Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA 2.0 Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0 2019 – 2021) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeen tavoitteena on tukea tutkimusyhteistyöllä järjestöjen perustehtävän toteuttamista: kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja sekä yhteistä viestintää. Pääasialliset tutkimusteemat ovat

- Omaisten hyvinvointia tukevat tekijät
- Osallisuus järjestöissä
- Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ

Tutkimusohjelmaa koordinoi A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen. Tutkijoina toimivat YTM Sari Jurvansuu, YTM Teemu Kaskela (toimivapaa 6-10/2019) ja VTM Heli Ringbom (5-11/2019).

Hankkeeseen osallistuvat järjestöt/organisaatiot ja ohjausryhmän jäsenet:

A-Kiltojen Liitto ry: Pasi Jantunen
A-klinikkasäätiö: Janne Takala
Diakonia-ammattikorkeakoulu: Jari Helminen
EHYT ry: Hanna Heikkilä
FinFami – Uusimaa ry: Anne Alakiuttu
Irti Huumeista ry: Pia Pirhonen
Kuntoutussäätiö: Jouni Puumalainen
Mielenterveyden keskusliitto: Olavi Sydänmaanlakka
MIELI Suomen Mielenterveys ry: Jukka Valkonen (puheenjohtaja)
Sininauhaliitto: Pekka Lund
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma: Katja Kuusisto
Tukikohta ry: Katja Malin-Kaartinen

Facebook-ryhmä MIPAverkosto on julkinen ryhmä, jonne voi Facebook-kirjautumisen jälkeen pyytää liittämään itsensä. Ryhmä on luotu MIPA:n piirissä käytävää keskustelua ja tiedottamista varten. Ryhmän tarkoituksena on tuoda yhteen tutkimuksesta kiinnostuneita järjestötoimijoita, keskustella järjestötutkimuksesta sekä tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimusjulkaisuista.