Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Tapahtumat ja esitykset

Tapahtumat ja esitykset

 

Tälle sivulle on koottu MIPA-järjestötyöpajojen, -seminaarien ja muiden tapahtumien tiedot

 

A-klinikkasäätiö

TYÖPAJA 8.11.2023 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

KOHTI HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

Näkökulmia päihde-, mielenterveys- ja rikosseuraamusjärjestöjen toimintaan ja tulevaisuuteen

Työpaja perustuu MIPA 2.0 -tutkimusohjelmassa päihde- ja mielenterveysyhdistyksille alkusyksystä 2023 tehdyn järjestökyselyn sekä Soste ry:n tekemän sosiaali- ja terveysjärjestöjen tulevaisuutta koskevan selvityksen tuloksiin. Janne Takala pohtii alustuksessaan järjestöjen mahdollisuuksia nuorten tavoittamiseen ja tukemiseen MIPA 2.0 -järjestökyselyn sekä nuorten digiauttamisesta tekemänsä tutkimuksen valossa. Sari Jurvansuu avaa esityksessään tuoreen MIPA 2.0 -järjestökyselyn alustavia tuloksia. Miltä päihde-, mielenterveys- ja rikosseuraamusalojen yhdistysten toiminta ja toimintaympäristö näyttävät syksyllä 2023? Millaisia muutoksia toiminnassa on tapahtunut kyselyjen seuranta-aikana vuosina 2016-2023? Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää esittelevät alustuksessaan sosiaali- ja terveysjärjestöille avautuvia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Soste ry:n tekemän skenaariotarkastelun pohjalta. Iltapäivän päätteeksi keskustelemme pienryhmissä alustusten herättämistä ajatuksista. Työpajan puheenjohtajana toimii A-Kiltojen Liiton toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen.

Tervetuloa Diakin Kyläsaaren Kampukselle! Myös etäosallistuminen on mahdollista.

Ilmoittautumiset 3.11. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/017326426E1B93D9 

 

OHJELMA

12.30 Tervetuloa

Työpajan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, A-Kiltojen Liitto ry

12.40 Mitä järjestökysely kertoo päihde-, mielenterveys- ja rikosseuraamusalojen yhdistyksistä?

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma

13.10 Mikä auttaisi järjestöjä nuorten tavoittamisessa?

Tutkija Janne Takala, A-klinikkasäätiö, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma

13.40 Kahvitauko

14.00 Näkökulmia järjestöjen tulevaisuuksiin

Erityisasiantuntijat Mervi Aalto-Kallio ja Erica Mäkipää, Soste ry

14.30 Pienryhmäkeskustelua päivän teemoista

15.15 Yhteenveto ja työpajan päättäminen

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, jouni.tourunen[at]a-klinikkasaatio.fi, 040-1368058

 

A-klinikkasäätiö

#TUTKIMUStutuksi 30.5.2023 (teams klo 10-11.30)

Onni Westlund: Hatkassa - lastensuojelun sijaishuollosta kadonneet lapset.

Hatkassa eli sijaishuollosta kadoksissa ollessaan nuorisoikäiset lapset kohtaavat monenlaisia kielteisiä ja haavoittavia kokemuksia. Hatkaaminen on luonteeltaan viheliäinen ongelma, johon ei ole olemassa yksittäistä yksinkertaista ratkaisua. Puheenvuorossa Pesäpuu ry:n Kehittämispäällikkö Onni Westlund kertoo Hatkassa-hankkeessa toteutetusta laajasta selvityksestä, jossa tietoa ilmiöstä oli tuottamassa yli 2 000 henkilöä sijaishuollossa asuneista lapsista ja nuorista eri ammattilaistoimijoihin.

Ilmoittautumiset viimeistään ma 29.5.: https://link.webropolsurveys.com/S/17A1CCC6F1A4BFAA

Tapaamisen järjestää A-klinikkasäätiön koordinoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0). Tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Sari Jurvansuu ([email protected], 046 9210 804)

 

 

A-klinikkasäätiö

#TUTKIMUStutuksi 3.5.2023 (teams klo 10-11.30)

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) tilaisuuksissa keskustelemme matalalla kynnyksellä ajankohtaisista tutkimuksista ja niiden merkityksistä erityisesti järjestöjen työn näkökulmasta. Tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille MIPA- hankejärjestöjen toimijoille ja muille kiinnostuneille.

Janne Jalava: Mitä mielenterveysbarometri kertoo mielenterveyteen kohdistuvista asenteista ja mielenterveyspalveluista?

Mielenterveyden keskusliitto (MTKL) on tehnyt mielenterveysbarometriä vuodesta 2005. Barometri tehdään joka toinen vuosi. Siinä on vuosien mittaan käsitelty monia mielenterveyteen liittyviä ilmiöitä. Keskeisimmät tulokset viime aikoina ovat liittyneet nimby- ilmiöön (not-in-my-backyard), mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja tasoon, erilaisten hoitomuotojen tehokkuuteen ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan. Tapaamisessa kehitysjohtaja, dosentti Janne Jalava kertoo uusimpien mielenterveysbarometrien keskeisistä tuloksista ja johtopäätöksistä sekä siitä, miten tutkimustietoa hyödynnetään.

Ilmoittautumiset viimeistään ti 2.5.: https://link.webropolsurveys.com/S/649ACB38DE39AA82

Tervetuloa mukaan!

 

A-klinikkasäätiö

TYÖPAJA 27.3.2023 (klo 12.30-15.30)

Hyvinvointia ryhmästä?

Järjestöjen ryhmätoiminta kuntoutujien ja läheisten arjen tukena

HUOM! Työpaja on siirretty pidettäväksi teamsissä. Ilmoittautua voi alla olevasta linkistä keskiviikkoon 22.3. saakka. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin työpajaan perjantaina 24.3. Tervetuloa!

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) työpajassa keskustellaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen järjestämistä ryhmätoiminnoista. Marianna Sorvali johdattelee ryhmien erilaisiin prosesseihin ja merkityksiin. Ryhmät ovat onnistuessaan osallistujille aina myös jollain tavalla terapeuttisia, ja niihin sisältyy osallistujien elämäntilannetta edistäviä tekijöitä. Janne Takala tarkastelee kyselytutkimuksen perusteella sitä, millaisessa elämäntilanteessa ja millaisin toivein läheiset tulevat ryhmiin sekä millaisia muutoksia osallistuminen tuottaa. Sari Jurvansuu tarkastelee kyselyaineiston ja etnografisen tutkimuksen valossa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä rikosseuraamusasiakkaiden osallisuuden kokemuksessa tapahtuvia muutoksia ryhmätoiminnan aikana: Vahvistuuko osallisuuden kokemus ja millaisia tarinoita ryhmäläiset kertovat osallisuudestaan? Seminaarin päätteeksi Marja Oivo ja kokemusasiantuntija kertovat kokemuksia pitkäkestoiseen tukeen perustuvasta päihteitä käyttävien läheisille suunnatusta ryhmämallista, joka koostuu kahdesta ammatillisesti ohjatusta vertaisryhmäkokonaisuudesta. Työpajan puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja Ron Furman Tukikohta ry:stä.

Työpaja on maksuton ja avoin kaikille järjestötoimijoille ja muille työpajan teemasta kiinnostuneille. Työpajaan voi osallistua myös etänä. Ilmoittautumiset 22.3. mennessä:

https://link.webropolsurveys.com/S/BE365C292355F0B0  

Tervetuloa!

Lisätietoa: Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, etunimi.sukunimi[at]a-klinikka.fi, 040-1368058

OHJELMA

12.30 Tervetuloa

Työpajan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Ron Furman, Tukikohta ry

12.40 Ryhmien erilaiset merkitykset ja vaikutukset

KM, kouluttajapsykoterapeutti Marianna Sorvali 

13.10 Kohti muutosta? Läheisten kokemuksia ryhmien hyödyistä.

Tutkija Janne Takala, A-klinikkasäätiö, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma

13.40 Kahvitauko

14.00 Osallisuutta ja onnistumistarinoita - ryhmätoiminta kuntoutujien ja rikosseuraamusasiakkaiden tukena.

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma

14.30 Kokemuksia Tukikohta ry:n läheisten pitkäkestoisen tuen mallista

Läheistyöntekijä Marja Oivo ja kokemusasiantuntija

15.00 Keskustelua ja seminaarin päättäminen

 

A-klinikkasäätiö

#TUTKIMUStutuksi 21.3.2023 (teams klo 10-11.30)

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) tilaisuuksissa keskustelemme matalalla kynnyksellä ajankohtaisista tutkimuksista ja niiden merkityksistä erityisesti järjestöjen työn näkökulmasta. Tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille MIPA- hankejärjestöjen toimijoille ja muille kiinnostuneille.

VTT Jenni Savonen: Suomalaisten huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ja niiden vaikutukset

Huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat vähemmän mustavalkoisia kuin aikaisemmin, ja niillä on vaikutuksia huumausainepoliittisiin mielipiteisiin ja ihmisiin, jotka käyttävät huumeita. Suomalaisten tapa puhua huumeiden käytöstä on muotoutunut historiallisesti ja kulttuurisesti ja pysyy yllä muun muassa median viestien välityksellä. Mielikuvat huumeiden käyttöä ja eri aineita kohtaan ovat aiempaa monipuolisempia, ja niillä on vaikutusta siihen, mitä ajattelemme huumepolitiikasta. Asenteet huumeiden käyttöä ja kokeilua kohtaan ovat yhteydessä esimerkiksi siihen, pitäisikö kansalaisten mielestä huumeiden käytöstä rangaista tai miten he suhtautuvat uusiin haittojen vähentämisen keinoihin, kuten huumeiden käyttöhuoneisiin. Lisäksi asenteet vaikuttavat vahvasti siihen, miten ihmiset, jotka itse käyttävät huumeita rakentavat omaa identiteettiään.

Alustus pohjautuu Jennin väitöskirjatutkimukseen (2022)A Social Representations Approach to Illicit Drug Use: The Contents and Consequences of Representational Action"

Ilmoittautumiset viimeistään ma20.3.: https://link.webropolsurveys.com/S/F9750569E8B4B356

 

A-klinikkasäätiö

#TUTKIMUStutuksi 28.2.2023 (teams klo 10-11.30)

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) tilaisuuksissa keskustelemme matalalla kynnyksellä ajankohtaisista tutkimuksista ja niiden merkityksistä erityisesti järjestöjen työn näkökulmasta. Tapaamiset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille MIPA- hankejärjestöjen toimijoille ja muille kiinnostuneille.

TtT Tiina Maria Miettinen: Nuorten itsetuhoisuus - mistä ilmiössä on kysymys ja miksi siihen on vaikea saada apua?

Nuorten lisääntynyt pahoinvointi, mielenterveysongelmat ja avun saamisen vaikeus ovat olleet viime vuosina mediassa runsaasti esillä. Nuorten itsetuhoisuus on tutkimusten mukaan lisääntynyt kuluneen kymmenen vuoden aikana. Suomalaisista nuorista jopa 25 % on vahingoittanut itseään tahallisesti jossain vaiheessa elämäänsä. Nuorilla ja nuorilla aikuisilla itsemurhat ovat keskeinen kuolinsyy Suomessa. Ilmiön yleisyydestä huolimatta siihen liittyy edelleen stigma, joka vaikeuttaa avun hakemista ja saamista. Itsetuhoisuus voi ilmetä monella tavalla ja sen seuraukset ovat vakavia. Tärkeää olisi, että itsetuhoisuudesta pystyttäisiin puhumaan avoimesti, mikä edellyttää tietoa ilmiöstä.

Terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja Tiina Maria Miettinen tarkastelee esityksessään itsetuhoisuuden ilmiötä oman väitöskirjatutkimuksensa valossa (Nuorten itsetuhoisuus ja siihen liittyvä apu, 2022). Väitöskirjatutkimuksessa kuvattiin nuorten itsetuhoisuuden syitä, ilmenemistä, avun saannin odotuksia sekä kokemuksia avusta suomalaisten itsetuhoisten nuorten ja heidän vanhempiensa näkökulmasta.

Ilmoittautumiset viimeistään ma 27.2.:  https://link.webropolsurveys.com/S/89798B8FF0BF78C4

 

 

A-klinikkasäätiö

TYÖPAJA 8.11.2022

Diakonia-ammattikorkeakoulu, tila nro 332 (3. krs), Kyläsaarenkuja 2, 00580 HELSINKI

klo 12.30-15.30

Pintaa syvemmälle?  

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen, kuntien sekä hyvinvointialueiden yhdyspintoja etsimässä

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) työpajassa käsitellään tulevien hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyöhön kohdistuvia odotuksia, huolia ja yhteistyömahdollisuuksia. Sote-uudistus on tuonut käyttöömme sanan yhdyspinta. Sillä tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välistä toiminnallista yhteyttä tai liityntäpintaa, jossa korostuu yhdessä tekemisen merkitys. Työpajassa etsimme yhteistyön yhdyspintoja tulevien hyvinvointialueiden, kuntien sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen välillä. Yhdyspintoja tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, mielenterveyden edistämisen, päihdetyön osaamisen kehittämisen, päiväkeskustoiminnan haasteiden sekä rikosseuraamusasiakkaiden näkökulmista.

Työpaja on maksuton ja avoin kaikille päihde- ja mielenterveysjärjestöjen, hyvinvointialueiden ja kuntien välisestä yhteistyöstä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen työpajaan pe 4.11. mennessä: https://www.lyyti.in/MipaTyopajaSyksy2022

Työpajaan voi osallistua myös zoom-yhteydellä

Lisätietoa: Jouni Tourunen 040-1368058, [email protected]

 

OHJELMA

12.30 Tervetuloa

Työpajan puheenjohtaja Heikki Luoto, osastopäällikkö, EHYT ry

12.35 Huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta – alueiden ja järjestöjen yhdyspinnat

           haastattelututkimuksen valossa

 Emmi Kauppila, tutkija, A-klinikkasäätiö, MIPA 2.0 -tutkimusohjelma

13.00 Hyte-yhteistyötä rakentamassa - kuntien ja hyvinvointialueiden järjestöyhteistyö

Tarja Tenkula, Erityisasiantuntija, Kuntaliitto

13.30 Kahvitauko

13.45 Päihde- ja riippuvuustyön yhteistyön ja sujuvien palvelupolkujen kehittäminen järjestöjen

           ja julkisten palveluiden välillä tulevilla hyvinvointialueilla

Tiina Saarinen, kehittämispäällikkö, Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen,  A-klinikkasäätiö

14.00 Matalan kynnyksen päiväkeskukset murroksessa. Mitä häviää, jos niitä ei ole?

Lea Stenberg, projektipäällikkö & Jenni-Emilia Ronkainen, suunnittelija, Päiväkeskus2025 -hanke, Sininauhaliitto

14.15 Hyvinvointialueet uusintarikollisuutta vähentämässä. Koulutushankkeen esittelyä

Marja Lähde, projektipäällikkö, Kriminaalihuollon tukisäätiö

14.30 Mielen hyvinvoinnin edistämisen hyvinvointialuevalmistelu – yhteistyö toiminnan

           perustana

Jenni Tähkävuori, asiantuntija, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Turun kaupunki

15.00 Keskustelua

15.30 Työpajan päättäminen

Työpajan puheenjohtaja Heikki Luoto, osastopäällikkö, EHYT ry

 

 

 

Työpaja 2.3.2022

JÄRJESTÖTIETO JA HYVINVOINTIALUEET - JÄRJESTÖJEN ÄÄNI KUULUVAMMAKSI!

A-klinikkasäätiön koordinoiman Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman työpajassa keskitymme tutkimustiedon merkitykseen ja hyödyntämiseen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä sekä järjestötiedon asemaan tulevien hyvinvointialueiden toiminnassa. Järjestöt tarvitsevat tietoa sote-uudistuksen toimeenpanoprosessista ja vastaavasti uudistuksen valmistelijat tarvitsevat tietoa järjestöistä. Järjestötiedon ydin on järjestöjen edustamien kansanryhmien hyvinvointitiedossa.

Työpajassa Jouni Tourunen esittelee MIPA-järjestöjen työntekijöiden ryhmähaastattelujen pohjalta ja tiedon johtamisen viitekehyksessä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustiedon tarpeita sekä tiedon kokoamisen ja jalostamisen haasteita. Janne Haikari luo alustuksessaan katsauksen sote-uudistuksen etenemiseen ja pohtii samalla uudistuksen tiedontarpeiden ja tiedon luonnetta. Terhi Auvinen pohtii alustuksessaan, millaisia mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on tuottaa tätä tietoa hyvinvointialueiden johtamisen ja ohjauksen tietotarpeisiin - jokaisen ihmisen parhaaksi. Hän myös esittelee keskeisimmät konkreettiset toimet, joihin järjestöjen olisi viipymättä syytä tarttua.

Alustuksien herättämistä kysymyksistä on mahdollista keskustella pienryhmissä. Keskustelujen keskeiset ajatukset kootaan yhteen työpajan päätteeksi.  

Työpaja järjestetään verkossa (teams). Työpaja on maksuton ja avoin kaikille järjestötoimijoille ja muille työpajan teemasta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen seminaariin maanantaihin 28.2. mennessä tästä linkistä. Tervetuloa!

Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin työpajaan tiistain 1.3. aikana.

Lisätiedot: Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, etunimi.sukunimi[at]a-klinikka.fi, 040-1368058

OHJELMA

13.00  Tervetuloa. Työpajan puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka, Mielenterveyden keskusliitto ry

13.10  Tutkimustiedon hyödyntäminen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, dosentti, A-klinikkasäätiö

13.40  Tietoa sote-uudistuksen etenemisestä ja hyvinvointialueiden perustamisesta. Janne Haikari, tutkija, Soste ry

14.10  Järjestötieto osaksi hyvinvointialueiden tietojohtamista – keskeisimmät toimenpidesuositukset järjestöille. Terhi Auvinen, Nuorempi tutkija, Itä-Suomen yliopisto 

14.40  Tauko

14.45  Pienryhmäkeskustelut

15.30  Pienryhmäkeskustelujen purkaminen

16.00  Työpajan päätös

*******

A-klinikkasäätiö

Verkkoseminaari 17.11.2021

Kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina

Seuraava MIPA 2.0 -seminaari järjestetään keskiviikkona 17.11.2021 (klo 12.30-15). Seminaari toteutetaan verkossa (teams). MIPA-tutkijat esittelevät seminaarissa kolmessa järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettujen pienoisetnografisten tutkimusten tuloksia ja havaintoja. Mitä tulokset kertovat, mitä niistä pitäisi ajatella ja miten niiden pohjalta voisi kehittää järjestöjen toimintaa? Alustuksia kommentoivat Anja Sauvolainen (A-Kiltojen Liitto ry) ja Katja Malin-Kaartinen (Tukikohta ry). Lisäksi yamk-opiskelijat Elisa Juntunen ja Maija Rytkönen kertovat kristillisten päihdejärjestöjen päiväkeskusten, asumisyksiköiden ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden haastatteluihin perustuvan opinnäytetyönsä tuloksista. Seminaarin puheenjohtaja toimii Pekka Lund (Sininauhaliitto). Tervetuloa!

Ohjelma

12.30 Tervetuloa. Seminaarin puheenjohtaja Pekka Lund, Sininauhaliitto

12.35 Teemu Kaskela: Sitovan sosiaalisen pääoman syntyminen A-killan vapaaehtoistyössä

13.00 Sari Jurvansuu: "Puolikuollut henki on elpynyt" - etnografinen tutkimus tuen saannista ja antamisesta päihdetyön päiväkeskuksessa

13.30 Jouni Tourunen: Kaikille avoin kohtaamispaikka - merkittäviä kohtaamisia ja matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa?

14.00 Kommenttipuheenvuorot: Anja Sauvolainen, A-Kiltojen Liitto ry ja Katja Malin-Kaartinen, Tukikohta ry

14.30 Elisa Juntunen & Maija Rytkönen: Kristillisten päihdejärjestöjen asiakkaiden hyvinvointi ja osallisuus

15.00 Kiitos ja näkemiin!

Ilmoittautuminen seminaariin on päättynyt. Ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostitse osallistumislinkki. 

*******

Tutkimusseminaari verkossa 9.12.2020 (klo 12-15)

Matala kynnys - kohtaamisia ja osallisuutta?

Seminaarin tallenne on katsottavissa verkossa 24.12.2020. 

Asiakkaiden aseman ja toimijuuden vahvistaminen on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen keskeinen teema. Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ovat myös päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan avainkysymyksiä.

Seminaarissa tarkastellaan matalan kynnyksen toimintoja etnografisten tutkimusten kautta. Tutkimusten tavoitteena on ollut kuvata ja tuoda näkyväksi matalan kynnyksen toimintoja ja niiden merkityksiä osallistujien arkeen sekä tuottaa uutta tietoa toimintojen kehittämiseksi. Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota toimintaan osallistumisen mahdollisuuksiin ja yhteisöllisyyden kokemuksiin sekä työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Tärkeitä näkökulmia ovat myös toimintojen suhde muihin päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä mahdollisiin toiminnasta poissulkeviin tekijöihin.

Seminaarissa alustavat MIPA 2.0 -tutkimusohjelman tutkijat Teemu Kaskela ja Sari Jurvansuu sekä Tampereen yliopiston sosiaalityön Margi -tutkimusryhmän tutkijat Johanna Ranta ja Suvi Raitakari. Tutkijoiden esityksiä kommentoivat kokemusasiantuntija A-klinikkasäätiön Völjy -toiminnasta sekä Tampereen A-killan toiminnanjohtaja Vesa Vaittinen. Seminaarin puheenjohtajana toimii dosentti ja TreAdd-tutkimusryhmän johtaja Katja Kuusisto (Tampereen yliopisto).

OHJELMA

12.00 Seminaarin avaus/Katja Kuusisto

12.10 Johanna Ranta: Suhteellinen toimijuus matalan kynnyksen asiakas-työntekijäkohtaamisissa

12.30 Suvi Raitakari: Sitoutunutta työtä rajoitta? Kotikäyntityön toiminnot ja lähtökohdat

12.50 Kommenttipuheenvuoro: Kokemusasiantuntija, Völjy

13.00 Keskustelu ja kysymykset

Tauko

13.30 Teemu Kaskela: Päihteitä käyttävien matalan kynnyksen toiminta kohtaamisen areenana  

13.50 Sari Jurvansuu: Kun palvelu suljettiin - etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikasta koronakriisin aikana. 

14.10 Kommenttipuheenvuoro: Vesa Vaittinen, Tampereen A-kilta

14.20 Keskustelu ja kysymykset

14.50 Seminaarin päättäminen/Katja Kuusisto

*******

Mielenterveysmessut 2020
MIPA 2.0 -verkkoseminaari 17.11.2020 (klo 15 -16.30)

Omaisen raskas ja rakas osa?

Päihde- ja mielenterveysomaisen mielen hyvinvoinnin tukeminen

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien omaisia tarkastellaan palvelujärjestelmässä usein läheisen hoidon yhtenä resurssina. Kysytäänkö omaiselta itseltään riittävän usein, kuinka hän voi ja millaista tukea hän tarvitsisi? Laajan kyselytutkimuksen tulosten mukaan päihde- ja mielenterveysomaiset kokivat jäävänsä usein osattomiksi sekä julkisiin palveluihin liittyvästä että lähipiiriltä saatavasta tuesta. Omaisilla oli vaikeuksia selviytyä arjesta ja säilyttää toiveikkuus elämäntilanteessaan. Eniten hyvinvoinnin vajeita esiintyi puolisoilla, joista valtaosa piti läheisen saamia palveluja riittämättöminä. Läheisen saamat palvelut ja kokemus niiden riittävyydestä vaikuttivat puolestaan myönteisesti omaisten mielen hyvinvointiin. Seminaarin tarkoituksena on tuoda esiin päihde- ja mielenterveysomaisten elämään ja hyvinvointiin liittyviä kuormittavia ja palkitsevia tekijöitä, tuen tarpeita sekä tuen saamisen esteitä ja mahdollisuuksia. Seminaarin puheenjohtajana toimii tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen A-klinikkasäätiöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0)

Seminaarin tallenne on katsottavissa messujen sivuilla 19.-22.11. lähtien: www.mielenterveysmessut.fi.

Tallenteet myös tässä:

Kallunki, Pitkänen ja Jurvansuu: https://youtu.be/bmPZWs5TCv8

Holmgren: https://youtu.be/0vMQT42BwLw

Ohjelma

15.00 Seminaarin avaus

Tutkimuspäällikkö, Dosentti Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

15.05 Positiivisen mielenterveyden tukeminen

Erityisasiantuntija Minna Kallunki, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry

15.25 KokeNet: Vertaistukea ja kokemusneuvontaa omaisille verkossa

Kokemusneuvoja Petteri Pitkänen, A-klinikkasäätiö

15.45 Mielenterveys- ja päihdeomaisten palvelujen tarve ja palvelukokemukset

Tutkija Sari Jurvansuu, A-klinikkasäätiö

16.05 Mielenterveys- ja päihdeomaisten palveluesteet ja niiden purkaminen

Kommentteja ja keskustelua seminaariesitysten pohjalta. 

Omainen, kokemusasiantuntija Tarja 

16.30 Seminaarin päättäminen

*******

Seminaari ja järjestötyöpaja: Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet

Keskiviikko 6.11.2019 klo 10-15.30

Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki

MIPA 2.0 ja Arjen toimintakyky -hankkeiden yhteisen seminaarin pääteemana on omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Omaiset ovat järjestötoiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön voimavara. Paikallisyhdistykset tarjoavat omaisille vertaistukea, virkistystä ja neuvontaa. Omaistyö yhdistää usein sekä päihde- että mielenterveystyöhön liittyvää apua ja tukea. Omaisten tekemä työ ja huolenpitovastuu myös kuormittavat omaisia monin eri tavoin. Omaisten hyvinvointiin ja tukemiseen on siksi kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki järjestöissä toimivat, omaiset sekä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat. Seminaari on maksuton.

Tutustu seminaarin alustuksiin (pdf:t ja videotallenteet).

Kooste seminaarista (pdf)

*******

Viestinnän työkokous 4.10.2019

Paikka: A-klinikkasäätiö, Ratamestarinkatu 7A (Lime Park), 00520 HELSINKI (Kokoushuone Rubiini 1. kerros)

Työkokouksen tavoitteena on keskustella MIPA 2.0 -hankkeen tutkimustoiminnasta ja suunnitella hankkeen viestinnän sisältöä, toteutusta ja työnjakoa mahdollisimman konkreettisella tasolla. Työkokous rakentuu kahdesta lyhyestä virittävästä alustuksesta, pienryhmätyöskentelystä ja yhteisestä keskustelusta. Työkokoukseen kutsutaan kaksi osallistujaa jokaisesta hankejärjestöstä.

Ohjelma

  9.30 ”Mitä MIPA 2.0:ssa tehdään? Johdatus hankkeen tutkimuksiin ja tavoitteisiin.”
            Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, hankekoordinaattori, A-klinikkasäätiö

  9.45 Hesari vai aikkari? Räätälöi viestisi kanavan mukaan.” (pdf)
            Kirsi Utoslahti, viestinnän asiantuntija, A-klinikkasäätiö

 10.00 Pienryhmätyöskentelyä kolmessa ryhmässä

          1. Omaisten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät (Sari Jurvansuu)

         2. Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ (Heli Ringbom)

         3. Kokemusasiantuntijuus järjestöissä (Jouni Tourunen)

11.00 Pienryhmätöiden purkua ja yhteenvetoa

12.00 Työkokouksen päättäminen

*******

Päätösseminaari: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusyhteistyö - MIPA-hankkeen arviointia ja evästyksiä jatkoon

6.2.2019 Helsinki

Tervetuloa ja orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Järjestöt, hyvinvointi ja osallisuus - yhteenvetoa MIPA-tutkimustuloksista (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Miten järjestö on hyötynyt MIPA-hankkeesta - ja mitä jäi saavuttamatta? (pdf)
Pekka Lund Sininauhaliitto (video-esitys)

MIPA-hanke vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden toiminnan kannalta
Hannu Gustafsson, A-Kiltojen Liitto ry (video-esitys)

MIPA tutkijan kokemuksena (pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto (video-esitys)

Pienryhmätyöskentelyn koontia

Riitta Kittilä, Soste ry (video-esitys)

* * * * * * *

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt hyvinvoinnin tukena -miniseminaari Mielenterveysmessuilla:
Järjestöt palvelujentuottajina, osallisuuden edistäjinä ja kansalaistoiminnan mahdollistajina

20.11.2018 Helsinki

Kokemuksia järjestöjen tutkimusyhteistyöstä (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2015-2018) (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Järjestöjen tehtävät - kansalaistoiminnan vahvistajia, palveluiden tuottajia, edunvalvojia 
vai asiantuntijaorganisaatioita?
(pdf)
Sari Jurvansuu, Sininauhaliitto

Mikä järjestöjen toiminnassa vahvistaa osallistujien hyvinvointia? (pdf)
Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura

Kokemuksen kautta osalliseksi ja vaikuttajaksi - vertaiset ja kokemusasiantuntijat 
toipumisen ja kuntoutumisen tukena
(pdf)
Timo Ilomäki ja Lotta Hautamäki, Kuntoutussäätiö      

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 8: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovina osallisuuteen?

7.11.2018 Helsinki

Johdatusta päivän teeman ja työskentelyyn (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö (video-esitys)

Osallisuutta vahvistavat rakenteet (pdf)
Tutkija Sakari Kainulainen, Diak/Itä-Suomen yliopisto (video-esitys)

Kun puhumme kokemusasiantuntijuudesta, miksi puhumme eri asioista? (pdf)
Tutkija Taina Meriluoto, Tampereen yliopisto (video-esitys)

Projektipäällikkö Teija Nuutinen, Sininauhaliitto (video-esitys)

* * * * * * *

M/S SOSTE 9.-10.10.2018, Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus -verkostotapaaminen

Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö) ja Noora Nieminen (A-Kiltojen Liitto ry) kertovat MIPA-hankkeen kokemuksista otsikolla "Tutkimuksen aallonharjalla" verkostotapaamisessa "Järjestötutkimuksen tarpeet ja todellisuus".

Lisätietoa risteilystä SOSTEn sivuilta ja SlideShare-palvelusta.

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 7: Palkitsevaa, voimaannuttavaa ja kuluttavaa? Vapaaehtoisten, vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden jaksamiseen vaikuttavat tekijät

11.4.2018  Helsinki

JÄRJESTÖTYÖPAJA 6: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tiedontuotannon hyvät käytännöt

11.10.2017 Helsinki

Tervetuloa, orientaatiota iltapäivän työskentelyyn (pdf)
Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö 

Institutionaalista etnografiaa palvelujärjestelmästä yhdessä huumeita käyttävien naisten kanssa (pdf)
Elina Virokannas, Helsingin yliopisto 

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa (pdf)
Noora Nieminen, A-Kiltojen Liitto ry

Paneelikeskustelu: Järjestöt ja tutkimusetiikka
Puheenjohtajana Pekka Lund, Sininauhaliitto
Panelistit: Elina Virokannas Helsingin yliopisto, Jouko Karjalainen THL, Sanna-Kaisa Spoof
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK)

* * * * * * *

PÄIHDEPÄIVÄT, Seminaari 7: Digitalisaatio, kokemuksellisuus ja hyvinvoinnin edistäminen päihde- ja mielenterveystyössä

6.6.2017 Helsinki

Promootio mielenterveys- ja päihdetyössä. Onko hyvinvointia, jos on pahoinvointia? (pdf)
Vanhempi tutkija Jukka Valkonen, Suomen Mielenterveysseura, MIPA-hanke

Syrjäyttääkö digitalisaatio? Hyödyt ja haitat päihde- ja mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta. (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, MIPA-hanke

Kurkistuksia mahdollisuuksien ikkunaan? Digitarinoita palvelujen käyttäjän ja henkilöstön näkökulmista (pdf)
Lehtorit Pirkko Kärkkäinen ja Taina Heino, Diakonia-ammattikorkeakoulu, DigiSote- hanke

Päihdetyön kokemuksellinen monimuotoisuus (pdf)
Kokemusasiantuntija Timo Kyntäjä, KoKoA ry/Pirkanmaa

* * * * * * *

Tutkimusseminaari ja järjestötyöpaja 5

4.4.2017, Helsinki
 

Aloitus/Tourunen

Jurvansuu ja Peltosalmi

Pitkänen ja Koskela

Rissanen ja Kumpula

Niemelä

Tutkimusseminaari: Järjestöjen toimintaprofiilit, toimintoihin osallistuneiden hyvinvointi ja kokemusosaaminen järjestöissä

Seminaarin avaus (pdf)
Tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit – ajankohtaiskuva järjestöjen kansalaistoiminnasta ja palvelutuotannosta (pdf)
Tutkija Sari Jurvansuu

Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneiden kokemukset ja hyvinvointi (pdf)
Vanhempi tutkija Tuuli Pitkänen

Vapaaehtoisuus, vertaisuus, kokemusasiantuntijuus päihde- ja mielenterveysjärjestöissä (pdf)
Tutkija Päivi Rissanen

Kommenttipuheenvuoro (pdf)
Kokemusasiantuntija Yrjö Kumpula

*****

MIPA Järjestötyöpaja 5: Mitä haluamme tutkimuksella näkyviin?

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tutkimustoimijoina (pdf)
Dosentti Jorma Niemelä

* * * * * * *

MIELENTERVEYSMESSUT, MIPA-seminaari: "Päihde- ja mielenterveysyhteistyössä on voimaa - vai onko?

22.11.2016, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö – tarve, haasteet ja mahdollisuudet (pdf)
Sari Jurvansuu, EHYT

Vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden rooli päihde- ja mielenterveystyössä (pdf)
Jouni Puumalainen, Mielenterveyden keskusliitto & Kuntoutussäätiö

Kommenttipuheenvuoro: Näkemyksiä kokemusasiantuntijuuden vaikuttavuudesta? (pdf)
Kehittämispäällikkö Esa Nordling THL

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 4: Keitä päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat - ja miltä näyttää tulevaisuus?

13.9.2016

MIPA-hankkeen järjestö- ja hyvinvointikyselyjen tuloksia:

Järjestöjen näkemys kohderyhmien tavoittamisesta (pdf)
Sari Jurvansuu, EHYT ry

Järjestöjen tavoittamien ihmisten hyvinvointi ja toimintakyky (pdf)
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö

Paneelikeskustelu MIPA:n kyselytutkimusten tulosten ja pienryhmäkeskustelujen pohjalta

Erityisasiantuntija Jorma Niemelä (Diak) (pdf)

Kehittämispäällikkö Airi Partanen (THL) (pdf)
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 3: Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat työyhteisössä -sisällä vai ulkona?

12.4.2016

Potilaasta tutkijaksi, (pdf) Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto
 

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 2: Vaikuttava viestintä syntyy yhteistyönä

24.11.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Miksi tutkimustyöstä kannattaa viestiä? (pdf) Maria Ruuska Kaskas Media

Tutkija tutkii – ja viestii. Kokemuksia viestintäkoulutuksesta (pdf) Teemu Kaskela A-klinikkasäätiö

YHTEENVETO pienryhmätyöskentelyistä (pdf) (Maria Ruuska, Kaskas Media)

* * * * * * *

JÄRJESTÖTYÖPAJA 1: Järjestötutkimus päihde- ja mielenterveystyön leikkauspinnoilla

18.8.2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma – mistä oikein on kyse? (pdf)
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiö

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintamuodot – miten koota yhteismitallista tietoa erilaisista järjestöistä? (pdf)
Sari Jurvansuu EHYT ry ja Pekka Lund Sininauhaliitto

Tutkimusta järjestöjen tavoittamista kansalaisista – mitä tiedämme nyt? (pdf)
Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiö

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus – järjestöjen voimavara? (pdf)
Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitto/Kuntoutussäätiö

Palvelut valikoivat – järjestöt paikkaavat? (pdf)
Olavi Kaukonen A-klinikkasäätiö 

Julkaisutyyppi: