Olet täälläEtusivu Ajankohtaista Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen

Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen

A-klinikkasäätiön Päihdetyön sujuvia palvelupolkuja, osaamista ja laatua järjestöjen ja julkisten palveluiden yhteistyöllä on järjestölähtöistä päihdetyön kehittämistoimintaa.

Tavoitteenamme on kehittää päihde- ja riippuvuustyön asiakaslähtöisiä ja sujuvia palvelupolkuja sekä lisätä yhteistyötä ja osaamista järjestöjen ja julkisten palveluiden välillä. Toiminnassa selvitetään päihdetyön asiakkaiden ja kansalaisten tarpeita ja kehitetään toimintamalleja niiden pohjalta. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kartoitetaan päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita sekä kehitetään osaamista ja yhteistyötä tarvelähtöisesti. 

Arviointi- ja laatutiimi seisoo A-klinikkasäätiön roll-upin edessä, jossa lukee: "Rakennamme turvaverkkoja haavoittuvimmille."
A-klinikkasäätiön järjestölähtöinen päihdetyön kehittämistoiminta Sellon kirjastossa 14.10.2021 Alkoholin riskikäyttö -tapahtumassa.

Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita kartoittamassa

Tärkeä osa kehittämistoimintaa on kunnissa ja hyvinvointialueilla toteutettava päihde- ja riippuvuustyön osaaminen ja yhteistyön kehittämistarpeet -kysely. Kysely on suunnattu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sivistystoimen työntekijöille – kaikille, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä tai riippuvuuksista haittoja kokevia asiakkaita. 

Kyselyllä kartoitetaan työntekijöiden päihde- ja riippuvuustyön osaamista, yhteistyön muotoja eri toimijoiden kanssa sekä kokemuksia päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaamisesta. 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisen kehittämistoiminnan käynnistämisessä ja päihde- ja riippuvuustyön osaamisen vahvistamisessa. Osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeista välitetään tietoa myös valtakunnallisesti. 

Kyselyn tuloksia käsitteleviä artikkeleita Tietopuussa: 

Myös riippuvuuksista haittoja kokevien läheiset tulisi huomioida palvelujärjestelmässä

Miksi alkoholinkäytöstä puhuminen on niin vaikeaa?

Huomioidaanko vammaiset päihdepalveluissa?  

Ikääntyneiden päihdepalveluille lisääntyvää tarvetta

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Tiina Saarinen

tiina.saarinen[at]a-klinikka.fi.

Julkaisutyyppi: