Olet täälläEtusivu Päihdetyön tueksi Järjestö- ja hankerahoitus Kaupunkien avustukset

Kaupunkien avustukset

JAA SOMESSA

Monet kaupungit myöntävät vuosittain avustuksia, jotka täydentävät kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen, nuorisotoimen, kulttuuritoimen tai liikuntatoimen alaisuuteen liittyvää toimintaa. Avustuksista löytää tietoa kaupunkien verkkosivuilta.   

Esimerkkinä Helsingin kaupungin myöntämät avustukset eri toiminnoille. Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi. Avustukset haetaan yleensä avustusvuotta edeltävän vuoden syyskuussa. 

Pääteema: 
Julkaisutyyppi: