Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Tälle sivulle on koottu MIPA-järjestötyöpajojen ja -seminaarien ohjelmat esitykset.

 

Seminaari ja järjestötyöpaja: Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet

Keskiviikko 6.11. klo 10-15.30

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

MIPA 2.0 ja Arjen toimintakyky -hankkeiden yhteisen seminaarin pääteemana on omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Omaiset ovat järjestötoiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön voimavara. Paikallisyhdistykset tarjoavat omaisille vertaistukea, virkistystä ja neuvontaa. Omaistyö yhdistää usein sekä päihde- että mielenterveystyöhön liittyvää apua ja tukea. Omaisten tekemä työ ja huolenpitovastuu myös kuormittavat omaisia monin eri tavoin. Omaisten hyvinvointiin ja tukemiseen on siksi kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki järjestöissä toimivat, omaiset sekä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat. Seminaari on maksuton.

Tutustu seminaarin ohjelmaan.

Ilmoittaudu seminaariin 31.10. mennessä: https://www.lyyti.in/MIPA_20_hankkeen_jarjestoseminaari_1754

*******

Viestinnän työkokous 4.10.2019

Paikka: A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7A (Lime Park), 00520 HELSINKI (Kokoushuone Rubiini 1. kerros)

Työkokouksen tavoitteena on keskustella MIPA 2.0 -hankkeen tutkimustoiminnasta ja suunnitella hankkeen viestinnän sisältöä, toteutusta ja työnjakoa mahdollisimman konkreettisella tasolla. Työkokous rakentuu kahdesta lyhyestä virittävästä alustuksesta, pienryhmätyöskentelystä ja yhteisestä keskustelusta. Työkokoukseen kutsutaan kaksi osallistujaa jokaisesta hankejärjestöstä.

Ohjelma

  9.30 ”Mitä MIPA 2.0:ssa tehdään? Johdatus hankkeen tutkimuksiin ja tavoitteisiin.”

            Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, hankekoordinaattori, A-klinikkasäätiö

  9.45 ”Hesari vai aikkari? Räätälöi viestisi kanavan mukaan.”

            Kirsi Utoslahti, viestinnän asiantuntija, A-klinikkasäätiö

 10.00 Pienryhmätyöskentelyä kolmessa ryhmässä

          1. Omaisten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Sari Jurvansuu)

         2. Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ (Heli Ringbom)

         3. Kokemusasiantuntijuus järjestöissä (Jouni Tourunen)

11.00 Pienryhmätöiden purkua ja yhteenvetoa

12.00 Työkokouksen päättäminen

*******

Päätösseminaari: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusyhteistyö - MIPA-hankkeen arviointia ja evästyksiä jatkoon

6.2.2019 Helsinki

Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta - ja mitä jäi saavuttamatta? (pdf)
Pekka Lund Sininauhaliitto (video-esitys)

MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta
Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

MIPA tutkijan kokemuksena (pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto (video-esitys)

Pienryhmätyöskentelyn koontia

Riitta Kittilä, Soste ry (video-esitys)

* * * * * * *

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari Mielenterveysmessuilla:
Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

20.11.2018 Helsinki

Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2015-2018) (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 
vai asiantuntijaorganisaatioita?
(pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat 
toipumisen ja kuntoutumisen tukena
(pdf)
Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö      

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 8: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovina osallisuuteen?

7.11.2018 Helsinki

Johdatusta päivän teeman ja työskentelyyn (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Osallisuutta vahvistavat rakenteet (pdf)
Tutkija Sakari Kainulainen, Diak/Itä-Suomen yliopisto (video-esitys)

Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista? (pdf)
Tutkija Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto (video-esitys)

Projektipäällikkö Teija Nuutinen, Sininauhaliitto (video-esitys)

* * * * * * *

M/S SOSTE 9.-10.10.2018, Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus -verkostotapaaminen

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö) ja Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry) kertovat MIPA-hankkeen kokemuksista otsikolla "Tutkimuksen aallonharjalla" verkostotapaamisessa "Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus".

Lisätietoa risteilystä https://www.soste.fi/

https://www.slideshare.net/mssoste

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 7: Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa? Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät

11.4.2018  Helsinki

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon hyvät käytännöt

11.10.2017 Helsinki

Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa (pdf)
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto (video-esitys)

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa (pdf)
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka (video-esitys)
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Sanna-Kaisa Spoof
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, Seminaari 7: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä

6.6.2017 Helsinki

Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia?
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta.
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke

Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön näkökulmista
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke

Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa

* * * * * * *

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5

4.4.2017, Helsinki

Katso alustukset:

Aloitus/Tourunen

Jurvansuu ja Peltosalmi

Pitkänen ja Koskela

Rissanen ja Kumpula

Niemelä

Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä

Seminaarin avaus
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta
Tutkija Sari Jurvansuu

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi 
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen

Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tutkija Päivi Rissanen

Kommenttipuheenvuoro
Kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula

*****

MIPA Järjestötyöpaja 5: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina
Dosentti Jorma Niemelä

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari: "Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?

22.11.2016, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet
Sari Jurvansuu, EHYT

Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö

Kommenttipuheenvuoro: Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta?
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat - ja miltä näyttää tulevaisuus?

13.9.2016

MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia:

Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta
Sari Jurvansuu, EHYT ry

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta

Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak)

Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL)
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3: Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat työyhteisössä -sisällä vai ulkona?

12.4.2016

Potilaasta tutkijaksi, Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2: Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä

24.11.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä? Maria Ruuska Kaskas Media

Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1: Järjestötutkimus päihde- ja mielentervyestyön leikkauspinnoilla

18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse?
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä?
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto

Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt?
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara?
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö

Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat?
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö (puheenvuoron voi katsoa kokonaisuudessaan tästä linkistä)