Mipa-logo
Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

JAA SOMESSA

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0 2019 – 2021) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen tavoitteena on tukea tutkimusyhteistyöllä järjestöjen perustehtävän toteuttamista: kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena.

Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja sekä yhteistä viestintää. Pääasialliset tutkimusteemat ovat - Omaisten hyvinvointia tukevat tekijät - Osallisuus järjestöissä - Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveyttä edistävä työ. Tutkimusohjelmaa koordinoi A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen. Tutkijoina toimivat YTM Sari Jurvansuu ja YTM Teemu Kaskela.

Hankkeeseen osallistuvat järjestöt/organisaatiot ja ohjausryhmän jäsenet:

A-Kiltojen Liitto ry: Yrmy Ikonen

A-klinikkasäätiö: Janne Takala

Diakonia-ammattikorkeakoulu: Jari Helminen

EHYT ry: Minttu Tavia

FinFami – Uusimaa ry: Anne Alakiuttu

Irti Huumeista ry: Mira Reponen

Kuntoutussäätiö: Jouni Puumalainen

Mielenterveyden keskusliitto: Olavi Sydänmaanlakka

MIELI Suomen Mielenterveys ry: Jukka Valkonen (puheenjohtaja)

Sininauhaliitto: Pekka Lund

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma: Katja Kuusisto

Tukikohta ry: Katja Malin-Kaartinen

Hankkeella on Facebook-sivu MIPAverkosto. Sivu on luotu MIPA:n piirissä käytävää tiedottamista varten. Sivun tarkoituksena on tuoda yhteen tutkimuksesta kiinnostuneita järjestötoimijoita ja tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimusjulkaisuista.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: