Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Järjestötutkimus Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen hanke

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (2015 – 2018) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Siinä toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja kolmen pääteeman sisällä.

Tutkimuksia ohjaavia yleisiä periaatteita:
- toteutetaan yhteisesti ja mahdollisimman yhtenäisesti kaikissa mukana olevissa järjestöissä
- kohdistuu yhteisiin päihde- ja mielenterveystyön rajapintoihin
- tuottaa tietoa järjestöjen erilaisesta toiminnasta ja sen vaikutuksista
- tuottaa tietoa järjestöjen toiminnan tavoittamien kansalaisten elämäntilanteista, kokemuksista ja palvelutarpeista
- tuottaa tietoa järjestöjen lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämistarpeista

Tutkimusohjelman koordinaattori on A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Tutkijoina toimivat (2017-2018) Sari Jurvansuu (Sininauhaliitto), Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Lotta Hautamäki (Kuntoutussäätiö) ja Timo Ilomäki (Kuntoutussäätiö).

Hankkeeseen osallistuvat järjestöt ja ohjausryhmän jäsenet:
A-klinikkasäätiö, Ari Saarto (pj)
A-Kiltojen Liitto ry, Noora Nieminen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Jari Helminen
EHYT ry, Hanna Heikkilä
FinFami – Uusimaa ry, Anne Alakiuttu
Irti Huumeista ry, Olli Lehtonen
Kuntoutussäätiö, Mika Ala-Kauhaluoma
Mielenterveyden keskusliitto, Heini Kapanen
Tukikohta ry, Katja Malin-Kaartinen
Sininauhaliitto, Pekka Lund
Suomen Mielenterveysseura, Marjo Hannukkala

Facebook-ryhmä MIPAverkosto on julkinen ryhmä, jonne voi Facebook-kirjautumisen jälkeen pyytää liittämään itsensä. Ryhmä on luotu MIPA:n piirissä käytävää keskustelua ja tiedottamista varten. Ryhmän tarkoituksena on tuoda yhteen tutkimuksesta kiinnostuneita järjestötoimijoita, keskustella järjestötutkimuksesta sekä tiedottaa ajankohtaisista tapahtumista ja tutkimusjulkaisuista.