Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

Tälle sivulle on koottu MIPA-järjestötyöpajojen ja -seminaarien ohjelmat ja esitykset.

PÄÄTÖSSEMINAARI ke 6.2.2019 (klo 12-16)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusyhteistyö

- MIPA-hankkeen arviointia ja evästyksiä jatkoon

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2015-2018) tavoitteena on ollut vahvistaa järjestöjen tutkimusyhteistyötä ja järjestöjen tekemän tutkimuksen asemaa sekä tuottaa uutta tietoa järjestöjen toiminnasta, järjestöjen toimintaan osallistuvien hyvinvoinnista sekä vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta järjestöissä. Miten tavoitteissa on onnistuttu, millaisia tuloksia tutkimukset ovat tuottaneet ja miten tutkimusyhteistyötä tulisi jatkaa MIPA2.0-jatkohankkeessa? Näitä kysymyksiä käsitellään seminaarissa alustusten ja yhteisen työskentelyn avulla. Yhteistä työskentelyä fasilitoi Riitta Kittilä Soste ry:stä.

 

OHJELMA

12.15 Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
           Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

12.30 Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista (pdf)
          Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

13.00 Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta - ja mitä jäi saavuttamatta? (pdf)
           Pekka Lund Sininauhaliitto (video-esitys)

13.20 MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta
           Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

13.40 MIPA tutkijan kokemuksena (pdf)
           Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto (video-esitys)

14.00 Kahvitauko

14.15 Pienryhmätyöskentelyä: mihin on tultu ja miten jatketaan (”MIPA2.0”)?

15.15 Pienryhmätyöskentelyn koontia
           Riitta Kittilä, Soste ry (video-esitys)

16.00 Seminaarin päätös

 

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari

Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

Kulttuuritalo, auditorio, ti 20.11. klo 9.15-11.30

Seminaarissa tarkastellaan MIPA-tutkimusten pohjalta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaa kolmesta rinnakkaisesta näkökulmasta. Miten järjestöt näyttäytyvät palvelujen tuottajina ja palvelujen täydentäjinä? Millä tavoin järjestöt voivat edistää kohderyhmiensä osallisuutta toiminnassaan? Mahdollistavatko järjestöt vapaaehtoista kansalaistoimintaa? Lisäksi pohditaan järjestöjä yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Näkökulmia avaavat tutkijat Sari Jurvansuu, Jukka Valkonen, Lotta Hautamäki ja Timo Ilomäki. Tutkimustuloksia kommentoivat osastopäällikkö Tuomas Tenkanen ja puheenjohtaja Sami Räsänen. Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen.

Miniseminaariin on vapaa pääsy pääsymaksun hinnalla. Sisäänpääsy 5 €, eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 3 €. Otathan huomioon, että auditorio saattaa täyttyä. Sali täytetään saapumisjärjestyksessä!

 9.15 Seminaarin avaus

          Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen    
          tutkimusohjelma MIPA 2015-2018)
(pdf)
          Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

 9.30 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tehtävät, toimintaan osallistuvien kokemukset sekä vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden roolit hyvinvoinnin tukemisessa. Keskustelua MIPA-tutkimusten tulosten valossa.

          Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 
          vai asiantuntijaorganisaatioita?
(pdf)
          Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

         Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
         Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

         Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat         
         toipumisen ja kuntoutumisen tukena
(pdf)
         Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö      

11.00 Kommenttipuheenvuorot

           Tuomas Tenkanen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Sami Räsänen, Irti Huumeista ry

11.25 Seminaarin päättäminen

           Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

* * * * * * *

 

VIII Järjestötyöpaja 7.11. (klo 12-15.30)

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖT OVINA OSALLISUUTEEN?

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki.

Järjestöjen vahvuutena on pidetty ihmisten kohtaamista matalalla kynnyksellä sekä mahdollisuuksien tarjoamista itsensä toteuttamiseen ja osallisuuden vahvistamiseen. Kuinka matalalla kohtaamisen kynnys oikeasti on? Millaista osallisuutta ja millä ehdoin järjestöt voivat tarjota omassa toiminnassaan? Missä määrin järjestöt voivat rakentaa koulutus- ja työllistymispolkuja laajemmin yhteiskuntaan? Keskustelun virittäjänä toimivat tutkijat Sakari Kainulainen (Diak/Itä-Suomen yliopisto) ja Taina Meriluoto (Tampereen yliopisto). Kommenttipuheenvuoron pitävät Markku Forsström (MTKL), Teija Nuutinen (Sininauhaliitto) ja Lotta Hautamäki (Kuntoutussäätiö).

Ohjelma

12.00 Tervetuloa

12.15 Johdatusta päivän teeman ja työskentelyyn (pdf)
           Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

12.30 Virittävät alustukset 

           Osallisuutta vahvistavat rakenteet (pdf)
          Tutkija Sakari Kainulainen, Diak/Itä-Suomen yliopisto (video-esitys)

          Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista? (pdf)
          Tutkija Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto (video-esitys)

13.30 Kommenttipuheenvuorot

           Kokemusasiantuntija Markku Forsström MTKL

           Projektipäällikkö Teija Nuutinen, Sininauhaliitto (video-esitys)

           Tutkija Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö (MIPA)

14.00 Kahvitauko

14.15 Pienryhmätyöskentelyä

15.00 Koontia ja palautetta

15.30 Työpajan päätös

 

 

* * * * * * *

M/S SOSTE 9.-10.10.2018

MIPA-hanke on mukana M/S Soste-risteilyllä.

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö) ja Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry) kertovat MIPA-hankkeen kokemuksista otsikolla "Tutkimuksen aallonharjalla" verkostotapaamisessa "Järjestötutkimuksentarpeet ja todellisuus".

Tapahtuma on tiistaina 9.10 klo klo 20.30-21.30, Poiju, KANSI 12.

MIPA- ja Arjen toimintakyky -hankkeen yhteinen esittelypöytä löytyy laivan ravintolakäytävältä 8. kannelta. Tervetuloa pistäytymään ja rupattelemaan!

Lisätietoa risteilystä https://www.soste.fi/

https://www.slideshare.net/mssoste

 

JÄRJESTÖTYÖPAJA 7: Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa? Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät

Keskiviikkona 11.4.2018 klo 12.15-16, Helsinki

Työpajan keskeisenä teemana on järjestöjen vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamisen tukeminen. Tutkijat Sari Jurvansuu, Elina Mäenpää ja Jukka Valkonen alustavat aiheesta eri näkökulmista MIPA-tutkimusohjelman kysely- ja haastatteluaineistojen pohjalta. Alustusten välissä jaetaan kokemuksia pienryhmissä. Työpaja päätetään yhteiseen keskusteluun vapaaehtoistoimijoiden, vertaisten, kokemusasiantuntijoiden ja järjestötyöntekijöiden edustajien raadin johdolla. Työpajan puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö Pekka Lund Sininauhaliitosta. Työpajaan ovat entiseen tapaan tervetulleita kaikki järjestötoimijat - järjestöjohto, työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät - samoin kuin opiskelijat ja oppilaitosten edustajat.

OHJELMA

12.15 Tervetuloa ja orientoituminen iltapäivän työskentelyyn
Pekka Lund, Sininauhaliitto (video-esitys)

12.30 Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen tunteet ja järjestöjen tukitoimenpiteet (pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto 

13.15 Mikä vertaisuudessa kuormittaa ja mikä palkitsee? Miten jaksaminen varmistetaan? (pdf)
Elina Mäenpää, Kuntoutussäätiö 

14.00 Kahvitauko

14.15 Mikä edistää vapaaehtoisten ja vertaisten hyvinvointia? (pdf)
Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

15.00 Yhteistä keskustelua: Tutkimustulokset ja käytännön kokemukset - mitä voimme oppia?

Raadissa Tiina Tuominen (FinFami - Uusimaa ry), Seppo Ristolainen (Vantaan A-kilta ry), Mervi Juuri (Mielenterveyden keskusliitto) ja Pia Alarto (A-klinikkasäätiö) 

Paneelikeskustelu 

Ryhmäkeskustelu

15.45 Työpajan päättäminen

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon hyvät käytännöt

Keskiviikkona 11.10.2017 (klo 12-15.30), Helsinki

Työpajassa keskustellaan järjestöjen tutkimuskäytännöistä, tiedon keräämisen ja raportoinnin tavoista sekä tietotyön eettisistä kysymyksistä.
Tule pohtimaan mm.palvelujen käyttäjien ja toimintaan osallistuvien asemaa järjestöjen toteuttamassa tutkimuksessa sekä järjestöjen oppilaitosyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.
Elina Virokannas kertoo huumeita käyttävien naisten keskuudessa tekemästään tutkimuksesta.
Ohjelma sisältää virittäviä alustuksia, pienryhmätyöskentelyä ja paneelin.
Työpajaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoimijat - järjestöjohto, työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät - samoin kuin opiskelijat ja oppilaitosten edustajat.

Alustava ohjelma:
12.00 Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)
12.15 Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa (pdf)
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto (video-esitys)
13.00 Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa (pdf)
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)
13.15 Pienryhmätyöskentelyä
14.15 Kahvitauko
14.30 Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka (video-esitys)
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Sanna-Kaisa Spoof
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)
15.30 Työpajan päättäminen

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, Seminaari 7: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä

Tiistaina 6.6.2017 klo 12-14, Helsinki

12.00 Seminaarin avaus/tervetuloa
Puheenjohtaja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö
12.05 Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia?
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke
12.35 Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta.
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke
13.00 Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön näkökulmista
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke
13.25 Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa
13.55 Seminaarin päätös
Puheenjohtaja kehittämisjohtaja Ari Saarto, A-klinikkasäätiö

* * * * * * *

TUTKIMUSSEMINAARI JA JÄRJESTÖTYÖPAJA 5

Tiistaina 4.4. klo 9-15.45, Helsinki

Katso alustukset:
Aloitus/Tourunen
Jurvansuu ja Peltosalmi
Pitkänen ja Koskela
Rissanen ja Kumpula
Niemelä

Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä

Tutkimusseminaari esittelee MIPA-tutkimusohjelman ensimmäisen vaiheen tutkimushankkeiden keskeisiä tuloksia järjestökyselyn, hyvinvointikyselyn ja kokemusosaamista koskevien selvitysten perusteella. Tutkimusseminaari on avoin kaikille järjestötoimijoille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, kehittäjille ja tutkijoille.

9.00 Aamukahvi
9.15 Seminaarin avaus
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
9.25 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta
Tutkija Sari Jurvansuu
9.45 Kommenttipuheenvuoro: erikoistutkija Juha Peltosalmi Soste ry
10.00 Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi 
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen
10.20 Kommenttipuheenvuoro: arviointi- ja kehittämispäällikkö Tuomas Koskela STEA
10.40 Tauko
11.00 Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Tutkija Päivi Rissanen
11.20 Kommenttipuheenvuoro
Kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula
11.40 Seminaarin päättäminen
11.45-12.30 RUOKAILU

MIPA Järjestötyöpaja 5: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

Työpajan tavoitteena on esitellä MIPA-tutkimusohjelman uusia, käynnistyviä tutkimushankkeita, keskustella yhdessä tutkimusten sisällöllisistä teemoista sekä etsiä näkökulmia tutkimusten toteuttamiseen. Työpajaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoimijat: työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät. Työpaja järjestetään yhteistyössä Verkottaja-hankkeen kanssa.

12.30 Tervetuloa - johdatusta iltapäivän työskentelyyn
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
12.40 Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina
Dosentti Jorma Niemelä
13.00 Yhteistoiminnallista työskentelyä
Oppaina matkalla Mikael Söderström ja Ari Terävä A-klinikkasäätiön Verkottaja-hankkeesta
15.30 Työpajan päätös
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari: "Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?

Tiistaina 22.11.2016, Helsinki

Seminaari perustuu Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA-hanke 2015 -2018) tuoreisiin tutkimustuloksiin. Seminaarin keskeisenä teemana on päihde- ja mielenterveysyhteistyö: onko päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen itsestään selvää ja hyödyllistä vai liittyykö siihen käytännön työssä myös jännitteitä ja haasteita? Asiaa tarkastellaan niin järjestötyön, järjestöjen toiminnallaan tavoittamien ihmisten kuin kokemusasiantuntijuuden näkökulmista.

9.15 Tervetuloa
Seminaarin puheenjohtaja, erityisasiantuntija Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseura
9.20 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet
Sari Jurvansuu, EHYT
9.45 Kommenttipuheenvuoro: "Järjestöjen välinen yhteistyö käytännössä"
Anne Alakiuttu, FinFami - Uusimaa ry ja Katja Malin-Kaartinen, Tukikohta ry
Yhteistä keskustelua
10.15 "Yhdenvertaisuuden kokemus ja toimintakyky"
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö
10.40 Kommenttipuheenvuoro: "Vastaako tutkimustieto todellisuutta?"
Kokemusasiantuntija Jari Mehto
Yhteistä keskustelua
11.00 Tauko
11.15 Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö
11.40 Kommenttipuheenvuoro: Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta?
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL
Yhteistä keskustelua
11.55 Seminaarin päätös
Erityisasiantuntija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

* * * * * * *

M/S SOSTE-RISTEILY

4.-5.10.2016 - MIPA-hanke on mukana M/S Soste-risteilyllä.

Tiistai-illan "Yhteistyökattauksessa" tutkija Sari Jurvansuu (EHYT) puhuu aiheesta Yhteistyö järjestöissä, esimerkkinä päihde- ja mielenterveysyhteistyön mahdollisuudet ja haasteet
Puheenvuorossa tarkastellaan järjestöjen välisen yhteistyön käytäntöjä, haasteita ja mahdollisuuksia päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehdyn kyselytutkimuksen ja tutkimushaastatteluiden pohjalta.

Tiistai-illan "Verkostojen ja teematapaamisten kattauksessa" (klo 18.45-19.30) toteutetaan järjestötutkijatapaaminen Tutkijana järjestössä, mikä erityistä?
Järjestöissä työskentelevien tutkijoiden mukaan järjestöjen tutkimus- ja selvitystoiminta palvelee yhteiskunnallista vaikuttamista ja edunvalvontaa. Sille on ominaista järjestölähtöisyys, käytännönläheisyys, tulosten hyödyntäminen kehittämistyössä ja tiivis yhteys tutkimuksen kohteisiin. Tutkijatapaamisen tavoitteena on keskustella järjestöjen tekemän tutkimuksen erityisyydestä suhteesta muualla tehtävään tutkimukseen. Mitkä ovat järjestötutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet, tulevaisuuden haasteet, erityiset tiedonintressit tai asema ja rooli niin järjestö- kuin tutkimuskentällä? Kenelle, miten, miksi ja millä seurauksilla tietoa tuotetaan? Keskustelua virittämässä tutkimuspäällikkö Anne Eronen SOSTE, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö ja dosentti, YTT Jorma Niemelä Diakonia-ammattikorkeakoulu 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat - ja miltä näyttää tulevaisuus?
 

Ti 13.9.2016 klo 9-15, Helsinki

Työpaja esitteli MIPA-hankkeen järjestökyselyn ja hyvinvointikyselyn keskeisiä tuloksia. Miten järjestöt profiloivat omaa toimintaansa? Tavoittavatko järjestöt niitä ihmisiä, joita he pyrkivät tavoittamaan? Miten järjestöjen toimintaan osallistuneet ja palveluja käyttäneet ovat kokeneet järjestöt? Vastaavatko ihmisten näkemykset ja arjen kokemukset järjestöjen näkemystä itsestään? Tutkimustulosten ja pienryhmien tuotosten pohjalta keskusteltiin lopuksi päihde- ja mielenterveysjärjestöjen moninaisista asemista ja näkymistä sote-uudistuksen näkökulmasta.

Työpajan ohjelma ja aikataulu:
9.00 Aamukahvit
9.30 Tervetuloa ja johdatusta päivän työskentelyyn
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
9.40 MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia:
Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta
Sari Jurvansuu, EHYT ry
Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö
10.40 Tauko
11.00 Pienryhmätyöskentelyä
Keskusteluteemoina mm. yhdenvertaisuuden kokemukset, hyvä- ja huono-osaisuus, palvelutarpeet ja -kokemukset, ihmisten tavoittaminen järjestöjen toimintaan ja järjestöjen lähiajan haasteet ja huolenaiheet.
12.00 Lounas (omakustanteinen)
13.00 Päihde- ja mielenterveysjärjestöt Sote-uudistuksen kynnyksellä
Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta
Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak)
Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL)
Johtaja Outi Ruishalme (Suomen Mielenterveysseura)
Järjestökoordinaattori Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry)
Puheenjohtajana Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö
14.30 Tutkijoiden kommenttipuheenvuorot
Sari Jurvansuu & Tuuli Pitkänen
14.45 Työpajan päättäminen
15.00 Iltapäiväkahvit ja vapaata keskustelua

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, MIPA-hankkeen tutkijat mukana Päihdepäivien kolmessa seminaarissa

Kulttuuritalolla 10.-11.5.2016, Helsinki

Ti 10.5. Seminaari 10: Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyö, Aalto-sali klo 14.30-16.30
Jouni Puumalainen: Kommenttipuheenvuoro
Ke 11.5. Seminaari 16: Asiakkaan asema ja sote-sopan monta kokkia, Alvar-auditorio klo 9.30-11.30
Tuuli Pitkänen: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asiakkaiden palvelukokemukset
Ke 11.5. Seminaari 17: Mielenterveys voimavarana päihdekuntoutuksessa, Arkki klo 9.30-11.30
Jouni Tourunen: Mielenterveysasiakkaat päihdehoidossa - elämäntilanne ja tyytyväisyys palveluihin

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3: Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat työyhteisössä -sisällä vai ulkona?

Ti 12.4.2016 klo 12-16, Helsinki

Työpajan tavoitteena on tarkastella eri näkökulmista vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden asemaa ja roolia päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnassa. Teemoina ovat mm. yhteistyö ammattilaisten kanssa, työssä tukeminen ja järjestöjen yhteiset toimintaperiaatteet. Työskentelyssä on mukana Tarinateatteri Kapriisi.
Työpaja on tarkoitettu kaikille järjestötoimijoille - työntekijöille, vapaaehtoisille, vertaisille, kokemusasiantuntijoille, omaisille ja läheisille - kaikille järjestötyöstä kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu järjestökohtaisesti, työpajaan on varattu 10 paikkaa jokaiselle hankejärjestölle. Työpajaan voi osallistua myös hankejärjestöjen ulkopuolelta.

Ohjelma:
12.00 Kahvitarjoilu
12.30 Viritystä työskentelyyn
Tervetuloa, johdatusta päivän teemaan, työpajan puheenjohtaja Jouni Puumalainen Kuntoutussäätiö/Mielenterveyden keskusliitto
Potilaasta tutkijaksi, Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
13.15 Pienryhmätyöskentelyä (kahvitauko työskentelyn ohessa)
Työskentelyä Tarinateatteri Kapriisin ohjaamana
16.00 Kiitos ja hyvää kotimatkaa !

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2: Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä

24.11.2015 klo 12.30-15.45
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Järjestötyöpajan tavoitteena on keskustella tutkimusviestinnästä ja työstää tutkimusohjelman yhteistä viestintäsuunnitelmaa.
Työpaja on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille (viestintä, tutkimus, kehittäminen, toiminnat ja palvelut), vapaaehtoistoimijoille, vertaisille, kokemusasiantuntijoille, omaisille ja läheisille - kaikille tutkimusviestinnästä kiinnostuneille. Ilmoittautuminen työpajaan tapahtuu järjestöittäin, työpajaan on varattu 8 paikkaa jokaiselle järjestölle.

OHJELMA
12.30 Tervetuloa ja kahvitarjoilu
13-14 Viritystä työskentelyyn
"Järjestöjen tutkimus ja toiminta näkyväksi?" Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä? Maria Ruuska Kaskas Media
Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö
14-15 Pienryhmätyöskentelyä
Teemoina ovat mm. tutkimusohjelman näkyvyys, tärkeimmät viestittävät teemat, viestinnän työnjako ja yhteistyö sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän kohderyhmät ja välineet. Pienryhmien työskentelyn tuloksia käytetään hankkeen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
15-15.45 Pienryhmien tuotoksia kokoava loppukeskustelu

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1: Järjestötutkimus päihde- ja mielentervyestyön leikkauspinnoilla

18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Päivän tavoitteena on esitellä alkanutta päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa ja siihen suunniteltuja tutkimushankkeita, keskustella ja työstää tutkimuksiin liittyviä teemoja ja käsitteitä sekä etsiä yhteistä orientaatiota tutkimusohjelman toteuttamiseen.

OHJELMA
9.30 Aamukahvit
10.00 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse?
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö
10.15 Rahoittajan odotuksia hanketta kohtaan, Janne Jalava RAY
10.30 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä?
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto
11.00 Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt?
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö
11.30 Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara?
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö
12.00 Lounas
13.00 Työpajat/Ensimmäinen kierros
Workshop 1: Mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tekevät? (Sari Jurvansuu)
Workshop 2: Miten tavoitamme ihmisten äänen ja arjen? (Tuuli Pitkänen)
Workshop 3: Mitä tarkoittaa vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä - käsitteet ja käytännöt? (Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen)
14.00 Työpajat/Toinen kierros (iltapäiväkahvit työpajojen yhteydessä)
Workshop 1: Mitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tekevät? (Sari Jurvansuu)
Workshop 2: Miten tavoitamme ihmisten äänen ja arjen? (Tuuli Pitkänen)
Workshop 3: Mitä tarkoittaa vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä - käsitteet ja käytännöt? (Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen)
15.00 Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat?
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö (puheenvuoron voi katsoa kokonaisuudessaan tästä linkistä)
15.30 Työpajojen yhteenveto. Pekka Lund, Tuuli Pitkänen, Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen
16.00 Päivän päätös. Jouni Tourunen