Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta lähinnä yhteisöille. Avustukset myönnetään yleisavustuksena, erityisavustuksena (kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin ym.) tai investointiavustuksena. Avustuksilla on erilaisia kohteita, esimerkiksi nuorisoon tai kärkihankkeisiin liittyvät avustukset. Eri avustuskohteita voi selata Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset -sivulta. Hakuajat, -lomakkeet ja tarkemmat tiedot löytyvät kunkin avustuksen kohdalta. Avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta on tehty opas.

Tässä nostoina sosiaali- ja terveysalan järjestöille sopivia avustuksia liittyen pääosin nuorten parissa tehtävään työhön:

  • Mediakasvatuksen kehittäminen Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen. 
     
  • Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin. Avustus haetaan siitä aluehallintovirastosta, jonka toiminta-alueella hanke toteutetaan. 
     
  • Kansalliset avustukset nuorten työpajatoimintaan Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpajatoimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. Hakemus toimitetaan sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka alueella työpajatoimintaa toteutetaan.
     
  • Avustukset etsivään nuorisotyöhön Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.