Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteinen hanke

A-klinikkasäätiön koordinoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0 2019 – 2023) on yhdentoista järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Hankkeen tavoitteena on tukea tutkimusyhteistyöllä järjestöjen perustehtävän toteuttamista: kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja tutkimustulosten hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena.

Hankkeessa toteutetaan useita tutkimushankkeita, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja sekä yhteistä viestintää. Vuosina 2022-2023 tutkimukset kohdistuvat järjestöjen arjen hallintaa ja toimintakykyä tukevien ryhmätoimintojen merkityksiin ja vaikutuksiin osallistujilleen sekä järjestöjen ja tulevien sote-hyvinvointialuiden suhteisiin. Tutkimusohjelmaa koordinoi A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö, dosentti Jouni Tourunen. Tutkijana toimii YTM Sari Jurvansuu.

Hankkeeseen osallistuvat järjestöt/organisaatiot ja ohjausryhmän jäsenet:

A-Kiltojen Liitto ry: Yrmy Ikonen

A-klinikkasäätiö: Jukka Koskelo

Diakonia-ammattikorkeakoulu: Jari Helminen

EHYT ry: Marika Vartiainen

FinFami – Uusimaa ry: Anne Alakiuttu

Irti Huumeista ry: Mira Reponen

Kriminaalihuollon tukisäätiö: Annika Harsu

Kuntoutussäätiö: Jouni Puumalainen

Mielenterveyden keskusliitto: Olavi Sydänmaanlakka (puheenjohtaja)

Sininauhaliitto: Marja Vuorinen

Suomen Klubitalot ry: Sami Ylitalo

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma: Katja Kuusisto

Tukikohta ry: Katja Malin-Kaartinen

Hankkeella on Facebook-sivu MIPAverkosto. Sivu on luotu MIPA:n piirissä käytävää tiedottamista varten. Sivun tarkoituksena on tuoda yhteen tutkimuksesta kiinnostuneita järjestötoimijoita ja tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimusjulkaisuista.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: