Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

Sosiaali- ja terveysministeriön avustukset ja määrärahat

JAA SOMESSA

STM:n sivuille kootaan tieto niistä rahoituskanavista, joiden kautta muun muassa julkiset organisaatiot ja yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea avustusta kehittämishankkeisiinsa. Tälle sivulle on poimittu sellaisia avustuksia, jotka soveltuvat järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin hankkeisiin:

STM:n koordinoimiin Euroopan unionin rakennerahastojen valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin tai III Terveysalan toimintaohjelmaan liittyvät rahoitustiedot löytyvät EU-rahoitus -osiosta.

Terveyden edistämisen määräraha

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämiseen. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin. Määrärahalla ei rahoiteta perustutkimusta, mutta esimerkiksi interventiotutkimushankkeet ovat tyypillisesti voineet saada rahoitusta.

Haun alkamisesta ilmoitetaan toukokuussa THL:n verkkosivuilla. Haun sisällölliset painopistealueet vaihtuvat vuosittain ja ne julkaistaan ennakkotietona maalis-huhtikuussa. Hakuaika on tyypillisesti päättynyt kesäkuun puolivälissä. Tietoa ja ohjeistusta terveyden edistämisen määrärahasta ja vuosittaisista hakuaikatauluista löytyy THL:n sivuilta sekä STM:n terveyden edistämisen määrärahojen sivulta.

Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, mutta määrärahaa koskevat hanke-ehdotukset vastaanottaa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tartuntatautien valvonnan määräraha

Määrärahalla voidaan avustaa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyviä hankkeita sekä tehdä sopimuksia valtionhallinnon laitosten kanssa tartuntatautien ehkäisyyn ja vähentämiseen liittyvistä hankkeista. Määrärahasta voidaan myöntää valtionavustuksia järjestöille, säätiöille, kunnille ja muille toimijoille. Määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamalla käyttösuunnitelmalla.

Tuettavan hankkeen tulee tehostaa tartuntatautien torjunnan kehittämistä sekä eri toimijoiden yhteistyötä. STM voi tarvittaessa määritellä vuosittain muuttuvia tartuntatautien torjuntaan liittyviä painopistealueita, joiden kehittämistä hankkeiden tulisi tukea. STM:n sivulta voi lukea Tartuntatautien valvonnan määrärahasta.

Hankeavustusta voi hakea kerran vuodessa. Haku on avoinna lokakuussa. Hanke-ehdotusten arvioinnissa otetaan huomioon tartuntatautien torjunnan painopistealueet sekä hankkeen laatu, tarkoituksenmukaisuus ja lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. Hanketukea ei myönnetä ilman erityistä perustetta täysimääräisenä. Hakija voi esittää selvityksen omavastuu osuudesta hanketukianomuksessa.

» alkuun

Valtionavustukset

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia useisiin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä muihin valtion talousarvion mukaisiin tarpeisiin.

Hakuajat vaihtelevat avustettavan kohteen mukaan. Tarkemmat hakuajat ja tiedot löydät STM:n valtionavustukset-sivuilta. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: