Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

JAA SOMESSA

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena. Ministeriön myöntämät avustukset ovat usein valtakunnallisia.

Myös muut virastot myöntävät ministeriön vastuulla olevia rahoituksia. Esimerkiksi Tietopuun Aluehallintoviraston myöntämät valtionavustukset -sivuilta löydät tietoa Aluehallintoviraston myöntämistä rahoituksista.

Järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin hankkeisiin sopivia rahoituksia:

  • Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämiseen vuonna 2021. Hakuaika on jatkuva 12.1.–17.12.2021. Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Avustuksella tuetaan nuorisolain sekä valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa.
  • Erityisavustukset nuorisoalan järjestöille koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen. Hakuaika 1.3.–19.4.2021. Avustus voidaan myöntää sellaisille nuorisotyön ja -toiminnan hankkeille, joiden tavoitteena on lievittää koronaviruskriisin aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia nuorten elinoloihin, esimerkiksi nuorten osattomuutta ja yksinäisyyttä. Avustusta voivat hakea järjestöt, jotka on hyväksytty avustuskelpoisiksi valtakunnallisiksi nuorisoalan järjestöiksi.   
     

Lisätietoa

Lisätietoa avustuksista löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:

Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustus

Erityisavustukset nuorisoalan järjestöille koronakriisin nuoriin kohdistuneiden vaikutusten lieventämiseen

Muut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: