Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Järjestö- ja hankerahoitus STEA:n avustukset

STEA:n avustukset

JAA SOMESSA

STEAn harkinnanvaraiset valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen harkinnanvaraisia valtionavustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt sekä yleishyödylliset osakeyhtiöt ja osuuskunnat, joiden toiminnan tavoitteena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.

Aiempina vuosina hakuajat on porrastettu: uusia avustuksia voi hakea huhti-toukokuussa (31.5. mennessä) ja käynnissä oleville avustuksille jatkoavustusta elo-syyskuussa (30.9. mennessä). Valtionavustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, projekteja tai hankkeita ja investointeja. STEAlla on kolme erityyppistä avustusta: toiminta-avustus (A), investointiavustus (B) tai projekti/hankeavustus (C).

Toiminta-avustukset (A) jakautuvat yleisavustuksiin (Ay) ja kohdennettuihin toiminta-avustuksiin (Ak). Avustusta haetaan verkossa.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä

Avustuskokonaisuudet

STEA-avustuksissa on neljä avustuskokonaisuutta:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää järjestöjen ohjaavia ja vaikuttamiseen liittyviä toimintoja kuten viestintä ja vaikuttamistoiminta, edunvalvonta, kehittämistoiminta, arviointi ja tutkimus ja jäsenjärjestöjen tukeminen.

2. Terveyden edistäminen sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Avustuskokonaisuus sisältää terveyttä, työ- ja toimintakykyä ja ihmisten itsenäistä elämänhallintaa edistävää toimintaa. Avustuskokonaisuuteen kuuluu Paikka auki II -osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma, jonka tavoitteena on edistää työelämävalmiuksia ja työllistymistä.

3. Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista. Avustuskokonaisuus sisältää erityisryhmien asumismahdollisuuksien ja -valmiuksien parantamista sekä asunnottomuuden poistamista.

4. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista. Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Avustuskokonaisuuteen sisältyy myös vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja siihen liittyvä vapaaehtoisten koulutus.

Lisätietoa

STEAn verkkosivuilta löydät tietoa siitä, kuka avustuksia voi hakea. 

STEAn sivuille on koottu myös tietoa eri avustuslajeista. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: