Mipa-logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Tälle sivulle on koottu MIPA-järjestötyöpajojen ja -seminaarien ohjelmat ja esitykset.

 

TYÖPAJA 19.11.2021

Seuraava MIPA 2.0 -työpaja järjestetään perjantaina 19.11.2021 (klo 12-16) Helsingin Diakin kampuksella. Toivottavasti pääsemme tapaamaan pitkästä aikaa perinteisesti, kasvokkain. Työpaja rakentuu järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa toteutettujen pienoisetnografisten tutkimusten tuloksista ja havainnoista käytävän keskustelun pohjalle. Mitä tulokset kertovat, mitä niistä pitäisi ajatella ja miten niiden pohjlata voisi kehittää järjestöjen toimintaa? Työpajan ohjelma tarkentuu elokuussa ja ilmoittautuminen työpajaan avautuu syyskuussa.

 

Tutkimusseminaari verkossa 9.12.2020 (klo 12-15)

Matala kynnys - kohtaamisia ja osallisuutta?

Seminaarin tallenne on katsottavissa verkossa 24.12.2020. 

Asiakkaiden aseman ja toimijuuden vahvistaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen keskeinen teema. Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ovat myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan avainkysymyksiä.

Seminaarissa tarkastellaan matalan kynnyksen toimintoja etnografisten tutkimusten kautta. Tutkimusten tavoitteena on ollut kuvata ja tuoda näkyväksi matalan kynnyksen toimintoja ja niiden merkityksiä osallistujien arkeen sekä tuottaa uutta tietoa toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota toimintaan osallistumisen mahdollisuuksiin ja yhteisöllisyyden kokemuksiin sekä työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tärkeitä näkökulmia ovat myös toimintojen suhde muihin päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä mahdollisiin toiminnasta poissulkeviin tekijöihin.

Seminaarissa alustavat MIPA 2.0 -tutkimusohjelman tutkijat Teemu Kaskela ja Sari Jurvansuu sekä Tampereen yliopiston sosiaalityön Margi -tutkimusryhmän tutkijat Johanna Ranta ja Suvi Raitakari. Tutkijoiden esityksiä kommentoivat kokemusasiantuntija A-klinikkasäätiön Völjy -toiminnasta sekä Tampereen A-killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen. Seminaarin puheenjohtajana toimii dosentti ja TreAdd-tutkimusryhmän johtaja Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto).

HUOM: Seminaari järjestetään alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vain verkkoseminaarina. Seminaari on maksuton.

Ilmoittautuminen seminaariin 30.11.2020 mennessä tästä linkistä: Ilmoittaudu seminaariin

Ilmoittautuneille lähetetään joulukuun alussa linkki, josta pääsee osallistumaan seminaariin. Osallistujat voivat kirjoittaa kysymyksiä alustajille seminaarin aikana. 

 

OHJELMA

12.00 Seminaarin avaus/Katja Kuusisto

12.10 Johanna Ranta: Suhteellinen toimijuus matalan kynnyksen asiakas-työntekijäkohtaamisissa

12.30 Suvi Raitakari: Sitoutunutta työtä rajoitta? Kotikäyntityön toiminnot ja lähtökohdat

12.50 Kommenttipuheenvuoro

          Kokemusasiantuntija, Völjy

13.00 Keskustelu ja kysymykset

Tauko

13.30 Teemu Kaskela: Päihteitä käyttävien matalan kynnyksen toiminta kohtaamisen areenana  

13.50 Sari Jurvansuu: Kun palvelu suljettiin - etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikasta koronakriisin aikana. 

14.10 Kommenttipuheenvuoro

          Vesa Vaittinen, Tampereen A-kilta

14.20 Keskustelu ja kysymykset

14.50 Seminaarin päättäminen/Katja Kuusisto

 

Mielenterveysmessut 2020
MIPA 2.0 -verkkoseminaari 17.11.2020 (klo 15 -16.30)

Omaisen raskas ja rakas osa?

Päihde- ja mielenterveysomaisen mielen hyvinvoinnin tukeminen

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien omaisia tarkastellaan palvelujärjestelmässä usein läheisen hoidon yhtenä resurssina. Kysytäänkö omaiselta itseltään riittävän usein, kuinka hän voi ja millaista tukea hän tarvitsisi? Laajan kyselytutkimuksen tulosten mukaan päihde- ja mielenterveysomaiset kokivat jäävänsä usein osattomiksi sekä julkisiin palveluihin liittyvästä että lähipiiriltä saatavasta tuesta. Omaisilla oli vaikeuksia selviytyä arjesta ja säilyttää toiveikkuus elämäntilanteessaan. Eniten hyvinvoinnin vajeita esiintyi puolisoilla, joista valtaosa piti läheisen saamia palveluja riittämättöminä. Läheisen saamat palvelut ja kokemus niiden riittävyydestä vaikuttivat puolestaan myönteisesti omaisten mielen hyvinvointiin. Seminaarin tarkoituksena on tuoda esiin päihde- ja mielenterveysomaisten elämään ja hyvinvointiin liittyviä kuormittavia ja palkitsevia tekijöitä, tuen tarpeita sekä tuen saamisen esteitä ja mahdollisuuksia.

Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen A-klinikkasäätiöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0)

HUOM: Mielenterveysmessut järjestetään tänä vuonna vain verkossa. Mielenterveysmessujen ilmainen yleisöohjelma löytyy Mielenterveyden keskusliiton sivuilta. Seminaariin osallistuminen on maksutonta eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Messujen ohjelmaa voi seurata verkkosivulla: www.mielenterveysmessut.fi. Sivulta pääsee sisälle verkkomessuille ja luento-oville ja sitä kautta seuraamaan yleisöohjelmaa, jonka osana seminaari "Omaisen raskas ja rakas osa" lähetetään. Seminaaria voi seurata korkeintaan 300 henkilöä. Seminaarin tallenne on katsottavissa messujen sivuilla 19.-22.11. lähtien. 

Tallenteet myös tässä

Kallunki, Pitkänen ja Jurvansuu: https://youtu.be/bmPZWs5TCv8

Holmgren: https://youtu.be/0vMQT42BwLw

 

 

Ohjelma

15.00 Seminaarin avaus

Tutkimuspäällikkö, Dosentti Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

15.05 Positiivisen mielenterveyden tukeminen

Erityisasiantuntija Minna Kallunki, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

15.25 KokeNet: Vertaistukea ja kokemusneuvontaa omaisille verkossa

Kokemusneuvoja Petteri Pitkänen, A-klinikkasäätiö

15.45 Mielenterveys- ja päihdeomaisten palvelujen tarve ja palvelukokemukset

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö

16.05 Mielenterveys- ja päihdeomaisten palveluesteet ja niiden purkaminen

Kommentteja ja keskustelua seminaariesitysten pohjalta. 

Omainen, kokemusasiantuntija Tarja 

16.30 Seminaarin päättäminen

 

Seminaari ja järjestötyöpaja: Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet

Keskiviikko 6.11.2019 klo 10-15.30

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

MIPA 2.0 ja Arjen toimintakyky -hankkeiden yhteisen seminaarin pääteemana on omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Omaiset ovat järjestötoiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön voimavara. Paikallisyhdistykset tarjoavat omaisille vertaistukea, virkistystä ja neuvontaa. Omaistyö yhdistää usein sekä päihde- että mielenterveystyöhön liittyvää apua ja tukea. Omaisten tekemä työ ja huolenpitovastuu myös kuormittavat omaisia monin eri tavoin. Omaisten hyvinvointiin ja tukemiseen on siksi kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki järjestöissä toimivat, omaiset sekä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat. Seminaari on maksuton.

Tutustu seminaarin alustuksiin (pdf:t ja videotallenteet).

Kooste seminaarista (pdf)

*******

Viestinnän työkokous 4.10.2019

Paikka: A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7A (Lime Park), 00520 HELSINKI (Kokoushuone Rubiini 1. kerros)

Työkokouksen tavoitteena on keskustella MIPA 2.0 -hankkeen tutkimustoiminnasta ja suunnitella hankkeen viestinnän sisältöä, toteutusta ja työnjakoa mahdollisimman konkreettisella tasolla. Työkokous rakentuu kahdesta lyhyestä virittävästä alustuksesta, pienryhmätyöskentelystä ja yhteisestä keskustelusta. Työkokoukseen kutsutaan kaksi osallistujaa jokaisesta hankejärjestöstä.

Ohjelma

  9.30 ”Mitä MIPA 2.0:ssa tehdään? Johdatus hankkeen tutkimuksiin ja tavoitteisiin.”
            Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, hankekoordinaattori, A-klinikkasäätiö

  9.45 Hesari vai aikkari? Räätälöi viestisi kanavan mukaan.” (pdf)
            Kirsi Utoslahti, viestinnän asiantuntija, A-klinikkasäätiö

 10.00 Pienryhmätyöskentelyä kolmessa ryhmässä

          1. Omaisten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Sari Jurvansuu)

         2. Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ (Heli Ringbom)

         3. Kokemusasiantuntijuus järjestöissä (Jouni Tourunen)

11.00 Pienryhmätöiden purkua ja yhteenvetoa

12.00 Työkokouksen päättäminen

*******

Päätösseminaari: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusyhteistyö - MIPA-hankkeen arviointia ja evästyksiä jatkoon

6.2.2019 Helsinki

Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta - ja mitä jäi saavuttamatta? (pdf)
Pekka Lund Sininauhaliitto (video-esitys)

MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta
Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

MIPA tutkijan kokemuksena (pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto (video-esitys)

Pienryhmätyöskentelyn koontia

Riitta Kittilä, Soste ry (video-esitys)

* * * * * * *

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari Mielenterveysmessuilla:
Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

20.11.2018 Helsinki

Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2015-2018) (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 
vai asiantuntijaorganisaatioita?
(pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat 
toipumisen ja kuntoutumisen tukena
(pdf)
Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö      

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 8: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovina osallisuuteen?

7.11.2018 Helsinki

Johdatusta päivän teeman ja työskentelyyn (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Osallisuutta vahvistavat rakenteet (pdf)
Tutkija Sakari Kainulainen, Diak/Itä-Suomen yliopisto (video-esitys)

Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista? (pdf)
Tutkija Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto (video-esitys)

Projektipäällikkö Teija Nuutinen, Sininauhaliitto (video-esitys)

* * * * * * *

M/S SOSTE 9.-10.10.2018, Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus -verkostotapaaminen

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö) ja Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry) kertovat MIPA-hankkeen kokemuksista otsikolla "Tutkimuksen aallonharjalla" verkostotapaamisessa "Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus".

Lisätietoa risteilystä SOSTEn sivuilta ja SlideShare-palvelusta.

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 7: Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa? Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät

11.4.2018  Helsinki

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon hyvät käytännöt

11.10.2017 Helsinki

Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö 

Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa (pdf)
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto 

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa (pdf)
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry

Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Sanna-Kaisa Spoof
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, Seminaari 7: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä

6.6.2017 Helsinki

Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia? (pdf)
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta. (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke

Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön näkökulmista (pdf)
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke

Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus (pdf)
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa

* * * * * * *

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5

4.4.2017, Helsinki
 

Aloitus/Tourunen

Jurvansuu ja Peltosalmi

Pitkänen ja Koskela

Rissanen ja Kumpula

Niemelä

Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä

Seminaarin avaus (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta (pdf)
Tutkija Sari Jurvansuu

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi (pdf)
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen

Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä (pdf)
Tutkija Päivi Rissanen

Kommenttipuheenvuoro (pdf)
Kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula

*****

MIPA Järjestötyöpaja 5: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina (pdf)
Dosentti Jorma Niemelä

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari: "Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?

22.11.2016, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet (pdf)
Sari Jurvansuu, EHYT

Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä (pdf)
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö

Kommenttipuheenvuoro: Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta? (pdf)
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat - ja miltä näyttää tulevaisuus?

13.9.2016

MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia:

Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta (pdf)
Sari Jurvansuu, EHYT ry

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky (pdf)
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta

Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak) (pdf)

Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL) (pdf)
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3: Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat työyhteisössä -sisällä vai ulkona?

12.4.2016

Potilaasta tutkijaksi, (pdf) Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2: Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä

24.11.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä? (pdf) Maria Ruuska Kaskas Media

Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta (pdf) Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (pdf) (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1: Järjestötutkimus päihde- ja mielenterveystyön leikkauspinnoilla

18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse? (pdf)
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä? (pdf)
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto

Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt? (pdf)
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara? (pdf)
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö

Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat? (pdf)
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö