Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Hankkeen julkaisut

Hankkeen julkaisut

A-klinikkasäätiö

Hankkeen julkaisut sisältävät MIPA-hankkeessa tai sen yhteistyösuhteissa tehdyt julkaisut sekä MIPA-hankkeen tutkijoiden hankkeen aihepiiriin liittyvät uudet julkaisut.

2023

Ryhmästä osallisuutta? Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osallisuuden sekä toiminta- ja työkyvyn muutokset ryhmätoiminnan aikana. Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023.

Toipuminen vahvistuu kumppanuudessa ja vaarantuu yksinäisyydessä – matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa kiteytyy, mikä toipumisorientaatiossa on keskeistä. Jurvansuu, S. Toivo, Sininauhaliitto 30.8.2023.

Digitaalinen tuki voi auttaa nuoria palvelukynnysten yli. Suurpää, L, Takala, J. & Huhta, H. SPR-blogi 2.8.2023.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikoilla tärkeä rooli osana palvelupolkua. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. A-klinikkasäätiö 9.6.2023.

Järjestöt hyvinvointialueilla - julkisen palvelutarjonnan lisänä vai osana? Takala, J. SOSTEblogi 16.6.2023.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt edistävät hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Helminen, J. Dialogi, Puheenvuorot 

Arjen tukea, aktivoitumista, velvoittavuutta. Tutkimus päihde- ja mielenterveystyön kohtaamispaikkojen asiakaspoluista.  Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2023: 1-20.

"Ei se ole yhden ihmisen juttu, vaan koko työyhteisön". Tutkimustiedon hyödyntäminen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Tourunen, J. A-klinikkasäätiö, Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0). 

Osallisuuden kokemus tärkeä hyvinvoinnin osa. Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J. Vesiposti 2/2023. 

Läheisillä usein kielteisiä kokemuksia palvelujärjestelmästä. Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J. Vesiposti 1/2023: 12-13.

2022

Ajatuksia, huolia ja toiveita hyvinvointialuevalmistelusta. Haastattelututkimus järjestöjen ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoista. Kauppila, E., Tourunen, J. & Jurvansuu, S. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2022:1–14.

"Jos ei saa hoitoa, miten ne läheiset voi saada mitään?" Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä. Jurvansuu, S., Laukkanen, S. & Tourunen, J. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022: 1-18. 

Parempia mielenterveys- ja päihdepalveluja? Suomalaisten näkemyksiä palvelujen ansaitsevuudesta. Rissanen, P. & Jurvansuu, S. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2022: 1-21.

Järjestöjen tavoittamien ihmisten kokemuksia koronaepidemian vaikutuksista hyvinvointiin poikkeustilan alkuvaiheessa. Rissanen, P., Helfer, A. & Jurvansuu, S. Teoksessa Toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa.Martin, M. & Soronen, K. (toim). Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja C. Työpapereita 8: 153-165.

Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä. Asikainen, L. Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2022. 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien puolisoiden jaksaminen. Koponen, K. & Tuominen, E. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sairaanhoitaja AMK. Opinnäytetyö, 2022

 

2021

A-kiltatoiminnalle kaivataan näkyvyyttä ja monipuolisempaa rahoitusta. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Vesiposti 4/2021: 12-13. 

Järjestöjen talous heikentynyt, mutta usko tulevaisuuteen säilynyt (pdf). Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Tiimi 5/2021: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Biljardia pienellä porukalla - sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa (pdf). Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021:1-18. A-klinikkasäätiö.

MIPA-järjestökysely 2021. Ajankohtaistietoa päihde- ja mielenterveysyhdistyksistä (pdf). Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. A-klinikkasäätiö.

Pienoisetnografinen tutkimus osallisuuden ulottuvuuksista mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikassa (pdf). Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Tietopuu: Tutkimussarja 5/2021: 1-22. A-klinikkasäätiö.

Henkilöstöjohtajien asenteet ja mielenterveysongelmien vuoksi alentuneen työkyvyn tukemisen toimenpiteet suomalaisilla työpaikoilla. Rissanen, P. , Martin, M. & Jurvansuu, S. Kuntoutus 3/2021: 21-35.

A-killoissa uskotaan tulevaisuuteen rahoituksen epävarmuudesta huolimatta. Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Vesiposti 3/2021: 6-7.

Terveydentilan yhteydet kokemuksiin poikkeustilasta - verkkokysely sote-järjestöjen tavoittamille ihmisille valmiuslain aikana (pdf). Helfer, A., Laine, R., Uusimäki, V. & Pitkänen, T. Tietopuu: Tutkimussarja 4/2021: 1-23. A-klinikkasäätiö.

Päihteidenkäyttäjiin liittyvä stigma muuttuu hitaasti (pdf). Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Tiimi 3/2021: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Toimijaverkkoteoriaan pohjautuva pienoisetnografia päihteitä aktiivisesti käyttäville suunnatusta matalan kynnyksen kohtaamispaikasta (pdf). Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2021: 1-20. A-klinikkasäätiö.

Kohtaamispaikan sulkeminen on ollut kävijöille raskasta. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. EMY-tiedote 5/2021.

A-kiltatoiminta on monipuolistunut korona-aikana. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Selvästi parempi -blogi (28.4.2021)

Kohtaamispaikka avunvälittäjänä. (pdf) Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Tiimi 2/2021: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Kun kohtaamispaikka suljettiin. Kävijöiden ja työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan vaikutuksista. (pdf) Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2021: 1-14. A-klinikkasäätiö.

Kun uupumus oli arkea muutenkin: Koronapoikkeustila väsymysoireyhtymää sairastavien kertomana (pdf). Helfer, A. & Pitkänen, T. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2021: 1-15. A-klinikkasäätiö.

Tutkimustiedon hyodyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista (pdf)Tourunen, J., Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H. Tiimi 1/2021: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Hyvinvointi ja osallisuus kristillisten päihdejärjestöjen asiakkailla. Juntunen, E. & Rytkönen, M. Diakonia-ammattikorkeakoulu.Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto.
Sairaanhoitaja YAMK ja sosionomi YAMK. Syksy 2021.

"Terveyttä ja hyvinvointia": materiaalia Helsingin A-killan käyttöön. Penttilä, J. & Mannila, M. Diakonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK), Opinnäytetyö, 2021.

 

2020                                                                                                                                                                           

Muutokset järjestöjen tavoittamien ihmisten päihteidenkäytössä koronapoikkeustilan aikana. Toukokuussa 2020 toteutetun verkkokyselyn tuloksia. Jurvansuu, S., Helfer, A., Tourunen, J. & Pitkänen, T. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2020: 1-13. A-klinikkasäätiö. 

Poikkeustila on lisännyt huolia ja yksinäisyyttä (pdf). Pitkänen, T., Helfer, A., Laine, R. & Uusimäki,V. Tiimi 4/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Järjestöt toimivat myös poikkeusaikana. Tutkimustietoa koronapoikkeustilan vaikutuksista järjestöjen toimintaan. Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. EMY-tiedote 9/2020: 10-11.

Lähipalveluista sähköisiin etäpalveluihin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kokemuksia koronapoikkeustilan aikana (pdf).                                                                                            Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen J. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2020: 1-11. A-klinikkasäätiö.

Neljä vinkkiä etäkohtaamisiin. Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. EHYT -blogi. 

Vertaisten näkemyksiä toisten tukemisesta ja auttamisesta (pdf). Puumalainen, J. Kuntoutus 2/2020.

Poikkeustila pakotti järjestöt luomaan uusia tukimuotoja (pdf). Jurvansuu, S., Kaskela, T. & Tourunen, J. Tiimi 3/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Valvotut huumeiden käyttöhuoneet - haittoja vähentävän työn seuraava askel? Tourunen, J. & Rukkila, A. Tietopuu -blogi. A-klinikkasäätiö.

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan? Kaskela, T., Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran blogi. 

Stigman purkamista tarvitaan edelleen. Ringbom, H. Tiimi 2/2020: 26-27. A-klinikkasäätiö.

Mielenterveys- ja päihdeomaisten saama sosiaalinen tuki ja sen yhteydet mielen hyvinvointiin. Jurvansuu, S. & Ringbom, H. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2020. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma innovaatiotoiminnan oppimisympäristönä. Helminen, J. Teoksessa J. Helminen (toim.): Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5: 114–127. Diak Työelämä 18Diakonia-ammattikorkeakoulu 2020.

Terveysalan AMK-opiskelijoiden käsityksiä kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämisestä. Vesterlund, T. & Hussain, M. (2020). Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Opinnäytetyö, sairaanhoitaja AMK, terveydenhoitaja AMK).

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveys alan YAMK-tutkinto. Sosionomi (YAMK) ja Sairaanhoitaja (YAMK). Syksy 2020.

Rikoksesta tuomittujen kokemuksia vankiloiden päihdetyöstä. Flodström, J. & Toivola, J. Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) Opinnäytetyö, 2020

2019

Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään. Ringbom, H. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019. 1-18. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Toimijoiden osallistuminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Jurvansuu, S. & Rissanen, P. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2019: 1-17. A-klinikkasäätiö.  

Myös omainen voi paremmin, kun tukea tarvitseva läheinen saa apua. Jurvansuu, S. & Tourunen, J. Tiimi 5/2019: 22-23. (pdf) A-klinikkasäätiö.

”Haluan olla hyödyllinen ja aktiivinen yhteisön ja yhteiskunnan jäsen”. Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan suhde mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hyvinvointiin.
Rissanen, P. & Jurvansuu, S. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2019: 1-20. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa - mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019: 1-15. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Palkkioiden merkitys vertaisille ja kokemusasiantuntijoille. Ilomäki, Timo. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2019: 1-14. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten rahoitus ja siihen liittyvät haasteet. Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2019: 1-13. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen mahdollistajina. MIPA -tutkimustulosten yhteenvetoa. Jouni Tourunen, Sari Jurvansuu, Tuuli Pitkänen, Päivi Rissanen, Jouni Puumalainen, Jukka Valkonen, Timo Ilomäki, Elina Mäenpää, Lotta Hautamäki, Karita Kammonen, Noora Nieminen, Heli Ringbom, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen, Jiri Sironen, Timo Glad & Jukka Ahonen. A-klinikkasäätiö, maaliskuu 2019. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta. Jurvansuu, Sari & Nieminen, Noora. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2019: 1-13. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Huumori hyvinvoinnin edistäjänä. Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2019: 1-10. (pdf) A-klinikkasäätiö.

Päihteiden käytön ja päihteettömyyden merkitykset järjestökyselyn vastaajien kuvaamina. Perttilä, Lea. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö).

”Kaikki toteutunut kuin unelma”. Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia järjestötoimintaan osallistumisesta. Tolonen, Inna. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK), opinnäytetyö).

2018

Vapaaehtoisten mielen hyvinvointi ja sitä edistävät tekijät. Ringbom, Heli & Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2018: 1-14. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuvien koherenssin tunne. Valkonen, Jukka & Ringbom, Heli. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2018: 1-18. (pdf)

"Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä. Rissanen, Päivi & Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16. (pdf)

Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki. Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2018: 1-11. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden väsymisen ja uupumisen tunteet. Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2018: 1-15. (pdf)

Vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus toipumisen ja kuntoutumisen tukena. Ilomäki, T., Mäenpää, E., Hautamäki, L., &  Ala-Kauhaluoma, M. Kuntoutus 3/2018: 46-51.

Mitä on kokemusasiantuntijuus? Kuinka kokemusasiantuntijaksi tullaan? Hautamäki, Lotta & Ilomäki, Timo. Tiimi 5/2018: s. 24-25. (pdf)

Kohdatuksi tuleminen edistää hyvinvointia. Valkonen, Jukka. Tiimi 4/2018: s. 26-27. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää. Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tiimi 3/2018: s. 26-27. (pdf)

Nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkökulmasta. Honkanen, Mikko & Kortet, Auli. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK), opinnäytetyö).

Voimaa vertaisuudesta. Haukiputaan A-kiltatoiminnan esitteiden tuotteistamisprosessi. Hannula, Hanna, Räty, Sanna & Virtanen, Outi. Oulu: Diakonia-ammattikorkeakoulu. (Diakoniatyön koulutusohjelma, sosionomi (AMK) -diakoni, opinnäytetyö).

2017

"Jos en olisi tänne päässyt, en tiedä missä nyt olisin". Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta. Bashan, Niina & Inkeroinen, Lasse. AMK-opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki, syksy 2017, 76 s., 1 liite. Hoitotyön koulutusohjelma (sairaanhoitaja ja diakoninen hoitotyö/sairaanhoitaja).

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen järjestölähtöisessä päihde- ja mielenterveystyössä. Valkonen, Jukka. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 5/2017: 1-14. (pdf)

Tutkimustiedon hyödyntäminen järjestötoiminnassa – esimerkkinä A-Kiltojen Liitto ry. Nieminen, Noora & Jurvansuu, Sari. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2017: 1-7. (pdf)

Korvaushoitopotilaiden oheispäihteiden käyttö ja toimintakyky. Heinonen, Mari & Pitkänen, Tuuli. Tietopuu: Tutkimussarja 3/2017: 1-16. (pdf)

Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. Pitkänen, Tuuli, Elovainio, Mirka, Jokelainen, Suvi & Tourunen, Jouni. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65/2017. (pdf)

Digipalvelut eivät tavoita päihdehoidon asiakaskuntaa. Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni. Tiimi 3/2017: s. 22-23. (pdf)

Paikallisyhdistysten toiminnassa päihde- ja mielenterveystyö yhdistyvät. Jurvansuu, Sari & Rissanen, Päivi. Tiimi 2/2017: s. 26-27. (pdf)

Vertaistoiminnan muodot ja merkitys päihde- ja mielenterveysjärjestöissä Päivi Rissasen ja Sari Jurvansuu. Kuntoutus 1/2017: s. 5-17.

TIIVISTELMÄ Psyykkinen kuormittuneisuus ja elämänlaatu 60–85-vuotiailla. Kaskela Teemu, Pitkänen Tuuli, Solin Pia, Tamminen Nina, Valkonen Jukka & Kaikkonen Risto. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2017: s. 1-15. (pdf)

Päihde- ja mielenterveystyön yhdistäminen: sektorirajat ylittävä toiminta päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2017: s. 1-11. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin hybridisaatiokehityksen näkökulmasta. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Tutkimussarja 1/2017: s. 1-14. (pdf)

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat edistävät hyvinvointia. Pitkänen Tuuli, Jokelainen Suvi, Sironen Jiri & Glad Timo. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2017. (pdf)

2016

Omaiset ja omaistyö päihde- ja mielenterveysyhdistysten toiminnassa. Jurvansuu Sari & Rissanen Päivi. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 2/2016: s. 1-11. (pdf)

Ihmisen ääni, tutkimuksen tieto. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminta ja sen kehittäminen. Niemelä, Jorma. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2016. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni Julkaisussa: Murto Jukka & Pentala, Oona (toim.): Osallistuminen, hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. THL Työpapereita 38/2016: s. 20-25. (pdf)

Päihde - ja mielenterveysongelmat kuormittavat toimintakykyä. Pitkänen, Tuuli & Levola, Jonna. Tiimi 5/2016: s. 26-27. (pdf)

Perälä, Riikka & Jurvansuu, Sari: Politiikasta käytännöksi. Asunto ensin -politiikan arkea asumisyksiköiden työntekijöiden kertomana. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5): s. 516-527.

Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä. Kammonen Karita Pro gradu –tutkielma, Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, 2016.TIIVISTELMÄ (pdf)

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti. Pitkänen, Tuuli & Tourunen, Jouni. Tiimi 4/2016: s. 22-23. (pdf)

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen. Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2016: s. 1-16. (pdf)

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö. Pitkänen Tuuli, Perälä Jussi & Tammi, Tuukka Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016: s. 1-10. (pdf)

Kokemuksen kautta osaamiseen: Vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus. Rissanen Päivi & Puumalainen Jouni Kuntoutuslehti 1/2016: s. 2-8. Artikkelin voi tilata Kuntoutus-lehdestä TIIVISTELMÄ (pdf)

2015

Kokemusasiantuntijatoimintaa kehittämässä – kokemusasiantuntijan näkökulma. Rissanen Päivi THL:n työpaperi 2015_020: s. 239-244. TIIVISTELMÄ (pdf)

Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Rissanen Päivi Kuntoutussäätiön tutkimussarja 88/2015: s. 1–245.

Päihdehoito paransi elämäntilannetta myös mielenterveysasiakkailla. Tourunen, Jouni & Pitkänen Tuuli Tiimi 4/2015: s. 26-27. (pdf)

Asiakkaiden kokemus päihdehoidon palveluista ja elämäntilanteestaan. Pitkänen Tuuli & Tourunen Jouni Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2015: s. 1-6. TIIVISTELMÄ (pdf)

2014

Järjestötutkimus ihmisten arjen ja palvelukokemusten välittäjänä? Ahonen, Jukka & Tourunen, Jouni Tiimi 1/2014: s. 24-25. (pdf)

2013

Järjestölähtöiselle päihde- ja mielenterveystyön tutkimukselle on tilausta. Ahonen, J., Terävä, K., Ala-Kauhaluoma, M., Tourunen, Jouni Kuntoutus 4/2013: s. 59-64. (pdf)

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: