Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Hankkeen julkaisut

Hankkeen julkaisut

Hankkeen julkaisut sisältävät MIPA-hankkeen rahoituksella tehdyt julkaisut sekä MIPA-hankkeen tutkijoiden hankkeen aihepiiriin liittyvät uudet julkaisut

2019
Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta.
Jurvansuu, Sari & Nieminen, Noora. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13.

Huumori hyvinvoinnin edistäjänä.
Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10.

2018
Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät.
Ringbom, Heli & Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne.
Valkonen, Jukka & Ringbom, Heli. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18.

"Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä.
Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16.

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki.
Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet.
Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15.

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan?
Hautamäki, Lotta & Ilomäki, Timo. Tiimi 5/2018: s. 24-25.

Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia.
Valkonen, Jukka. Tiimi 4/2018: s. 26-27.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää.
Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tiimi 3/2018: s. 26-27.

2017
"Jos en olisi tänne päässyt, en tiedä missä nyt olisin". Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta.
Bashan, Niina & Inkeroinen, Lasse. AMK-opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, syksy 2017, 76 s., 1 liite. Hoitotyön koulutusohjelma (sairaanhoitaja ja diakoninen hoitotyö/sairaanhoitaja).

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä.
Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14.

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry.
Nieminen, Noora & Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7.

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky.
Heinonen, Mari & Pitkänen, Tuuli. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16.

Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet.
Pitkänen, Tuuli, Elovainio, Mirka, Jokelainen, Suvi & Tourunen, Jouni. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65/2017.

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa.
Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni. Tiimi 3/2017: s. 22-23.

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät.
Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tiimi 2/2017: s. 26-27.

Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä
Päivi Rissasen ja Sari Jurvansuu. Kuntoutus 1/2017: s. 5-17.
TIIVISTELMÄ

Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla.
Kaskela Teemu, Pitkänen Tuuli, Solin Pia, Tamminen Nina, Valkonen Jukka & Kaikkonen Risto.
Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: s. 1-15.

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä.
Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta.
Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: s. 1-14.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia.
Pitkänen Tuuli, Jokelainen Suvi, Sironen Jiri & Glad Timo. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017.

2016
Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa.
Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: s. 1-11.

Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen.
Niemelä, Jorma
Diakonia-ammattikorkeakoulu 2016.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella.
Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni
Julkaisussa: Murto Jukka & Pentala, Oona (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia.
THL Työpapereita 38/2016: s. 20-25.

Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä.
Pitkänen, Tuuli & Levola, Jonna. Tiimi 5/2016: s. 26-27.

Perälä, Riikka & Jurvansuu, Sari: Politiikasta käytännöksi. Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5): s. 516-527

Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä.
Kammonen Karita
Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, 2016
TIIVISTELMÄ

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti.
Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni. Tiimi 4/2016: s. 22-23

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen.
Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: s. 1-16.

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö.
Pitkänen Tuuli, Perälä Jussi & Tammi, Tuukka
Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: s. 1-10.

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus.
Rissanen Päivi & Puumalainen Jouni
Kuntoutuslehti 1/2016: s. 2-8.
Artikkelin voi tilata Kuntoutus-lehdestä
TIIVISTELMÄ

2015
Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma.
Rissanen Päivi
THL:n työpaperi 2015_020: s. 239-244.
TIIVISTELMÄ

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta.
Rissanen Päivi
Kuntoutussäätiön tutkimussarja 88/2015: s. 1–245.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla.
Tourunen, Jouni & Pitkänen Tuuli
Tiimi 4/2015: s. 26-27.

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan.
Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: s. 1-6.
TIIVISTELMÄ

2014
Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä?
Ahonen, Jukka & Tourunen, Jouni
Tiimi 1/2014: s. 24-25.

2013
Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta.
Ahonen, J., Terävä, K., Ala-Kauhaluoma, M., Tourunen, Jouni
Kuntoutus 4/2013: s. 59-64.