjalta on myös kirjoitettu juttuja järjestöjen omiin lehtiin. Raportti koko tutkimusaineistosta valmistuu kesällä 2017.

Osahanke on loppunut 30.4.2017.

Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet ovat vapaasti järjestöjen käytettävissä:

Kysely valtakunnallisille järjestöille (pdf)
Kysely paikallisyhdistyksille (pdf)

Tutkimushankkeen julkaisut:

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tiimi 2/2017: s. 26-27. (pdf)

Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari. Kuntoutus 1/2017: s. 5-17. TIIVISTELMÄ (pdf)

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: s. 1-14. (pdf)

Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: s. 1-11. (pdf)

Päihde- ja mielenterveystyö lyövät kättä merkittävällä tavalla Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä. Sari Jurvansuu & Satu Mustonen. Uusi toivo 1/2017, s. 13-17.

A-kiltatoiminta MIPA-tutkimuksen valossa – vertais- ja vapaaehtoistoimintaa päihdetoipujille omaisia unohtamatta. Vesiposti 1/2017, s. 6-7.

Tutkimus todistaa: Kaikkein heikoimmassa asemassa olevat saavat apua Sininauhaliiton jäsenyhteisöiltä. Uusi toivo 3-4/2016, s. 10-12.

Vertaisuus ja vapaaehtoistoiminta ovat jäsenyhdistysten tärkein voimavara. Sari Jurvansuu & Mirja Aarnio. Revanssi 1/2017, s. 9.

Omaisilla ja omaistyöllä on tärkeä rooli paikallisissa mielenterveys- ja päihdeyhdistyksissä. Labyrintti 2/2017, s. 14-15.

Seminaariesityksiä, tulosten esittelyä järjestöjen tilaisuuksissa:

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5, 4.4.2017. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta. (pdf)

Mielenterveyden keskusliiton järjestöpäivät 21.3. 2017. MTKL:n paikallisyhdistykset tutkimuksen valossa. 

EPT-verkosto 16.11.2016: Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit - ehkäisevä ja korjaava työ (pdf)

Suomen Mielenterveysseuran miniseminaari 26.10.2016: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit -kyselyn tulosten esittely.

M/S Soste 5.10.2016: Päihde-ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. (pdf)

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 4, 13.9.2016. Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta. (pdf)

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 1, 18.8.2015. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä? (pdf)

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: