Olet täälläEtusivu Kehittämisen tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee valtionavustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyvää toimintaa ja hankkeita. Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena. Ministeriön myöntämät avustukset ovat usein valtakunnallisia. Myös muut virastot myöntävät ministeriön vastuulla olevia rahoituksia. Esimerkiksi Aluehallintovirasto myöntää paikallisille ja alueellisille hankkeille rahoitusta.

Järjestöjen päihde- ja mielenterveystyöhön liittyviin hankkeisiin sopivia rahoituksia: