Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Aiemmat tutkimukset Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Kokemusasiantuntijuus ja vertaisuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena

Tutkimushanke: Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena 4/2017-1/2019

Tutkimushankkeen isäntäorganisaationa toimii Kuntoutussäätiö

Tutkijat: Lotta Hautamäki ([email protected], 044-781 3152) ja Timo Ilomäki ([email protected], 044-7813118)

Tutkimuksessa kartoittettiin, kuvattiin ja jäsennettiin vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden perustaa, merkitystä ja tarkoitusta järjestöjen toteuttamassa toipumisen ja kuntoutuksen tukemisessa. Tutkimus tarkasteli vertaisen/kokemusasiantuntijan roolia ja merkitystä toipumiskulttuurissa, niin oman kuin toisten vertaisten kuntoutumisen kannalta. Kokemusasiantuntijoiden tehtäviä, rooleja ja asemaa tarkasteltiin myös suhteessa toipumisen tukemisen/kuntoutuksen ammatilliseen työhön järjestöjen omassa toiminnassa sekä julkisen sektorin kanssa tehdyssä (palvelu)yhteistyössä ja yhteiskehittämisessä.

Kahdessa osakokonaisuudessa tarkasteltiin ensinnäkin, mikä vertaisuuden merkitys oli toipumisen tukena. Tässä osiossa selvitettiin vertaisten tehtäviä ja roolia järjestöissä suhteessa ammatillisuuteen, vertaisten sitoutumista ja identifioitumista järjestöön sekä toimimisen motiiveja ja mahdollisesti vertaisuuteen liittyviä riskitekijöitä oman toipumisprosessin kannalta. Toisessa osakokonaisuudessa tarkasteltiin kokemusasiantuntijuutta palvelujen kehittämistyössä, jolloin selvitetään mm. minkä tyyppisessä kehittämistyössä ja prosesseissa kokemusasiantuntijat toimivat, kuinka yhteistyö toimii ja mikä on kokemustiedon hyöty järjestöille ja palvelujärjestelmälle laajemmin.

Tutkimus kohdistui järjestöjen toiminnassa mukana oleviin vertaisiin ja työntekijöihin sekä julkisen sektorin palveluyhteistyöhön osallistuviin kokemusasiantuntijoihin ja työntekijöihin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Tutkimuksessa tuotettiin kuvaus siitä, mitä vertaisuus ja vertaistoiminta järjestöissä käsittää sekä tietoa vertaisuuden merkityksestä toipujien omassa ja keskinäisessä toipumisprosessissa. Kokemusasiantuntijuuden osalta tutkimus tuotti tietoa siitä, kuinka kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään sekä kehittämisehdotuksia prosessin ja toimijoiden yhteistyön parantamiseksi. Molempien osakokonaisuuksien tuloksia voidaan hyödyntää järjestöjen kehittämistoiminnassa.

Julkaisuja

Puumalainen, J. Vertaisten näkemyksiä toisten tukemisesta ja auttamisesta. Kuntoutus 2/2020.

Ilomäki, T. Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille.
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14. (pdf).

Hautamäki, L. & Ilomäki, T. Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan? . Tiimi 5/2018: s. 24-25. (pdf)

Ilomäki T, Mäenpää E, Hautamäki L, Ala-Kauhaluoma M (2018). Hanke-esittely:
Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Kuntoutus 3/2018: 46-51..

Tukikohta ry:n Elämä vastassa blogi
Mihin kokemusasiantuntijoita tarvitaan? (Elina Mäenpää)

Kuntoutussäätiön tutkijablogi 10.7.2018:
Todella upeeta. Vau, miten sä uskallat? (Elina Mäenpää)

Suomen Mielenterveysseuran blogi:
Kun toi on selvinny, niin miksen mäkin vois selvitä? (Elina Mäenpää)

Vesiposti 3/2018 (A-kiltojen liitto):
Yhteisöllinen kokemusasiantuntemus haastatteluaineiston valossa (Timo Ilomäki ja Elina Mäenpää) (pdf).

EMY -tiedote, syyskuu 2018 (Mielenterveyden keskusliitto):
Vertaistoiminta palkitsee, mutta saattaa myös väsyttää (Elina Mäenpää) (pdf).

Revanssi 3/2018 (Mielenterveyden keskusliitto):
Vertainen ja kokemusasiantuntija – Näin jaksat tehtävässäsi! (Elina Mäenpää) (pdf).

Uusi Toivo 1/2018 (Sininauhaliitto):
Ei tarvii olla sen ongelman kaa yksin (Elina Mäenpää)

Taite 3/2018 (Irti Huumeista ry):
Häpeä hiipuu vertaisten seurassa – myötätunto ja ymmärrys auttavat (Elina Mäenpää & Timo Ilomäki)

 

Julkaisutyyppi: