Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 - 2018

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma 2015 - 2018

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan kuusi tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. Katso esitys. Hanketta koordinoi A-klinikkasäätiö. Näillä sivuilla julkaistaan tietoa hankkeen etenemisestä, tapahtumista ja julkaisuista. MIPA-hankkeen uutiskirje kertoo hankkeen ajankohtaiset uutiset kaksi kertaa vuodessa toukokuusta 2016 alkaen. Tilaa uutiskirje. Hankkeella on julkinen Facebook-ryhmä MIPAverkosto.

Ajankohtaista:

Katso A-Kiltojen Liiton puheenjohtajan Hannu Gustafssonin haastattelu.

Osallistu "Osallisuus ja toimijuus – Järjestöjen työn merkitys ja vaikuttavuus näkyväksi" -seminaariin 8.3

Tutkimus: Kolmannen sektorin autonomia. Päihde- ja mielenterveysyhdistysten johdon näkemyksiä rahoittajaohjauksesta.

Tutkimus: Huumori koetaan hyvinvointia edistävänä tekijänä.

Tutkimus: Kohdatuksi tulemisen kokemukset ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen vahvistavat järjestöjen vapaaehtoisten hyvinvointia.

Arkisto »


MIPA-tutkijatiimi 2017-2018 (vasemmalta oikealle) : Jukka Valkonen (Suomen Mielenterveysseura), Elina Mäenpää (Kuntoutussäätiö), Jouni Tourunen (Hankekoordinaattori, A-klinikkasäätiö), Sari Jurvansuu (Sininauhaliitto) ja Timo Ilomäki (Kuntoutussäätiö).