Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Tälle sivulle on koottu MIPA-järjestötyöpajojen ja -seminaarien ohjelmat esitykset.

PÄÄTÖSSEMINAARI 6.2.2019

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusyhteistyö - MIPA-hankkeen arviointia ja evästyksiä jatkoon

Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta - ja mitä jäi saavuttamatta? (pdf)
Pekka Lund Sininauhaliitto (video-esitys)

MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta
Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

MIPA tutkijan kokemuksena (pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto (video-esitys)

Pienryhmätyöskentelyn koontia

Riitta Kittilä, Soste ry (video-esitys)

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari 20.11.2018:
Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2015-2018) (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 
vai asiantuntijaorganisaatioita?
(pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat 
toipumisen ja kuntoutumisen tukena
(pdf)
Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö      

* * * * * * *

VIII Järjestötyöpaja 7.11.2018

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖT OVINA OSALLISUUTEEN?

Johdatusta päivän teeman ja työskentelyyn (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Osallisuutta vahvistavat rakenteet (pdf)
Tutkija Sakari Kainulainen, Diak/Itä-Suomen yliopisto (video-esitys)

Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista? (pdf)
Tutkija Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto (video-esitys)

Projektipäällikkö Teija Nuutinen, Sininauhaliitto (video-esitys)

* * * * * * *

M/S SOSTE 9.-10.10.2018, Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus -verkostotapaaminen

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö) ja Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry) kertovat MIPA-hankkeen kokemuksista otsikolla "Tutkimuksen aallonharjalla" verkostotapaamisessa "Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus".

Lisätietoa risteilystä https://www.soste.fi/

https://www.slideshare.net/mssoste

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 7: Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa? Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät

11.4.2018  Helsinki

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon hyvät käytännöt

11.10.2017 Helsinki

Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa (pdf)
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto (video-esitys)

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa (pdf)
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka (video-esitys)
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Sanna-Kaisa Spoof
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, Seminaari 7: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä

6.6.2017 Helsinki

Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia?
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta.
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke

Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön näkökulmista
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke

Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa

* * * * * * *

TUTKIMUSSEMINAARI JA JÄRJESTÖTYÖPAJA 5

4.4.2017, Helsinki

Katso alustukset:

Aloitus/Tourunen

Jurvansuu ja Peltosalmi

Pitkänen ja Koskela

Rissanen ja Kumpula

Niemelä

Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä

Seminaarin avaus
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta
Tutkija Sari Jurvansuu

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi 
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen

Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tutkija Päivi Rissanen

Kommenttipuheenvuoro
Kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula

*****

MIPA Järjestötyöpaja 5: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina
Dosentti Jorma Niemelä

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari: "Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?

22.11.2016, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet
Sari Jurvansuu, EHYT

Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö

Kommenttipuheenvuoro: Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta?
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat - ja miltä näyttää tulevaisuus?

13.9.2016

MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia:

Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta
Sari Jurvansuu, EHYT ry

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta

Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak)

Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL)
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3: Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat työyhteisössä -sisällä vai ulkona?

12.4.2016

Potilaasta tutkijaksi, Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2: Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä

24.11.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä? Maria Ruuska Kaskas Media

Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1: Järjestötutkimus päihde- ja mielentervyestyön leikkauspinnoilla

18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse?
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä?
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto

Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt?
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara?
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö

Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat?
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö (puheenvuoron voi katsoa kokonaisuudessaan tästä linkistä)