Mipa-logo

Olet täälläEtusivu Tutkittua Tutkimushankkeita MIPA 2.0 Järjestötutkimus Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Miksi tutkimustietoa tarvitaan, kuka sitä käyttää ja ketä se hyödyttää?

Päivi Heimosen (2019) väitöstutkimuksen mukaan järjestöjä koskevat yhteiskunnalliset muutokset näyttäytyvät järjestötyössä moninaisesti. Muutoksiin on kyettävä valmistautumaan ja reagoimaan erilaisella verkostoitumisella ja yhteistyöllä, oman toiminnan kehittämisellä sekä vaikuttamistoiminnalla. Järjestöjen haasteena on sekä perinteiden, arvojen ja tietyn pysyvyyden säilyttäminen että muutosten ennakoiminen ja toimintaympäristön uudenlaisiin vaatimuksiin vastaaminen. 

Miten tutkimus voisi olla tässä avuksi? Heimosen mukaan järjestöjen dokumenteista löytyy myös paljon puhetta arvioinnista ja tutkimuksesta. Arviointi ja tutkimustoiminta on dokumenteissa kuvattu keskeisenä järjestöjen kehittämistehtävänä. Toisaalta tiedämme, että järjestöissä on vähän tutkimusresursseja, tutkimusta toteutetaan vain muutamissa järjestöissä ja tutkimus on pitkälti hanke- ja opinnäytekeskeistä.  

MIPA 2.0:n osatutkimus ”Järjestöjen tiedonmuodostus ja tutkimustiedon hyödyntäminen” kartoitti MIPA -järjestöjen tämänhetkistä tilannetta. Yleisenä kehyksenä käytettiin tiedolla johtamista, jolla tarkoitetaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistä eli toimintatapoja, joilla kerättyä tietoa jalostetaan ja käytetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tutkimuksen peruskysymykset ovat: 1) mitä tutkimustiedon tarpeita järjestöllä on, 2) mitä tutkimustietoa järjestö kerää tai tuottaa itse sekä 3) miten järjestössä muokataan tietoa käytettäväksi ja hyödynnettäväksi? Huomiota kiinnitettiin siihen, miksi ja mitä varten järjestöt tuottavat tutkimustietoa, kuka tietoa käyttää ja ketä tieto hyödyttää. Tutkimus jatkoi Jorma Niemelän (2016) selvitystä (pdf) päihde- ja mielenterveysjärjestöjen suhteesta tutkimukseen. 

Tutkimuksessa toteutettiin yksilö- tai ryhmähaastattelu jokaisessa MIPA -järjestössä kevään 2020 aikana. Haastatteluaineistoa käytetttiin ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä ”Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä” (Hanne Vikkula, Kimmo Hiltunen, Kristian Ketola/Diak, Helsinki). Haastatteluista kirjoitetaan myös kokoava raportti, joka tiivistää haastattelujen analyysin keskeiset tulokset sekä esittää järjestöille kehittämissuosituksia. 

Tutkija: Jouni Tourunen

"Ei se ole yhden ihmisen juttu, vaan koko työyhteisön". Tutkimustiedon hyödyntäminen päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Tourunen, J. A-klinikkasäätiö. 

Tutkimustiedon hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallista johtamista (pdf)Tourunen, J., Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H. Tiimi 1/2021: 26-27.

Tiedolla johtamisen valmiudet ja haasteet päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Hiltunen, K., Ketola, K. & Vikkula, H. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja terveys alan YAMK-tutkinto. Sosionomi (YAMK) ja Sairaanhoitaja (YAMK). Syksy 2020.

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: